thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Personeelslening toevoegen

Je kunt verschillende soorten personeelsleningen toevoegen in Profit. De meest gangbare vorm is de rentedragende lening.

Inhoud

Beschrijving

Vanaf 2015 moet als rente voor een personeelslening een marktconforme rente worden gehanteerd in plaats van de normrente die door de overheid werd vastgesteld. Je moet daarom bij leningen zelf een marktconforme rente bepalen en dit percentage in te voeren via één van de volgende looncomponenten (alle looncomponenten maken gebruik van hetzelfde percentage):

 • 100.008.034 'Uitbetaling van lening type 1'
 • 100.008.035 'Uitbetaling van lening type 2'
 • 100.008.036 'Uitbetaling van lening type 3'
 • 100.008.037 'Uitbetaling van lening type 4'
 • 100.008.038 'Uitbetaling van lening type 5'

Je kunt deze waarde op cao-, werkgever- en/of medewerker niveau wijzigen.

Let op:

Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Rentedragende personeelslening toevoegen

Je voegt een rentedragende lening aan de medewerker toe. Je kunt de hoofdsom uitbetalen met het salaris en bijvoorbeeld vanaf de daarop volgende periode beginnen met het inhouden van de aflossingen:

 • Profit betaalt de hoofdsom uit in de periode waarin de datum van uitbetaling valt.
 • Profit houdt de aflossingen in op basis van het aflossingsplan. Je kunt dit genereren op basis van een begin- en einddatum, waarbij Profit de corresponderende perioden opzoekt en de periodieke aflossingsbedragen bepaalt. Je kunt het aflossingsplan achteraf aanpassen.

Je kunt de velden Type lening en Soort aflossing niet meer wijzigen als de lening een aflossing bevat die in een geaccordeerde periode valt.

Rentedragende personeelslening toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Lening.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Vul het uit te lenen bedrag in bij Hoofdsom.
 6. Vul de omschrijving in.
 7. Selecteer Lening met rente bij Type lening.
 8. Vul de datum van uitbetaling in.
 9. Vink Hoofdsom uitbetalen in salarisverwerking aan.

  Als je Hoofdsom uitbetalen in salarisverwerking aanvinkt, zal Profit de hoofdsom uitbetalen in de periode waarin deze datum valt.

 10. Selecteer Aflossen via inhouding bij Soort aflossing.
 11. Vink Aflossingsplan genereren aan.
 12. Vul de begin- en einddatum in.

  Profit bepaalt de periodieke aflossingen. Het getoonde bedrag is exclusief rente.

  Het is ook mogelijk om alleen de begindatum en het aflossingsbedrag in te vullen. Profit bepaalt dan automatisch het aantal termijnen en de einddatum. Voor een restbedrag voegt Profit een extra termijn toe.

  Voorbeeld: 

  De hoofdsom is € 2.449,00. De medewerker lost af in zes termijnen van € 400,00 en een resttermijn van € 49,00.

  Je vult de begindatum 01-01-2014 en een aflossing van € 400,00 in. Profit voegt een aflossingsplan toe van zeven termijnen en stelt de einddatum op 01-07-2014.

 13. Klik op: Volgende.
 14. Selecteer Rente toepassen op basis van marktconforme rente bij Rente.

  Door de werkkostenregeling (WKR) kun je geen wettelijke rente toepassen voor een lening. Je selecteert in dit geval de marktconforme rente.

 15. Vul het percentage van de rente in.

  Dit percentage is het jaarlijkse percentage en Profit rekent deze naar rato om naar een percentage per periode.

 16. Selecteer de methode om het openstaande saldo te bepalen bij Renteberekening.
  • Periodiek o.b.v. openstaand saldo op begindatum huidige periode

   Profit berekent de rente over het openstaande saldo op de begindatum van de periode, dus exclusief de aflossing in de huidige periode.

  • Periodiek o.b.v. openstaand saldo op einddatum huidige periode

   Profit berekent de rente over het openstaande saldo op de einddatum van de periode, dus inclusief de aflossing in de huidige periode.

