Fiscale workflow

Je kunt in Profit gebruikmaken van de Fiscale workflow in de workflow-editor. Met deze workflow is het mogelijk om het aangifteproces volledig uit te voeren. Je kunt taakgericht werken, aanpassingen doen aan de uitgeleverde standaard en je krijgt beter inzicht in de doorlooptijd van bepaalde taken.

Geen synchronisatie tussen partners

Er is geen synchronisatie tussen de workflow van de aangever en de partner omdat deze niet aan elkaar gelijk hoeven te zijn.

Je kunt in de workflow verschillende stappen conditioneel doorlopen. Door voortgangsdata in te vullen bij de cliënt en vervolgens een workflowstap uit te voeren kun je veel stappen overslaan. Als je de aangifte van de cliënt hebt afgerond kun je daarna de aangifte van de partner openen. Bij de partner geef je bij één actie aan dat je die stap hebt afgerond waarna automatisch de hele workflow wordt bijgewerkt.

Video

Beschrijving

Door te werken met de fiscale workflow maak je gebruik van de kracht van de stappenflow van Fiscaal én van de mogelijkheden van de workflow-editor. Je hebt veel vrijheid bij het inrichten van de workflow. Workflows worden automatisch toegevoegd als de activering Muterende fiscale workflow aanstaat. Per jaar, per cliënt wordt één dossieritem toegevoegd. Dit geldt zowel voor IB als voor Vpb.

Nadat de jaarovergang van de stamgegevens voor bijvoorbeeld 2022 gedaan is, worden dossieritems bij cliënten, die nog geen dossieritem hebben voor 2022, automatisch toegevoegd op de volgende momenten:

 • openen van de cockpit van het jaar 2022
 • toevoegen van het fiscale jaar 2022
 • toevoegen van een nieuwe cliënt met het jaar 2022
 • toevoegen van het fiscale jaar 2022 met de update connector
 • toevoegen van het fiscale jaar 2022 door middel van een import

Voor een cliënt die geblokkeerd is voor licentie wordt géén dossieritem toegevoegd. Klik hier voor meer informatie over de specifieke voorwaarden voor het al dan niet toevoegen van een dossieritem bij clienten.

Let op:

Als een jaarovergang gedaan wordt van de stamgegevens voor een ‘oud’ fiscaal jaar (bijvoorbeeld 2022 naar 2023), dan worden ook voor het ‘oude’ jaar workflows aangemaakt. Als dit ongewenst is (bijvoorbeeld omdat de aangiften al zijn afgerond) dan kunnen deze dossieritems, nadat ze zijn aangemaakt in de wachtrij, collectief verwijderd worden. Je moet hiervoor eerst een nieuwe weergave toevoegen via CRM / Dossier / Dossier. Daarna kun je de dossieritems verwijderen via de actieknop Collectief verwijderen.

Je beschikt standaard over twee muterende workflows:

 • -85: Voortgang aangifte IB (Profit)
 • -86: Voortgang aangifte Vpb (Profit)

Akkoordverklaring

Als je werkt met de fiscale workflow kan de Akkoordverklaring niet automatisch worden klaargezet. Bij het sluiten van de aangifte zie je het scherm met de voortgangsgegevens. Vanuit dit scherm moet je de Akkoordverklaring afdrukken.

Voorbereiding

 • Ga je voor het eerst werken met de muterende fiscale workflow én heb je hiervoor gewerkt met de fiscale stappenflow? Zet dan bij alle acties met betrekking tot de fiscale stappenflow de vinkjes uit bij de verschillende taken. Hiermee zorg je ervoor dat deze datumvelden alleen gemuteerd kunnen worden vanuit de muterende workflow.
 • Ga je voor het eerst werken met de muterende fiscale workflow én heb je hiervoor niet gewerkt met de fiscale stappenflow? Volg dan eerst de volgende drie stappen en richt dan de fiscale workflow verder in.
 • Voordat je gebruik kunt maken van de fiscale workflow moet je de functionaliteit Muterende fiscale workflow activeren
 • Richt de rapportageknop in, in de muterende workflow.
 • Zet de actie Versturen aangifte in de Autorisatie Tool voor alle medewerkers op Niet toegestaan. De akkoordverklaring wordt nu alleen nog klaargezet via de muterende workflow en niet meer via een ander proces.

Werkwijze

Zie ook