thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Decimalen

Je kunt per cao het gebruik van decimalen instellen. Dit kan voor:

 • Uren

  Je kunt het aantal decimalen instellen voor het aantal uren per week waarop gewerkt wordt door de medewerker. De waarde moet altijd tussen de 1 en 5 liggen.

 • FTE

  Je kunt het aantal decimalen instellen voor het aantal FTE van de medewerker.

 • Parttime percentage

  Voorbeeld: 

  Het parttimepercentage in de organisatie wordt met maximaal twee getallen achter de komma vastgelegd. Daarom vul je de waarde 2 in het veld Aantal bij parttime %.

 • Uurloon en periodeloon

  Je kunt voor het uurloon en het periodeloon het aantal decimalen instellen. Afhankelijk van het Soort salaris van de medewerker wordt het aantal decimalen van het uurloon of het periodeloon opgeslagen in de salarisregel.

 • FTE werkdag

  Als je werkt met een onderwijs cao, dan vul je het aantal decimalen in voor het aantal FTE per dag in het rooster van de medewerker. De waarde die je opgeeft is de waarde van het veld Aantal bij FTE + 1. Je kunt maximaal 7 decimalen opgeven. Profit gebruikt dit aantal, omdat voor een correcte berekening van het totaal aantal FTE per werkweek, een extra afronding noodzakelijk is.

  Voorbeeld:

  In het veld Aantal bij FTE heb je de waarde 4 opgegeven. In het veld Aantal bij FTE werkdag vul je de waarde 5.

Profit rekent met het opgegeven aantal decimalen. Het aantal decimalen is van invloed op de berekening van bijvoorbeeld salaris, aanwezigheidspercentages of verzuimcijfers.

Instellingen decimalen vastleggen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 3. Stel de waarden in het vak Decimalen in.

Direct naar

 1. Cao
 2. CAO Update
 3. Cao toevoegen
 4. Looptijd toevoegen
 5. Decimalen instellen
 6. Cao verwijderen of blokkeren
 7. Cao-versie controleren
 8. Arbeidsvoorwaarde

Process

Cao

Work area

HRM