Medewerker verwijderen

Je verwijdert een medewerker door eerst alle regels op de tabbladen van de medewerker te verwijderen. Hierna kun je de medewerker verwijderen.

Als Profit bij het verwijderen aangeeft dat er verwijzingen aanwezig zijn, kun je de medewerker niet meer handmatig verwijderen. Profit heeft dan in de database koppelingen vastgelegd die je niet ongedaan kan maken. Je kunt de medewerker in dit geval blokkeren.

Let op:

Als de medewerker is verwerkt in de salarisverwerkingscockpit, dan verwijder je eerst de voorlopige verwerking via de actie Verwijderen verwerking in de salarisverwerkingscockpit.

Hiermee verwijdert Profit niet de loonmutaties voor deze periode.

Als de medewerker is verwerkt en geaccordeerd in een salarisverwerking, dan kun je de medewerker niet meer verwijderen.

Verwijderen medewerkers volgens AVG

Je kunt personen, medewerkers en inkoop- en verkooprelaties (van het type persoon) die mutaties hebben, massaal verwijderen of anonimiseren.

Dit doe je bijvoorbeeld om tegemoet te komen aan de wet AVG die stelt dat je persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, vereist. Je kunt medewerkers met mutatie en al verwijderen/anonimiseren. Voorwaarde is dat de medewerker uit dienst is en dat zeven jaar of langer. Ook pro forma medewerkers kun je via deze functie verwijderen. Bij het verwijderen van medewerkers wordt de wachtrij gebruikt.

Meer informatie hierover vind je hier.

Zie ook