thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Persoonsgebonden aftrek

Soms zijn er persoonlijke omstandigheden waardoor je extra uitgaven hebt. Heb je extra uitgaven voor bijvoorbeeld zorg, studie en giften? Sommige van die extra kosten mag je aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Dat is je persoonsgebonden aftrek.

Heb je meer kosten dan inkomen? Het BOX 1-inkomen mag door de persoonsgebonden aftrek niet negatief worden. Het deel dat niet helemaal in BOX 1 aftrekbaar is, trek je af van het BOX 3-inkomen. Houd je dan nog aftrek over, dan is het restant aftrekbaar in BOX 2. Een daarna overblijvend restant van de persoonsgebonden aftrek schuift door naar volgend jaar. Het restant wordt dan verrekend met het inkomen in een volgend jaar. Verrekening met voorgaande jaren is niet mogelijk.

Meer informatie:

Wat valt onder persoonsgebonden aftrek

Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen

Specifieke zorgkosten

Aftrekbare giften

Overige PGA

Verrekening persoonsgebonden aftrek

Direct naar

  1. Belasting en premies

Process

Aangifte IB

Work area

Fiscaal