Autorisatie i.c.m. Profit HRM

De koppeling tussen gebruikers en medewerkers is essentieel voor het functioneren van Profit, onder andere voor ESS, MSS, workflows, voor- en nacalculatie en tal van andere zaken.

Voorbeeld: 

Gebruiker 12345.Fred is gekoppeld aan de medewerker Fred Breddels.

Als de gebruiker 12345.Fred inlogt in InSite, ziet Profit dat het om de medewerker Fred Breddels gaat. Daarom kan Fred Breddels zijn eigen medewerkergegevens zien en verlofaanvragen toevoegen.

Dit gedeelte is een uitbreiding op de standaardautorisatie. Zorg ervoor, dat je bekend bent met de onderwerpen groepen, gebruikers en autorisatiemethodes.

Inhoud

Beschrijving

De koppeling tussen medewerkers en gebruikers loopt via de persoon in Profit CRM: als je een medewerker toevoegt ontstaat er automatisch een gekoppelde persoon. Door deze persoon te koppelen aan de gebruiker, heb je de gebruiker - persoon - medewerker gekoppeld.

Een medewerker behoort in Profit HRM altijd tot een bepaalde organisatorische eenheid (afdeling). Daarom kun je organisatorische eenheden gebruiken voor het vullen van groepen in de Autorisatie tool. Als een medewerker (=gebruiker) tot een bepaalde organisatorische eenheid behoort, behoort hij ook tot de corresponderende gebruikersgroep.

Ook voor de Agenda in inSite heb je de koppeling medewerker-gebruiker nodig.

Voorbeeld: 

De gebruiker DavidB is gekoppeld aan de medewerker 12345.DavidB. Deze medewerker valt in het organigram onder de afdeling ICT. Hierdoor is ook bij de gebruiker 12345.DavidB bekend dat deze valt onder de afdeling ICT.

Je kunt natuurlijk ook andere gebruikers toevoegen (die niet gekoppeld zijn aan medewerkers), maar hiervoor gelden niet de hier beschreven mogelijkheden.

Werkwijze

Zie ook