 17. Selecteer de wijze van berekenen van rentevoordeel.

  Als je de WKR toepast bij de werkgever, kun je het rentevoordeel opnemen als eindheffing in de vrije ruimte. Hoe je dit toepast, lees je na in het 'Handboek Loonheffingen'.

 18. Klik op: Volgende.
 19. Vul de omschrijvingen voor de loonstrook in.

  Als je geen omschrijvingen invult, dan gebruikt Profit de omschrijvingen van de looncomponenten.

 20. Klik op: Voltooien.

  Als je zelf een rentepercentage hebt ingevuld en geen rentevoordeel berekent, meldt Profit dat je Personeelslening (rente/kosten geen loon) moet aanvinken in de instantie Belastingdienst. Als je Profit toestemming geeft om dit veld aan te vinken, zal Profit een nieuwe instantieregel Belastingdienst toevoegen met als begindatum de datum uitbetaling van de lening. Dit gebeurt echter alleen als je geautoriseerd bent voor het toevoegen van een instantieregel Belastingdienst. Zo niet, dan moet de instantieregel Belastingdienst later handmatig worden toegevoegd.

 21. Als je in de eigenschappen van het Type lening hebt aangegeven dat je een (samenvoeg)document wilt genereren, start Profit direct de wizard Nieuw dossieritem. Je kunt nu direct een leningovereenkomst genereren en opslaan in het medewerkerdossier.

Lening met vrijgesteld rentevoordeel toevoegen

Je voegt een lening toe waarvan het rentevoordeel niet fiscaal belast is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het kopen van een eigen woning door de medewerker.

Lening met rente toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Lening.
 4. Klik op: Nieuw
 5. Vul in Hoofdsom het uit te lenen bedrag in.
 6. Selecteer Lening met vrijgesteld rentevoordeel bij Type lening.
 7. Vul de datum van uitbetaling in.

  Als je Hoofdsom uitbetalen in salarisverwerking aanvinkt, zal Profit de hoofdsom uitbetalen in de periode waarin deze datum valt.

 8. Selecteer Aflossen via inhouding bij Soort aflossing.
 9. Vink Aflossingsplan genereren aan.
 10. Vul de begin- en einddatum in. Profit bepaalt de periodieke aflossingen. Het getoonde bedrag is exclusief rente.
 11. Klik op: Volgende.
 12. Selecteer Rente toepassen op basis van marktconforme rente bij Rente.

  Door de werkkostenregeling (WKR) kun je geen wettelijke rente toepassen voor een lening. Je selecteert in dit geval de marktconforme rente.

 13. Vul het percentage van de rente in.

  Dit percentage is het jaarlijkse percentage en Profit rekent deze naar rato om naar een percentage per periode.

 14. Selecteer de methode om het openstaande saldo te bepalen bij Renteberekening.
  • Periodiek o.b.v. openstaand saldo op begindatum huidige periode

   Profit berekent de rente over het openstaande saldo op de begindatum van de periode, dus exclusief de aflossing in de huidige periode.

  • Periodiek o.b.v. openstaand saldo op einddatum huidige periode

   Profit berekent de rente over het openstaande saldo op de einddatum van de periode, dus inclusief de aflossing in de huidige periode.

 15. Selecteer Geen rentevoordeel berekenen bij Rentevoordeel.
 16. Klik op: Volgende
 17. Vink Personeelslening (rente/kosten geen loon) in de instantie Belastingdienst van de medewerker aan.

  Let op:

  Deze optie is niet meer geldig vanaf 01-01-2016. De indicatie op de instantie Belastingdienst is van toepassing voor de jaren voor 2016, omdat die indicatie meeging in de loonaangifte. Vanaf 2016 is deze rubriek in de aangifte vervallen.

  Hiervoor bestaan twee mogelijkheden:

  • Je bent geautoriseerd om een instantieregel toe te voegen

   Profit vraagt of je deze instantieregel wilt toevoegen. Zo ja, dan zal Profit een instantieregel toevoegen met als ingangsdatum de datum uitbetaling van de lening.

