Invulformulier inrichten InSite en OutSite

Je kunt het ingevulde formulier opslaan in het dossier van een persoon of organisatie. Dit kan alleen als aan het invulformulier een type dossieritem is gekoppeld. Als je gebruik wilt maken van Opt-In moet je dat ook inrichten.

Werkwijze