thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Inkoopfactuur genereren

Je hebt de mogelijkheid om op basis van een ontvangst een inkoopfactuur te genereren.

Een inkoopfactuur is altijd het gevolg van één enkele ontvangst. Het is niet mogelijk om regels van verschillende ontvangsten te verzamelen op één inkoopfactuur. Je kunt wel meerdere ontvangsten tegelijk omzetten naar meerdere inkoopfacturen.

Bij het genereren van inkoopfacturen neemt Profit de regels van de ontvangst één op één over naar de inkoopfactuur. Dit geldt alleen voor de gereedgemelde regels c.q. de gereedgemelde aantallen in deze regels. Profit factureert dus alleen dat wat ook daadwerkelijk is ontvangen. Eventueel niet ontvangen aantallen kun je later alsnog gereedmelden; dit leidt dan tot een nieuwe inkoopfactuur. Er kunnen dus meerdere inkoopfacturen ontstaan voor dezelfde ontvangst.

Als je een factuur wilt aanmaken vanuit een boekingslay-out, dan richt je dit eerst in.

Bij het aanmaken van nieuwe ontvangsten vinkt Profit het veld Genereren inkoopfacturen automatisch aan. Je kunt dit veld uitvinken.

Let op: 

Als je van bestaande ontvangsten een inkoopfactuur wilt genereren open je de eigenschappen van de ontvangst en vink je het veld aan. Daarna klik je op Voltooien.

Inkoopfactuur genereren:

Het genereren van een inkoopfactuur is een actie van het inkoopproces.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Factuur. Hier kun je meerdere ontvangsten tegelijk omzetten.

  Of ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Ontvangst. Hier kun je maar één ontvangst tegelijk omzetten naar inkoopfactuur via de actie Aanmaken factuur.

 2. Klik op de actie: Genereren factuur.
 3. Vul de selectiecriteria.
 4. Klik op: Volgende.
 5. Vul de factuurdatum in.

  Nu zie je de vraag of je de ontvangst(en) om wilt zetten in een factuur.

 6. Klik op: Voltooien
 7. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Inkoopfactuur
 2. Inrichting
 3. Inkoopfactuur genereren
 4. Inkoopfactuur raadplegen
 5. Inkoopfactuur verstrekken aan inkooprelatie via e-mail of als afdruk
 6. Inkoopfactuur journaliseren

Process

Inkoopfactuur

Work area

Ordermanagement