  • Je bent niet geautoriseerd om een instantieregel toe te voegen

   Profit meldt dat de instantieregel moet worden toegevoegd. Je moet er zelf voor zorgen dat dit gebeurt, nadat je het toevoegen van de lening voltooit heeft.

 18. Vul de omschrijvingen voor de loonstrook in.

  Als je geen omschrijvingen invult, dan gebruikt Profit de omschrijvingen van de looncomponenten.

 19. Klik op: Voltooien
 20. Als je in de eigenschappen van het Type lening hebt aangegeven dat je een (samenvoeg)document wilt genereren, start Profit direct de wizard Nieuw dossieritem. Je kunt nu direct een leningovereenkomst genereren en opslaan in het medewerkerdossier.

Lening met voorwaardelijke aflossing toevoegen

Je voegt een lening toe die de medewerker alleen onder bepaalde voorwaarden hoeft af te lossen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een studiekostenregeling. Hierbij vergoedt de werkgever een bepaalde studie, maar als de medewerker tijdens of kort na het afronden van de studie uit dienst treedt, moet hij de lening alsnog terugbetalen.

Lening met voorwaardelijke aflossing toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Lening.
 4. Klik op: Nieuw
 5. Vul in Hoofdsom het uit te lenen bedrag in.
 6. Selecteer Lening met voorwaardelijke aflossing bij Type lening.
 7. Vul de datum van uitbetaling in.
 8. Vink Hoofdsom uitbetalen in salarisverwerking niet aan.

  Als je Hoofdsom uitbetalen in salarisverwerking aanvinkt, zal Profit de hoofdsom uitbetalen in de periode waarin deze datum valt. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je de factuur van bijvoorbeeld een opleidingsinstituut voldoet, en dat je niets overmaakt aan de medewerker.

 9. Selecteer Aflossen via inhouding bij Soort aflossing.
 10. Vink Aflossingsplan genereren uit.

  Je voegt pas een aflossingsplan toe als de medewerker de lening moet terugbetalen, maar gezien het voorwaardelijke karakter ligt dit niet voor de hand.

 11. Klik op: Volgende.
 12. Selecteer Rente toepassen op basis van marktconforme rente bij Rente.

  Door de werkkostenregeling (WKR) kun je geen wettelijke rente toepassen voor een lening. Je selecteert in dit geval de marktconforme rente.

 13. Vul het percentage van de rente in.

  Dit percentage is het jaarlijkse percentage en Profit rekent deze naar rato om naar een percentage per periode.

 14. Selecteer de methode om het openstaande saldo te bepalen bij Renteberekening.
  • Periodiek o.b.v. openstaand saldo op begindatum huidige periode

   Profit berekent de rente over het openstaande saldo op de begindatum van de periode, dus exclusief de aflossing in de huidige periode.

  • Periodiek o.b.v. openstaand saldo op einddatum huidige periode

   Profit berekent de rente over het openstaande saldo op de einddatum van de periode, dus inclusief de aflossing in de huidige periode.

 15. Selecteer de wijze van berekenen van rentevoordeel.

  Als je de WKR toepast bij de werkgever, kun je het rentevoordeel opnemen als eindheffing in de vrije ruimte. Hoe je dit toepast, lees je na in het 'Handboek Loonheffingen'.

 16. Klik op: Volgende.
 17. Vul de omschrijvingen voor de loonstrook in.

  Als je geen omschrijvingen invult, dan gebruikt Profit de omschrijvingen van de looncomponenten.

 18. Klik op: Voltooien

  Als je in de eigenschappen van het Type lening hebt aangegeven dat je een (samenvoeg)document wilt genereren, start Profit direct de wizard Nieuw dossieritem. Je kunt nu direct een leningovereenkomst genereren en opslaan in het medewerkerdossier.

Process

Lening

Work area

HRM