thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Vakantietoeslag periodiek uitbetalen

Je kunt de vakantietoeslag voor medewerkers periodiek (bijvoorbeeld maandelijks of 4-wekelijks) uitbetalen, bijvoorbeeld bij oproepkrachten die iedere periode behalve salaris, ook hun vakantietoeslag krijgen uitgekeerd.

Je betaalt de vakantietoeslag periodiek uit met de looncomponent 100.002.015 'Periodieke uitbetaling vakantietoeslag'.

De periodieke uitbetaling van de vakantietoeslag kun je op twee manieren toepassen:

 • Voor een individuele medewerker
 • Alleen voor medewerkers waarbij Rooster toepassen in Payroll niet is aangevinkt in de eigenschappen van het salaris.

  Let op:

  Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Vakantietoeslag periodiek uitbetalen voor medewerker:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer de looncomponent 100.002.015 'Periodieke uitbetaling vakantietoeslag'.
 6. Klik op: Voltooien.

  Als je periodieke uitbetaling toepast, dan wijzigt automatisch de parameter 'Berekenen' in de looncomponent 100.002.014 'Vakantietoeslag' in de waarde Nee.

 7. Berekenen voor individuele medewerker met en zonder toepassing van rooster in Payroll:
  1. Open de eigenschappen de parameter 'Periodieke vakantietoeslag berekenen Ja/Nee'.
  2. Klik op: Nieuw.
  3. Vul de begin- en eventuele einddatum.
  4. Vink Toepassen aan.
  5. Klik op: Voltooien.
  6. Klik op: OK.
 8. Berekenen voor medewerker waarbij het rooster niet wordt toegepast in Payroll:
  1. Open de eigenschappen de parameter 'Medewerker met rooster uitsluiten van periodieke VT'.
  2. Klik op: Nieuw.
  3. Vul de begin- en eventuele einddatum.
  4. Vink Toepassen aan.
  5. Klik op: Voltooien.
  6. Klik op: OK.

Zie ook

Process

Landelijke regelgeving

Work area

Payroll