thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Autorisatiereplicatie naar een andere omgeving

Via autorisatiereplicatie kopieer je de groepen, gebruikers en autorisatie van de ene omgeving naar de andere. Dit is een snelle methode om de inrichting van de autorisatie over te zetten naar een andere omgeving.

Je kunt de autorisatiereplicatie ook tijdens werktijd uitvoeren.

Inhoud

Beschrijving

Je kunt autorisatiereplicatie bijvoorbeeld gebruiken als een tweede omgeving wordt aangemaakt voor testdoeleinden. Ook kan een accountant verschillende omgevingen aanmaken voor klanten waarvoor hij de administratie doet. De omgevingen moeten wel van hetzelfde product zijn, dus het moet bijvoorbeeld gaan om twee ERP-omgevingen of twee Small Business-omgevingen.

Voorbeeld:

Een accountantskantoor gebruikt voor zijn eigen administratie een omgeving in Profit. Daarnaast heeft hij ook nog een omgeving per klant waarvoor hij de administratie bijhoudt, namelijk de omgevingen OmgKL001, OmgKL002 t/m OmgKL100.

Er komt een nieuwe medewerker in dienst die verantwoordelijk zal zijn voor bepaalde taken in de omgeving OmgKL001 t/m OmgKL004. Je voegt de gebruiker toe in de omgeving OmgKL001 en je stelt de autorisatie in. Vervolgens repliceer je de autorisatie van omgeving OmgKL001 naar OmgKL002, OmgKL003 en OmgKL004.

Gerepliceerde gegevens

Voor het repliceren van de autorisatie naar een andere omgeving gelden de volgende regels:

Soort autorisatie

Replicatie

Reden

Nieuwe gebruikers, groepen en rechten

Ja

Als gebruikers, gebruikersgroepen of rechten van een gebruiker of rechten van een groep aanwezig zijn in de bronomgeving maar niet in de doelomgeving, dan worden ze in de doelomgeving toegevoegd met dezelfde eigenschappen.

Als bijvoorbeeld een nieuwe gebruiker in de bronomgeving wordt toegevoegd met alle rechten, dan heeft deze gebruiker na replicatie ook alle rechten in de doelomgeving.

Gewijzigde gebruikers, groepen en rechten

Ja

Gebruikers, gebruikersgroepen en rechten die al aanwezig zijn in de doelomgeving, worden overschreven door de corresponderende gegevens uit de bronomgeving.

Als bijvoorbeeld een gebruiker is geblokkeerd in de bronomgeving, is na de replicatie de gebruiker ook geblokkeerd in de doelomgeving

Verwijderde gebruikers

Ja

Als een gebruiker wordt verwijderd uit de bronomgeving, dan wordt de gebruiker geblokkeerd in de doelomgeving, omdat er nog verwijzingen naar de gebruiker kunnen bestaan.

Verwijderde groepen

Ja

Groepen die niet bestaan in de bronomgeving maar wel in de doelomgeving worden, nadat de gebruikers zijn verwijderd uit de betreffende groep, uit de doelomgeving verwijderd. Groepen kunnen niet altijd verwijderd worden omdat er gerelateerde gegevens aanwezig kunnen zijn. In dat geval worden de gebruikers wel uit de groep verwijderd, maar blijft de groep bestaan.

Voorbeeld:

Als Groep1, waar gebruiker1 aan gekoppeld is, wordt verwijderd uit de bronomgeving, wordt in de doelomgeving gebruiker1 ontkoppeld van Groep1 en wordt vervolgens Groep1 verwijderd.

Verwijderde rechten

Ja

Rechten die zijn toegekend aan een gebruiker of groep in een doelomgeving maar die niet zijn toegekend in de bronomgeving, worden in de doelomgeving verwijderd bij de betreffende gebruiker of groep.

Groepen vullen op basis van selectie

Nee

Als in Profit is aangegeven dat een groep moet worden gevuld op basis van een selectie, dan wordt de definitie van de selectie niet gerepliceerd. Het resultaat van de selectie (de gebruikers die op dat moment door de selectie aan de groep worden gekoppeld) wordt wel overgenomen.

Rechten op vrije tabbladen en vrije velden

Nee

Omdat per omgeving aparte vrije velden en tabbladen kunnen worden gedefinieerd, worden de rechten die hierop zijn gedefinieerd niet gerepliceerd.

Gegevensfilter

Nee

Gegevensfilters worden niet gerepliceerd, want deze hebben doorgaans betrekking op een specifieke (administratieve) omgeving.

Je kunt geen gebruikerscodes wijzigen met de autorisatiereplicatie.

Let op:

Gebruikers die niet bestaan in de bronomgeving maar wel in de doelomgeving, worden in de doelomgeving geblokkeerd.

Autorisatie repliceren

Je repliceert de huidige omgeving naar een doelomgeving of meerdere doelomgevingen.

Je kunt de autorisatie alleen kopiƫren naar een bepaalde doelomgeving als je als gebruiker toegang hebt tot de doelomgeving en toegang hebt tot de Autorisatie tool in de doelomgeving.

Autorisatie repliceren:

 1. Log in in omgeving die je wilt repliceren.
 2. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Beheer / Autorisatie repliceren.
 3. Vink de doelomgevingen aan.
  • Je ziet hier alleen de omgevingen die in aanmerking komen als doelomgeving. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de autorisatie uit een Small Business omgeving te repliceren naar een SE-omgeving.
  • Bij ASP moet het gaan om omgevingen van dezelfde ASP-deelnemer. De licentie en het ASP-deelnemersnummer moeten overeen komen.
  • Je kunt alleen repliceren naar een omgeving van hetzelfde type (dus van productie naar productie, test naar test of accept naar accept).
 4. Klik op: Volgende.
 5. Controleer de replicatie-gegevens.
 6. Klik op: Voltooien.

  Nadat het repliceren is voltooid, verschijnt achter de omgeving de opmerking dat het repliceren succesvol is uitgevoerd.

 7. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Autorisatie beheren
 2. Autorisatie op acties, menu en tabbladen beheren
 3. Logging op mutaties autorisatie
 4. Autorisatie replicatie

Process

Autorisatie

Work area

Algemeen