thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Planning aangiftebiljetten en machtigingen

De verschillende aangiftebiljetten en machtigingen worden in de loop van het belastingjaar of het volgende belastingjaar uitgeleverd. In de onderstaande schema's lees je wanneer je welke aangifte naar de Belastingdienst kunt versturen en welke versie van Profit je hiervoor nodig hebt. Let op: de schema's geven een globale planning van de uitlevering van de verschillende aangiftebiljetten en machtigingen!

Inkomstenbelasting

Aangiftebiljetten

Uitlevering in Profit

Patch verwacht

Versturen naar de Belastingdienst

Voorlopige aangifte IB 2022

Profit 19

November 2021

Vanaf 16 oktober 2021

F-biljet 2021

Profit 19

Februari 2022 (elektronisch bericht)

Vanaf oktober 2021 op papier

Aangifte IB 2021 (P- en O-biljet)

Beschikbaar in Profit 20

Februari 2022 (elektronisch bericht)

Patch verwacht februari 2022

C- en M-biljet 2021

Beschikbaar in Profit 20

Februari 2022 (elektronisch bericht)

Patch verwacht februari 2022

Vooraf Ingevulde Aangifte 2021

(VIA-bericht ophalen)

Beschikbaar in Profit 20 (patch)

Maart 2022

Vanaf 1 maart 2022 kunnen de VIA-

berichten worden opgehaald.

Aangifte Schenkbelasting 2021

Profit 18 (patch)

September 2021

Vanaf september 2021

Aangifte Schenkbelasting 2022

Beschikbaar in Profit 21

Juni 2022

Juni 2022

Aangifte Erfbelasting 2021

Profit 18 (patch)

Eind september/begin oktober 2021

Vanaf september 2021

Aangifte Erfbelasting 2022

Beschikbaar in Profit 21

Juni 2022

Juni 2022

Toeslagen 2022

Profit 19

November 2021

Vanaf september 2021

Machtigingen

Uitlevering in Profit

Patch verwacht

Versturen naar de Belastingdienst

VIA-machtigingen 2021

N.v.t.

 

Vanaf 15 december 2021

Becon-machtiging 2021

N.v.t.

 

Vanaf 1 december 2021

Overig

Uitlevering in Profit

Patch verwacht

Versturen naar de Belastingdienst

UpdateConnector IB 2021

TxClientIB2021

Beschikbaar in Profit 20

Uitgeleverd februari 2022

 

Uitstelverzoeken IB 2021

Beschikbaar in Profit 20

Uitgeleverd februari 2022

Vanaf 1 maart 2022

Service Bericht Uitstel 2021

Beschikbaar in Profit 20 (patch)

Maart 2022

 

Vennootschapsbelasting

Aangiftebiljetten

Uitlevering in Profit

Patch verwacht

Versturen naar de Belastingdienst

Voorlopige aangifte Vpb 2022

Beschikbaar in Profit 20

 

Vanaf 1 januari 2022

Aangifte Vpb 2021

Beschikbaar in Profit 20

 

Patch verwacht februari 2022

Country-by-Country reporting 2021

Beschikbaar in Profit 21

 

 

Aangifte Dividendbelasting 2022

Beschikbaar in Profit 20

 

Op papier

Machtigingen

Uitlevering in Profit

Patch verwacht

Versturen naar de Belastingdienst

Becon-machtiging 2021

N.v.t.

 

Vanaf 1 december 2021

Overig

Uitlevering in Profit

Patch verwacht

Versturen naar de Belastingdienst

UpdateConnector Vpb 2021

TxClientVpb2021 en TxCFVpb2021

Beschikbaar in Profit 20

uitgeleverd februari 2022

 

Uitstelverzoeken Vpb 2021

Beschikbaar in Profit 20

uitgeleverd februari 2022

Vanaf 1 maart 2022

Service Bericht Uitstel 2021

Beschikbaar in Profit 20 (patch)

maart 2022

 

Omzetbelasting (btw)

Aangiftebiljetten

Uitlevering in Profit

Patch verwacht

Versturen naar de Belastingdienst

Aangifte OB 2022

Beschikbaar in Profit 20

 

Vanaf 1 februari 2022

Aangifte ICP 2022

Beschikbaar in Profit 20

 

Vanaf 1 januari 2022

Suppletie-aangifte 2022

Beschikbaar in Profit 20

 

Vanaf 1 januari 2022

Process

Planning

Work area

Fiscaal