thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Inrichten CBS-aangifte

Het inrichten van de CBS-aangifte bestaat uit het activeren van de functionaliteit en het invullen van het CBS-identificatienummer.

Let op: 

Voor het elektronisch verzenden van de CBS-aangifte naar het CBS moet je gebruik maken van IDEP. Dit is een online portal van het CBS waarmee je de gegevens via een beveiligde internetverbinding kunt invullen en opsturen.

Inhoud

CBS aangifte activeren

De functionaliteit CBS moet je eerst activeren.

Zie:

Activering inschakelen in een omgeving

CBS identificatienummer of KBO-nummer invoeren

Na het activeren van de CBS-functionaliteit vul je het Identificatienummer CBS (Nederland) of het KBO-nummer (België) in.

De algemene inrichting van de CBS-aangifte bestaat uit het invoeren van het identificatienummer CBS en het opgeven van de locatie van het aangiftebestand.

Fiscale eenheid

Vanaf 2022 moet ook aangifte worden gedaan vanuit het Btw-nummer van de fiscale eenheid, indien de organisatie voor de Belastingdienst een fiscale eenheid betreft. Profit houdt hier al rekening mee in de CBS-aangifte.

Voor de aangifte vanuit de Fiscale eenheid vul je het Btw-nummer van de fiscale eenheid in bij 'Identificatienummer CBS' in de instellingen van Ordermanagement.

Let op!

Als je geen Identificatienummer invult dan neemt Profit automatisch het btw-nummer over dat is ingesteld bij Financieel / Beheer / Administratie-instellingen op het tabblad BTW.

CBS-identificatienummer invoeren (Nederland):

 1. Ga naar: Ordermanagement / Beheer / Instellingen.
 2. Ga naar het tabblad: Ordermanagement.
 3. Vul je Identificatienummer CBS in.
 4. Klik op: OK

KBO-nummer invullen (België):

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen administratie.
 2. Ga naar het tabblad: Btw.
 3. Vul je nummer in bij KBO-nummer.
 4. Klik op: OK.
Type CBS

Voor het doen van een CBS-aangifte gebruikt Profit de CBS-typen. Standaard heb je de typen I.C.Levering en I.C.Verwerving. Eventueel moet je hier CBS-typen aan toevoegen. Bij iedere inkoop- en verkooprelatie stel je vervolgens in welk CBS-type geldt. De instellingen bij de relatie worden in het ordertraject overgenomen naar de boekingslay-out van de ontvangsten en pakbonnen. Daarin kun je het CBS-type eventueel nog wijzigen.

Type CBS toevoegen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Inrichting / CBS-type.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de velden in.
 4. Selecteer bij Type vervoer de manier waarop de goederen Nederland zijn binnengekomen of hebben verlaten. Als de vervoerwijze niet bekend is, vul je de vermoedelijke wijze van vervoer in. Onder 'zeevaart' wordt ook verstaan het vervoer met een (vracht)auto die voor een gedeelte van het traject gebruik maakt van een veerverbinding ('roll on/roll off'). Deze vervoerwijze wordt dus niet als 'wegvervoer' beschouwd.
 5. Standaard staat Statistisch stelsel op Reguliere invoer/ICV en uitvoer/ICL. Selecteer eventueel een andere verbijzondering van de goederenstroom. Hiermee kan het CBS de 'normale' in- en uitvoer onderscheiden van bijzondere goederenstromen zoals doorvoer en tijdelijke verplaatsing van voorraden.
 6. Klik op: Voltooien.

Type CBS en btw-nummer instellen bij verkoop/-inkooprelatie:

Je stelt bij de verkoop- en inkooprelatie in van welk type CBS doorgaans sprake is. Dit kun je in de boekingslay-out nog aanpassen.

 1. Ga naar:
  • Ordermanagement / Verkoop / Verkooprelatie
  • Ordermanagement / Inkoop / Inkooprelatie
 2. Ga naar het tabblad: Facturering.
 3. Selecteer de waarde bij CBS-typen.
 4. Ga naar het tabblad: Debiteur (voor verkooprelaties).
 5. Vul eventueel het Btw-nummer in.

