Medewerker

Een werknemer met een dienstbetrekking in het bedrijf, leg je vast als medewerker in Profit.

Beschrijving

Het dienstverband is de basis van alle acties, die je ten aanzien van een medewerker kunt uitvoeren. Het dienstverband is een koppeling tussen een werkgever, cao en een medewerker. In het dienstverband leg je gegevens met betrekking tot het contract, de functie/afdeling, het rooster en het salaris en de salarisrekening vast.

Ook koppel je de medewerker aan één of meerdere instanties, zoals de Belastingdienst, een arbodienst of een leasemaatschappij. Op basis van deze koppelingen worden processen, zoals een salarisverwerking of ziekmelding aangestuurd en kun je aan de instanties gegevens over de medewerker verstrekken.

Werkwijze

Overige procedures:

Zie ook