Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid verbetert de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid is dat je flexwerkers na 3 jaar een vast contract geeft. Tijdelijke contracten zijn opeenvolgend als de tussenpoos kleiner is dan 6 maanden.

Inhoud

Video

Beschrijving

Als werkgever wil je inzicht in de contracten die verlengd moeten worden in een vast contract op basis van de Wet Werk en Zekerheid.

Ketennummer

Om hierin inzicht te krijgen zorg je voor een correcte vastlegging van het ketennummer in de eigenschappen van het contract. Profit heeft deze nog niet bepaald voor bestaande medewerkers. Je kunt deze voor de medewerkers handmatig bepalen of je maakt gebruik van de importfunctionaliteit HRM / Beheer / Import medewerker mutatie / Contract.

Weergave

Onder de functionaliteit HR Management is een nieuwe weergave beschikbaar. Deze weergave biedt inzicht in de contracten die verlengd moeten worden.

Signalen

Daarnaast zijn er ook standaard signalen beschikbaar om je op tijd te signaleren dat een contract verlengd moet worden of om je erop te attenderen dat het ketennummer nog niet is bepaald.

Begindatum contractketen bij subdienstverband/ nevendienstverband

De wet zegt dat de begindatum contractketen gerelateerd is aan de arbeidsverhouding. Als een medewerker een hoofd- en nevendienstverband / subdienstverband heeft, dan wordt deze waarde bij het nevendienstverband overgenomen van het hoofddienstverband. Het hoofddienstverband is het niveau arbeidsverhouding.

Andersom geldt hetzelfde. Als de datum wijzigt bij het nevendienstverband, wijzigt deze ook bij het hoofddienstverband, aangezien dat het arbeidsverhoudingsniveau is.

Begindatum contractketen bij medewerker jonger dan 18 jaar

Als je een medewerker in dienst meldt die jonger is dan 18 jaar, dan vul je als begindatum contractketen de datum waarop de medewerker 18 jaar wordt.