  In de Belgische verkoopaangifte is het Btw-nummer afnemer een verplicht veld, maar als dit veld leeg is, vult Profit de aangifte met de standaardwaarde 'QV999999999999'.

 6. Klik op: OK.

Type CBS invullen in ordertraject (ontvangst en pakbon)

Als je bij de verkooprelatie een CBS-type hebt ingesteld, wordt dit in de Ontvangst (boekingslay-out Ontvangst + CBS (Profit)) direct getoond op het tabblad CBS. Je kunt op dit tabblad nog afwijken van het type CBS.

Dit geldt ook voor de pakbon en de boekingslay-out Pakbon + CBS (Profit).

Type CBS wijzigen

Als Profit nieuwe CBS-typen meelevert, moet je de codes zelf wijzigen. AFAS kan deze wijziging niet doorvoeren omdat daarbij keuzes gemaakt moeten worden op basis van jouw organisatie.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Inrichting / CBS-type.
 2. Open het CBS-type.
 3. Wijzig de transactiecode.

  Hier zie je dat transactiecode 1 gewijzigd is naar een code met twee cijfers, namelijk 11 en 12. Er is dus een opsplitsing gemaakt.

 4. Bepaal zelf welke code toegekend wordt.
 5. Sla de wijziging op.
Goederencode

Voor het doen van een CBS-aangifte moet je goederencodes aanmaken. Deze goederencodes kun je vervolgens invullen bij de artikelen. De goederencode is een 8-cijferige code uit de goederennaamlijst die je o.a. kunt vinden bij het CBS (de Gecombineerde Nomenclatuur). Deze code is in alle EU-lidstaten identiek. De goederennaamlijst vind je via internet (zoeken op 'CBS goederennaamlijst').

Een andere naam voor de CBS-goederencode is de HS-code (Harmonized System).

Let op:

In Profit worden de CBS-goederencodes niet onderhouden. Dit moet je zelf doen.

Goederencode toevoegen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Inrichting / CBS-goederencode.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Vul de velden in.
 4. Vink Aanvullende eenheid gebruiken aan als je een aanvullende statistische eenheid (bijv. stuks, paren, liters) moet aangeven bij de goederen. Op de Goederennaamlijst is aangegeven voor welke goederen dit verplicht is.
 5. Klik op: Voltooien

Dit herhaal je voor alle goederencodes.

Je kunt ook de Goederencodes importeren via Ordermanagement / Beheer / Import item / CBS-goederencode .

Goederencode instellen bij artikel

Ieder artikel moet voor de CBS aangifte een goederencode hebben. Dit heb je bijvoorbeeld ook nodig als je van de Transsmart-koppeling gebruik maakt.

Je kunt de goederencode handmatig instellen, maar de goederencodes kun je ook bij de artikelen importeren via Ordermanagement / Beheer / Import item / Artikel.

Artikel instellen voor goederencode en land van oorsprong:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Artikel.
 2. Open de eigenschappen van het artikel.
 3. Ga naar het tabblad: Artikeltype.
 4. Vul de waarde in bij CBS-goederencode. Als je de waarde niet weet, selecteer dan Onbekend.
 5. Selecteer een CBS land van oorsprong.

  In de Belgische aangifte is dit veld verplicht, maar als er geen waarde is ingevuld vult Profit de (verkoop)aangifte met de standaardwaarde 'QU' voor land van oorsprong.

  Voor Noord-Ierland:

  • Selecteer hier: Groot-Brittannië.
  • Vink Noord-Ierland (ICP-aangifte) aan.
 6. Vul ook de TARIC-code indien van toepassing. Dit is een goederencode voor je artikel die nodig is bij de douane voor zendingen vanuit/naar landen buiten de Europese Unie. Dit veld wordt meegegeven met de CBS-aangifte.
 7. Vul de overige velden.
 8. Klik op: OK.

Dit herhaal je voor alle artikelen.

Zie ook
 • CBS-aangifte doen

  Aan de hand van de goederenmutaties op de pakbonnen en ontvangsten genereer je de CBS-aangifte. Je kunt daar eventueel zelf nog handmatig regels aan toevoegen.

Process

CBS-aangifte

Work area

Ordermanagement