Enquêtes

Je kunt een enquête door de medewerkers of andere personen laten invullen via InSite waarna je de resultaten direct kunt raadplegen.

Als je enquêtes gebruikt in combinatie met Competentiemanagement kun je meten in hoeverre de medewerkers voldoen aan de eisen die je aan hun competenties stelt.

Beschrijving

Je kunt vragen op twee manieren opnemen in een enquêtemodel:

  • Je neemt losse vragen op in een enquêtemodel.
  • Je bundelt de vragen eerst in een vraagcategorie. Als je een vraagcategorie opneemt in een enquêtemodel, neem je automatisch de gekoppelde vragen op. Een vraagcategorie heeft een omschrijving (titel) en een toelichting. Op een gegenereerde enquête toont Profit eerst deze titel en toelichting en vervolgens de geselecteerde vragen. Hierdoor krijgt de enquête een logische indeling.

Je kunt in een enquêtemodel ook losse vragen en vraagcategorieën combineren. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met een aantal algemene vragen en vervolgens de gewenste vraagcategorieën opnemen. Voordelen van vraagcategorieën zijn:

  • Het kost minder tijd om vraagcategorieën op te nemen in een enquêtemodel, dan losse vragen.
  • Door het gebruik van vraagcategorieën worden de vragen logisch ingedeeld, mits je de vragen - afhankelijk van de eigenschappen van het enquêtemodel - niet in een willekeurige volgorde plaatst.

Je kunt een bepaalde vraag koppelen aan meerdere vraagcategorieën en je kunt een bepaalde vraagcategorie koppelen aan meerdere enquêtemodellen.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook