thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Vakantietoeslag over overwerk

Door een aanpassing in de Wet Minimumloon is het vanaf 2018 de bedoeling dat er over overwerk ook vakantietoeslag wordt uitbetaald. Het is echter toegestaan om afwijkende afspraken te maken over de uitbetaling van vakantietoeslag over overwerk, zolang een medewerker over elk verloond uur minimaal het minimumloon plus vakantietoeslag ontvangt.

Sommige sectoren, zoals de NVZ (ziekenhuizen), hebben al aangegeven dat deze aanpassing van de Wet Minimumloon geen gevolgen heeft voor de medewerkers die onder deze cao vallen, omdat in de cao al is beschreven dat over overwerk geen vakantietoeslag hoeft te worden berekend. Het Ministerie van SZW heeft bevestigd dat dit soort bestaande afspraken ook geldig zijn, mits voldaan wordt aan de ondergrens, van minimaal het minimumloon plus 8% vakantietoeslag over alle gewerkte uren en overuren.

Vakantietoeslag over overwerk uitbetalen

Er is looninrichting toegevoegd die het mogelijk maakt vakantietoeslag over overwerk te berekenen. Bij een methode vakantietoeslag 'Grondslag opbouw', wordt het overwerk aan de reservering toegevoegd (er is een mogelijkheid tot direct afrekenen toegevoegd). Bij gebruik van de methode vakantietoeslag 'Deze periode' wordt direct vakantietoeslag uitbetaald over het overwerk. De volgende looncomponenten zijn toegevoegd:

 • 100.002.548 'Overwerk tbv vakantietoeslagberekening'
 • 100.002.052 'Vakantietoeslag overwerk'
 • 100.002.549 'Reservering vakantietoeslag overwerk'

Looncomponenten die in grondslag 'Salaris uit overuren' tellen, maar niet mee moeten gaan in de berekening, kunnen worden ingeteld in grondslag 'VT over overwerk correctie'.

Let op:

De looncomponenten zijn standaard niet geactiveerd. Ze hebben wel allemaal dezelfde activeringsparameter, dus één component activeren activeert ze allemaal. Na activering zal de journaalstructuur moeten worden aangepast voor 100.002.052 'Vakantietoeslag overwerk'.

Minimumlooncontrole inclusief VT

Alleen een controle of het salaris voldoet aan het minimumloon is vanaf 2018 niet meer voldoende. Er moet ook rekening worden gehouden met het salaris uit meeruren en overuren en 8% vakantietoeslag over het totaal. Daarom is een nieuwe melding in de Payroll Auditor toegevoegd die signaleert als de medewerker niet aan deze voorwaarden voldoet.

Onderstaande looninrichting is geactiveerd toegevoegd:

 • 100.009.570 'Minimumlooncontrole incl VT: salaris'

  Deze looncomponent berekent het totaal van het salaris, salaris uit meeruren, salaris uit overuren en vakantietoeslag.

 • 100.009.572 'Minimumlooncontrole incl VT: minimumloon'

  Deze looncomponent berekent het minimumloon inclusief vakantietoeslag voor de verloonde uren.

 • 100.009.322 'Audit: minimumlooncontrole inclusief vakantietoeslag'

  Deze audit looncomponent zorgt voor de melding als het totaal van het salaris, salaris uit meeruren, salaris uit overuren en vakantietoeslag minder is dan het minimumloon inclusief vakantietoeslag voor de verloonde uren.

  Let op:

  Deze controle wordt berekend aan de hand van de verloonde uren. Het is dus zeer belangrijk dat de verloonde uren juist zijn. De looncomponenten die wij uitleveren tellen automatisch in de juiste grondslagen voor de verloonde uren. Wij adviseren om de eigen looninrichting goed te controleren op juiste grondslagintelling. Bij looncomponenten die het salaris verminderen kan de audit onterecht afgaan als de verloonde uren niet worden verlaagd, doordat het salaris wel wordt verlaagd maar het minimumloon dat wordt berekend voor de verloonde uren niet.

Process

Medewerker

Work area

Payroll