thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Negatieve betaling

In de volgende twee situaties kan er sprake zijn van negatief te betalen loon:

1. Negatief te betalen loon in de loonberekening.

2. Negatief te betalen loon door TWK mutaties vanuit eerdere perioden.

Let op!

Bij de jaarovergang werkzaamheden kunnen er correcties uit eerdere perioden naar boven komen die een negatieve betaling tot gevolg hebben. In dat geval los je dit op met Situatie 2.

Als je vanuit een correctieperiode een negatieve betaling krijgt, los je dit ook op met Situatie 2.

Situatie 1:

Negatief te betalen loon kan o.a. voorkomen in de volgende situaties:

- Bij volledig onbetaald verlof in combinatie met bepaalde inhoudingen die blijven doorlopen zoals bijvoorbeeld pensioenpremie, bijdrage personeelsvereniging, etc.

- Het reeds betaalde voorschot is hoger dan het te betalen loon in de periode.

- Er vind een verrekening plaats van kosten waardoor het te betalen loon negatief is.

De volgende twee looncomponenten horen bij deze regeling:

  • 100.008.045 'Salderen negatieve betaling huidige periode'
  • 100.008.128 'Salderen negatieve betaling vorige periode'

Als in een periode sprake is van negatief te betalen loon en het is niet de laatste periode van de medewerker dan wordt door looncomponent 100.008.045 'Salderen negatieve betaling huidige periode' het negatieve bedrag in de betreffende periode gesaldeerd waardoor het te betalen loon €0 wordt. In de volgende periode wordt door looncomponent 100.008.128 'Salderen negatieve betaling vorige periode' het gesaldeerde bedrag uit de vorige periode ingehouden op het te betalen loon. Als het te betalen loon in die periode opnieuw negatief is zal opnieuw het bedrag gesaldeerd worden door looncomponent 100.008.045 'Salderen negatieve betaling huidige periode'. In de laatste periode van de medewerker wordt het negatief te betalen loon niet gesaldeerd.

Let op:

Om deze regeling te gebruiken bij oproepkrachten is het noodzakelijk dat in het salarisverwerkingsplan het vinkje 'uurloners zonder gewerkte uren verwerken' staat aangevinkt.

In de laatste periode wordt het negatief te betalen loon niet gesaldeerd en moet je een keuze maken:

  • Als je besluit het bedrag te gaan vorderen bij de medewerker boek dan op looncomponent 100.008.047 'Te vorderen negatieve betaling (onbelast)' het bedrag aan negatief te betalen loon. Via de journalisering kun je dan borgen of er daadwerkelijk wordt ingevorderd. Als de vordering negatief is, bijvoorbeeld door niet ingeleverde bedrijfseigendommen kun je het verschil ook in eerste instantie salderen via dezelfde looncomponent. Als de medewerker alsnog de bedrijfseigendommen inlevert, dan verwijder je zowel het bedrag van de bedrijfseigendommen als de vordering.
  • Als je besluit het negatief te betalen loon niet te vorderen op de medewerker dan is dit loon en boek je dit bedrag op looncomponent 100.003.119 'Niet ingevorderde negatieve betaling Netto'. Dit bedrag zal gebruteerd worden uitbetaald aan de medewerker.

Deze looncomponent:

Als in een periode sprake is van negatief te betalen loon en het is niet de laatste periode van de medewerker dan wordt door deze looncomponent het negatieve bedrag in de betreffende periode gesaldeerd waardoor het te betalen loon €0 wordt.

Via berekenen ja/nee kan je via medewerker/looncomponent deze looncomponent uitschakelen.

Situatie 2:

Door TWK mutaties vanuit het verleden is het mogelijk dat het totaal te betalen loon negatief is. Deze situatie kunnen we niet signaleren noch automatisch laten salderen, handmatig ingrijpen is daarom noodzakelijk.

Via boeken loonmutatie boek je op looncomponent 100.008.046 'Voorschot negatieve betaling huidige periode' het bedrag aan negatieve betaling. Hierdoor wordt het totaal te betalen loon €0. In de volgende periode wordt dit bedrag door looncomponent 100.008.129 'Verrekening voorschot negatieve betaling' automatisch ingehouden op het te betalen loon.

De volgende twee looncomponenten horen bij deze regeling:

  • 100.008.046 'Voorschot negatieve betaling huidige periode'
  • 100.008.129 'Verrekening voorschot negatieve betaling'

Audits:

  • Auditcomponent 100.009.374 'Audit: negatieve betaling'.

Deze audit meldt als er sprake is van negatief te betalen loon en geeft de melding in de volgende twee situaties:

1: je past deze regeling niet toe en er is sprake van negatief te betalen loon.

2: je past deze regeling toe maar het te betalen loon is negatief omdat het de laatste periode van de medewerker betreft.

  • Auditcomponent 100.009.404 'Audit: salderen negatieve betaling'.

Deze audit meldt als er sprake is van negatief te betalen loon en dit wordt gesaldeerd via looncomponent 100.008.045 'Salderen negatieve betaling huidige periode'.

  • Auditcomponent 100.009.405 'Audit: negatieve betaling maximaal terug te vorderen'.

Deze audit meldt als de som van alle openstaande negatieve betalingen tot en met de huidige periode boven een bepaalde drempel komt.

Process

Landelijke regelgeving

Work area

Payroll