Toeslag uitwerken

Je vult de toeslagen in via de cockpit van de cliënt IB.

Bij het toevoegen van een nieuwe toeslag bij een cliënt IB worden zoveel mogelijk bekende gegevens overgenomen. Alleen de meest recente gegevens worden overgenomen op basis van deze volgorde:

 1. De aangifte IB van het betreffende toeslagjaar.

  De gegevens uit deze aangifte worden gebruikt als na afloop van een bepaald jaar alsnog een toeslag aangevraagd wordt. De aangifte van het betreffende jaar heeft dan het meest recente inkomen.

 2. De voorlopige aanslag IB van het betreffende toeslagjaar.
 3. De meest recente toeslag van het betreffende toeslagjaar (als de datum Gecontroleerd en akkoord is ingevuld).
 4. De definitieve aangifte IB van het voorgaande toeslagjaar.
 5. De voorlopige aanslag IB van het voorgaande toeslagjaar.
 6. De definitieve aangifte IB van twee jaar geleden.

Toeslag uitwerken:

 1. Open de cockpit van de cliënt IB voor wie je de toeslag wilt uitwerken.
 2. Selecteer het juiste fiscale jaar.
 3. Klik op: Toeslagen 20XX.

  Bij het uitwerken van de toeslagen controleert Profit of er nog een toeslag voor het betreffende aangiftejaar onderhanden is. Als dit het geval is opent Profit de (meest recente) bestaande toeslag en wordt geen nieuwe toeslag voor het aangiftejaar toegevoegd. Als je de toeslag voor het betreffende aangiftejaar voor de eerste keer uitwerkt maakt Profit een nieuwe toeslag aan.

  Toeslagen die je al hebt uitgewerkt vind je ook terug in de weergave Aangiften IB in de cockpit van de cliënt IB. Als je al toeslagen hebt uitgewerkt zie je in deze weergave onder andere de Verzendstatus. Je kunt vanuit de weergave Aangiften IB de juiste aangifte of toeslag openen.

 4. Een toeslag bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Persoonlijke gegevens

   Op dit scherm staan de benodigde stamgegevens en het toetsingsinkomen van de aanvrager en partner. De partner wordt voorgesteld als je bij de toeslag Toeslagpartnerschap aanvinkt. Je vinkt dit per toeslag aan.

  • Zorgtoeslag

   De zorgtoeslag is een tegemoetkoming om de premie voor de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden.

  • Kinderopvangtoeslag

   De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang.

  • Kindgebonden budget

   Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderen.

  • Huurtoeslag

   De huurtoeslag is een tegemoetkoming voor huurders die in verhouding veel huur betalen ten opzichte van hun inkomen.

  • Verificatie

   In dit scherm worden waarschuwingen en foutmeldingen getoond op basis van de aanwezige gegevens in de toeslag. Je moet de foutmeldingen oplossen voordat je de toeslag kunt versturen. Waarschuwingen zijn bedoelt om mogelijke 'foute' situaties te signaleren.

  • Status en voortgang

   In dit scherm geef je aan dat de gegevens verzendklaar zijn.

  • Concept
  • Rapportage

   In dit scherm zie je de weergave Fiscaal rapport cliënt IB met de rapportage voor de toeslagen.

  Als de gegevens in een scherm zijn gevuld, zet je Akkoord op Ja.

 5. Klik op: Opslaan.
 6. Klik op: Sluiten.

  Je ziet nu het controlescherm van de toeslag.

 7. Klik op: Aanpassen.

Toeslagen en fiscaal partnerschap:

De gegevens van de partner (bijvoorbeeld de geboortedatum, het BSN etc.) worden overgenomen uit de aangifte IB onafhankelijk van de status die de aangifte heeft. Dus als de geboortedatum én BSN van de partner zijn ingevuld in een aangifte met de status Aangifte verwerken worden de gegevens correct overgenomen bij het uitwerken van de toeslagen. Als je geen BSN hebt ingevuld bij de partner verschijnt een melding: De gegevens van de toeslagpartner zijn niet compleet. Als toeslagpartner geldt, moet de naam, geboortedatum en het BSN van de partner gevuld zijn.

