thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Fiscale overzichten Payroll

In Profit beschik je over verschillende fiscale overzichten voor de controle van de salarisverwerking.

Inhoud

Fiscale overzichten Payroll genereren

Als je een periode hebt geaccordeerd, kun je de definitieve overzichten genereren.

Fiscale overzichten genereren:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Selecteer de perioderegel.
 3. Klik op de actie: Output.
 4. Open het overzicht:
  • Afdrachtverminderingen

   Op dit rapport staat de verantwoording van de afdrachtverminderingen. Voor iedere medewerker die recht heeft op een of meerdere afdrachtverminderingen staat hier het BSN nummer, geboortedatum, aantal uren gewerkt, grondslag afdrachtvermindering, toetsloon en het bedrag aan afdrachtvermindering.

  • Loonstaat

   De loonstaat kan worden opgevraagd door de Belastingdienst, bijvoorbeeld tijdens een controle. Op de loonstaat zie je per medewerker alle perioden, volgens de modelloonstaat van de Belastingdienst.

   Voor Curaçao is het nieuwe loonstaatrapport Loonstaat Curaçao 2013-2014 (Profit) beschikbaar. Dit rapport laat per medewerker, per periode en per jaar de loonstaat zien en genereer je via HRM / Uitvoer / Rapport Payroll.

  • Verzamelloonstaat

   De verzamelloonstaat is een loonstaat voor alle medewerkers, waarop je de bedragen van de geselecteerde periode kunt zien. De verzamelloonstaat is conform de richtlijnen uit het Handboek loonheffingen.

   Als er binnen kolom 8 een verschil is door loon tegen groene tabel of E101, dan wordt een sterretje achter de waarde van kolom 8 getoond. Onderaan het rapport staat beschreven wat dit betekent.

   Voor de verklaring van de verschillen maak je gebruik van het rapport Verzamelloonstaat verklaring verschillen (Profit). Hierin worden alle medewerkers getoond die loon tegen groene tabel of E101-verklaring hebben. Per periode zie je in dit rapport waardoor het verschil in kolom 8 veroorzaakt wordt.

   De cumulatieve verzamelloonstaat is een loonstaat voor alle medewerkers, waarop je de cumulatieve bedragen tot en met die periode kunt zien. De cumulatieve verzamelloonstaat is conform de richtlijnen uit het Handboek loonheffingen.

 5. Selecteer het rappport.
 6. Klik op: OK.
 7. Vul eventueel een filter in.
 8. Klik op: Voltooien.
Verzamelloonlijst Fiscus en UWV

In Profit kun je gebruik maken van de verzamelloonlijst voor de controle van de geaccordeerde salarisverwerking.

Let op:

Voor het controleren van de aansluiting tussen het premieloon en de berekende premie per medewerker, gebruik je de rapporten Aansluitingsrapport premie/premieloon per medewerker cumulatief (Profit) en Aansluitingsrapport premie/premieloon per medewerker (Profit). Je genereert deze rapporten via HRM / Uitvoer / Rapport Payroll.

Voor de verzamelloonlijst geldt het volgende:

 • De verzamelloonlijsten zijn gebaseerd op de regelgeving uit het handboek loonheffingen.
 • Per medewerker zie je de 'ZVW Werkgeversheffing' en de 'ZVW bijdrage' inclusief de maximering volgens de vcr-methode. Zie hiervoor het handboek loonheffingen.
 • Het percentage dat Profit toepast voor de ZVW is afhankelijk van de soort medewerker. Zie hiervoor het handboek loonheffingen.
 • Een medewerker kan wel een premieloon hebben, maar geen berekende premie. Oorzaken kunnen zijn dat bijvoorbeeld de ouderenkorting van toepassing is of de medewerker een stagiair met salaris is. In dit soort gevallen is wel sprake van een premieplicht, maar er geldt een vrijstelling op de te betalen premie. Zie hiervoor het handboek loonheffingen.
 • Als een medewerker niet premieplichtig is voor een premie, dan zie je 0,00 als waarde in de betreffende kolom. Dit geldt ook voor de SV-premie. Zie hiervoor het handboek loonheffingen.

Verzamelloonlijst genereren:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Selecteer de perioderegel.
 3. Klik op de actie: Output.
 4. Open het overzicht: Verzamelloonlijst Fiscus en UWV.
 5. Selecteer het gewenste rapport:
  • Verzamelloonlijst Fiscus en UWV

   Op de verzamelloonlijst zie je per medewerker alle perioden tot en met de rapportageperiode. Je ziet op het rapport diverse lonen en premielonen, de ingehouden loonheffing, werknemerspremies, SV-premies en verrekende kortingen.

  • Verzamelloonlijst Fiscus en UWV (cumulatief)

   Op het cumulatieve overzicht staan totaalbedragen tot en met de rapportageperiode.

   Als je een cumulatief overzicht over het hele jaar wilt genereren, dan selecteer je de laatste periode van het jaar in de salarisverwerkingscockpit.

  Als je een kopie hebt gemaakt van een rapport, dan zie je deze hier ook.

 6. Klik op: OK.
 7. Vul eventueel een filter in. 
 8. Klik op: Voltooien.

Geselecteerde periode inclusief periodetotalen

Voor de gegevens van de geselecteerde periode inclusief periodetotalen van de werkgever, genereer je via HRM / Uitvoer / Rapport Payroll het rapport Verzamelloonlijst Fiscus en UWV geselecteerde periode 20XX - 20XX (Profit) voor het betreffende jaar.

Process

Rapportage

Work area

Payroll