thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Vakantietoeslag bij wisselen werkgever

Als een medewerker overgaat naar een andere werkgever in Profit, kun je het uitbetalen van de vakantietoeslag bij de oude werkgever onderdrukken. De grondslag bij de oude werkgever kun je overboeken naar de nieuwe werkgever.

Inhoud

Uitbetalen vakantietoeslag onderdrukken bij wisselen werkgever

Als een medewerker overgaat naar een andere werkgever in Profit, kan dit het ongewenste gevolg hebben dat vakantietoeslag wordt uitbetaald. Als je het uitbetalen van vakantietoeslag wilt onderdrukken voor een medewerker, doe je dit als volgt:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer de looncomponent 'Vakantietoeslag'.
 6. Klik op: Voltooien.
 7. Open de eigenschappen van de parameter 'Vakantietoeslag bij uitdienst berekenen'.
 8. Klik op: Nieuw.
 9. Geef de begindatum op van de periode waarin de medewerker uit dienst gaat.
 10. Geef eventueel een einddatum op.

  Als je een einddatum opgeeft, dan is dit minimaal de einddatum van de periode waarin de medewerker uit dienst gaat.

 11. Vink Toepassen niet aan.
 12. Klik op: Voltooien.
Grondslag overnemen bij wisselen werkgever

Je kunt de opgebouwde waarde van de oude werkgever boeken als loonmutaties. Op deze manier zal bij de uitbetaling van vakantietoeslag rekening worden gehouden met de opgebouwde waarde van de oude werkgever.

In Profit zijn hiervoor twee looncomponenten beschikbaar. De looncomponent die je moet gebruiken in jouw situatie, is afhankelijk van de methode die wordt toegepast in de looncomponent 100.002.014 'Vakantietoeslag':

 • De looncomponent 100.002.014 'Vakantietoeslag' gebruikt de methode 'Grondslag opbouw':
  • Je gebruikt looncomponent 100.002.501 'Opboeken grondslag nog uit te betalen vakantietoeslag'.
  • Werkt alleen als de reservering over meerdere boekjaren loopt. Dit werkt niet als de reservering loopt van periode 1 t/m 12 bij maandverloning of 1 t/m 13 bij 4-wekenverloning.
  • Je boekt via HRM / Payroll / Boeken loonmutatie in periode 1 van het jaar. Bij een wisseling gedurende het jaar, boek je dit in de eerste periode van de nieuwe werkgever.
  • Je boekt de 100% waarde van de vakantiegrondslag, dit is het totale bedrag waarover de vakantieopbouw plaatsvindt. Vervolgens berekent Profit 8% over deze geboekte waarde.

   Indien je kiest voor de methode 'Periode minimum', houd je bij het boeken rekening met het minimum. Je vergelijkt in dit geval voor iedere medewerker voor iedere periode de normale opbouw met het minimum, waarna je de grootste van de twee kiest. Het saldo van al deze perioden boek je eenmalig bij de medewerker voor de uitbetalingsperiode of de uit dienst periode van de medewerker.

   Als 'Eind minimum' van toepassing is, boek je het cumulatieve parttime% op de looncomponent 100.002.502 'Opboeken parttime% nog uit te betalen vakantietoeslag'. Voor een medewerker die 6 maanden 100% heeft gewerkt, boek je 600%.

  Er vindt geen reservering over plaats (looncomponent 100.002.508 'Afboeken reservering vakantietoeslag door extra opbouw' wordt berekend om dit in de journaalpost tegen te boeken). Je ziet geen reservering van het opgeboekte bedrag in de salarisverwerking van de medewerker. Over het opgeboekte bedrag in de periode van uitbetalen wordt wel vakantietoeslag uitbetaald.

 • De looncomponent 100.002.014 'Vakantietoeslag' gebruikt de methode 'Grondslag deze periode':
  • Je gebruikt looncomponent 100.002.502 'Opboeken parttime% nog uit te betalen vakantietoeslag'.
  • Werkt alleen als de reservering over meerdere boekjaren loopt. Dit werkt niet als de reservering loopt van periode 1 t/m 12 bij maandverloning of 1 t/m 13 bij 4-wekenverloning.
  • Je boekt via HRM / Payroll / Boeken loonmutatie in periode 1 van het jaar. Bij een wisseling gedurende het jaar, boek je dit in de eerste periode van de nieuwe werkgever.
  • Je boekt het cumulatieve parttime%. Voor een medewerker die 6 maanden 100% heeft gewerkt, boek je 600%.

  Er vindt geen reservering over plaats (looncomponent 100.002.508 'Afboeken reservering vakantietoeslag door extra opbouw' wordt berekend om dit in de journaalpost tegen te boeken). Je ziet geen reservering van het opgeboekte bedrag in de salarisverwerking van de medewerker. Over het opgeboekte bedrag in de periode van uitbetalen wordt wel vakantietoeslag uitbetaald.

Voor een extra bedrag aan vakantietoeslag boek je op looncomponent 100.002.523 'Opboeken grondslag nog uit te betalen vakantietoeslag (incl. reservering)'. Over dit extra bedrag zal ook reservering plaatsvinden. Dit looncomponent kan je voor beide methodes gebruiken.

Let op:

Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Methode vakantietoeslag controleren:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Open de eigenschappen van de looncomponent 'Vakantietoeslag'.
 4. Ga naar het tabblad: Parameter.

Controleer de waarde voor de parameter 'Methode'.

Process

Landelijke regelgeving

Work area

Payroll