Medewerker blokkeren

Je kunt in Profit medewerkers (tijdelijk) blokkeren. Je doet dit bijvoorbeeld bij medewerkers die uitdienst zijn. Hierdoor kun je geen verlof of ziekte boeken voor de medewerker. Je kunt wel een jaaropgave genereren voor de geblokkeerde medewerker.

Salarisverwerking

Zolang de medewerker een geldig contract heeft, wordt de medewerker meegenomen in de salarisverwerking. Ook als je de medewerker hebt geblokkeerd. Als je een twk-correctie wilt verwerken voor de geblokkeerde medewerker, dan doe je dit in de laatste periode dat de medewerker in dienst was of met een nabetalingscontract. In beide gevallen heeft de geblokkeerde medewerker een geldig contract en kan je de correctie verwerken.

Licentie

De licentie bepaalt het maximumaantal medewerkers dat je in Profit kunt vastleggen. Profit vergelijkt het maximum aantal medewerkers op basis van de licentie met het aantal medewerkers in alle omgevingen.

Alleen medewerkers met een actueel contract tellen mee voor de licentie, daarnaast gelden nog enkele aanvullende voorwaarden. Zie de uitleg over Licentie en telling van licentie-aantallen.

Medewerker automatisch blokkeren bij uitdienst melden:

Na het uitdienst melden van een medewerker wil je voorkomen dat de medewerker nog kan inloggen op InSite. In het menu HRM / Beheer / Instellingen op het tabblad HRM stel je in dat je medewerkers en de gekoppelde gebruikers na de geplande taak vernieuwen actuele gegevens automatisch blokkeert.

Je blokkeert hiermee alleen de medewerkers en gekoppelde gebruikers met een uitdienstdatum in het verleden.

Let op:

Deze actie wordt alleen uitgevoerd bij de taak vernieuwen actuele gegevens die 's nachts wordt uitgevoerd. Als je deze taak nog een keer overdag draait, heeft dit geen effect.

Als je een medewerker handmatig blokkeert of via voorkeurwaarde het veld Geblokkeerd aanvinkt, dan werkt dit niet. Zorg als je deze functionaliteit wilt gebruiken, dat je het veld dus niet aanvinkt in de voorkeurswaarde van het veld.

Medewerker blokkeren:

Je blokkeert een medewerker handmatig in de eigenschappen van de medewerker.

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Vink Geblokkeerd aan.
 4. Pas eventueel het veld Status aan, dit is een informatieveld. Profit beschouwt een medewerker als in dienst, als deze een lopend dienstverband heeft. Het veld Status blijft hierbij buiten beschouwing.
 5. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Geblokkeerde medewerkers komen nog wel naar voren in analyses en rapporten. Als je geblokkeerde medewerkers niet wilt meenemen in rapporten en analyses, dan neem je hiervoor een filter op in het betreffende rapport of analyse.

Geblokkeerde gegevens zichtbaar maken:

Je kunt geblokkeerde gegevens zichtbaar maken in weergaven die het veld Geblokkeerd bevatten.

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de weergave: Medewerkers (alle).

  In deze weergave worden geblokkeerde gegevens (de geblokkeerde medewerkers) niet getoond.

  Stappen om geblokkeerde regels te tonen of te verbergen

Medewerker deblokkeren:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de weergave: Medewerker (uit dienst).

  Maak de geblokkeerde regels zichtbaar.

  Stappen om geblokkeerde regels te tonen of te verbergen

 3. Open de eigenschappen van de medewerker.
 4. Vink Geblokkeerd uit.
 5. Klik op: Opslaan en sluiten.

Zie ook

Direct naar

 1. Medewerker
 2. Medewerkermutatie vastleggen in InSite
 3. Medewerkercode wijzigen
 4. Medewerker blokkeren
 5. Medewerker verwijderen
 6. Overleden medewerker
 7. Medewerkers e-mailen via je eigen e-mailprogramma