Het partnerinkomen wordt pas overgenomen uit de aangifte IB als deze verzonden is naar de Belastingdienst (status 6). Dus pas als de aangifte is verzonden wordt het inkomen van de partner correct overgenomen bij het uitwerken van de toeslagen. Als de aangifte van de partner niet is verzonden naar de Belastingdienst wordt het partnerinkomen niet gevuld.

Kindgegevens:

Is er sprake van fiscaal partnerschap en hebben beide partners hun eigen kinderen, zodat er sprake is van een verschillend aantal kinderen per partner? Wanneer er sprake is van fiscaal partnerschap voor het hele jaar en elke partner andere kinderen inbrengt, moet voor de juiste berekening van de toeslag bij beide partners alle kinderen opgegeven worden. Zorg er dus voor dat de kindgegevens bij aangever en partner gelijk staan. De aangever en partner zijn immers fiscaal partner voor het hele jaar, dus vraag je voor het hele huishouden de toeslag aan. Op deze manier voorkom je verschillen in de berekening van de toeslagen in de IB-aangifte.

Constateer je wél verschillen op het scherm Toeslagen in de aangifte IB van de aangever en de partner? Kijk dan eens of de kindgegevens bij de cliënten IB overeenkomen.

Afronding maandbedragen

Na overleg met de Belastingdienst is duidelijk geworden hoe de Belastingdienst met de uitbetaling van toeslagen omgaat met afronding. Het jaarbedrag berekend aan toeslagen wordt teruggerekend naar een maandelijks bedrag, waarbij het bedrag achter de komma naar beneden wordt afgerond. Het afgeronde bedrag wordt maandelijks van het jaartotaal afgehaald bij de uitbetaling.

Elke maand wordt vervolgens het jaarbedrag door het resterend aantal maanden gedeeld, de uitkomst hiervan wordt altijd naar beneden afgerond. Dit wordt herhaald tot de laatste maand waarin het volledig openstaande bedrag wordt uitbetaald.

Voorbeeld

Stel, er is over een jaar € 401 aan zorgtoeslag.

De uitbetaling van januari is dan: € 401 / 12 = € 33,42. Afgerond naar beneden is dit € 33, wat in januari wordt uitbetaald.

Voor februari is de berekening: (€ 401 – € 33) / 11 = € 33.

Voor maart is de berekening: (€ 368 – € 33) / 10 = € 33.

Voor april is de berekening: ( €335 – € 33) / 9 = € 33.

Voor mei is de berekening: (€ 302 – € 33) / 8 = € 33.

Voor juni is de berekening: (€ 269 – € 33) / 7 = € 33.

Voor juli is de berekening: (€ 236 – € 33) / 6 = € 33.

Voor augustus is de berekening: (€ 203 – € 33) / 5 = € 34.

Voor september is de berekening: (€ 170 – € 34) / 4 = € 34.

Voor oktober is de berekening: (€ 136 – € 34) / 3 = € 34.

Voor november is de berekening: (€ 102 – € 34) / 2 = € 34.

Voor december is de berekening: (€ 68 – € 34) / 1 = € 34.

De zorgtoeslag en het kindgebondenbudget worden beide per jaar berekend, de kinderopvangtoeslag en huurtoeslag per maand.

Wij hebben de schermen van de berekening van de toeslagen aangepast zodat er meer inzicht is in de berekening door het tonen van de maandbedragen. Elke toeslag is aangepast naar een eenduidige zelfde manier, waarin het totaal over het gehele jaar getoond wordt en vervolgens het bedrag per maand.

Dit betekent dat de berekening van elke toeslag per maand gaat werken.