thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

CAO Update

Als er wijzigingen voor een cao zijn of nieuwe regelgeving is afgesproken, dan levert het CAO Team een nieuwe versie van de Profit CAO uit. Dit is een CAO Update.

Inhoud

Beschrijving

Hoe kan ik bericht ontvangen als er een CAO Update beschikbaar is?

Als een CAO Update wordt uitgeleverd kan jij een e-mail ontvangen. Alleen als je in de AFAS Klantportal hebt aangegeven dat jij als rol bij jouw organisatie ‘Salarisadministratie’ hebt, versturen wij jou deze e-mails voor de Profit CAO’s die jouw organisatie in gebruik heeft.

In de e-mail informeren wij je over van welke cao er een nieuwe CAO Update beschikbaar is en wanneer deze automatisch wordt geïmporteerd. Natuurlijk kan je vanuit de e-mail direct doorklikken naar de releasenotes.

Automatische import

AFAS importeert de nieuwe CAO Updates automatisch. Wij controleren de versie van de cao’s en werken deze bij als dit nodig is. Dit gebeurt niet als:

 • Er geen medewerkers met een actief contract zijn gekoppeld aan de cao.
 • De cao niet de laatst gepubliceerde versie heeft.
 • Het veld Cao niet updaten is aangevinkt in de eigenschappen van de cao.

  Als je het veld uitvinkt, dan werkt AFAS de instelling de eerstvolgende nacht bij. De nacht hierop volgend wordt de cao naar de meest recente versie bijgewerkt. Als het veld aangevinkt is kan je de cao ook niet handmatig updaten.

Als op maandag tot en met donderdag een CAO Update wordt uitgeleverd, dan importeren wij deze in de avond van de volgende dag. Als een CAO Update op vrijdag wordt uitgeleverd dan importeren wij deze op maandagavond. Zo heb je altijd een werkdag de tijd om je voor te bereiden op de wijzigingen in de CAO Update. Bij hoge prioriteit is het mogelijk dat wij hier van afwijken. De geplande datum staat altijd in de e-mail die je ontvangt om verrassingen te voorkomen.

Het kan voorkomen dat de CAO Update twee dagen na uitlevering van de cao is bijgewerkt in de omgeving.

Wanneer kan ik een CAO Update verwachten als er een akkoord is?

In de afbeelding hieronder zie je hoe het proces verloopt en wat jij als klant kan verwachten.

Zodra er sprake is van een principeakkoord neemt het CAO-team door welke wijzigingen of nieuwe regelingen er zijn afgesproken. Eventueel wordt er op het CAO Center een bericht geplaatst om informatie over de wijzigingen of over de planning te verstrekken. In dit stadium zal het CAO-team nog geen wijzigingen in de Profit CAO doorvoeren.

Als de achterban akkoord is worden zo snel mogelijk de loonschalen en andere cijfers bijgewerkt en volgt er een CAO Update. Zowel de loonschalen als andere cijfers (denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoogte van vergoedingen) moeten wel zwart op wit aan het CAO-team zijn verstrekt. Het CAO-team berekent deze cijfers niet zelf, omdat de gepubliceerde cijfers vaak afwijken van een berekend resultaat.

Nadat de achterban akkoord is gegaan wordt het akkoord verder uitgewerkt tot een cao-tekst. Nieuwe regelingen worden vaak pas in dit stadium gedetailleerder uitgewerkt, waardoor het vanaf dan mogelijk wordt om deze regelingen ook in de Profit CAO op te nemen en nogmaals een CAO Update uit te leveren. Als de details al bekend zijn voordat de tekst is uitgewerkt, dan neemt het CAO-team dit uiteraard al eerder mee in een CAO Update.

Als laatste wordt de nieuwe cao Algemeen Verbindend Verklaard door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het CAO-team wacht hier niet op bij het doorvoeren van wijzigingen in de cao’s, omdat dit een langere tijd in beslag kan nemen.

CAO Update minimumloon

In juni levert AFAS de cao’s uit met de wijziging van de minimumlonen per 1 juli en de gevolgen voor een groot aantal loonschalen. Alle cao’s voor de uitlevering van de minimumloonupdate worden uiterlijk voor 1 juli gepubliceerd op het Update Center. In de CAO Releasenotes van de cao vind je terug of de nieuwe minimumlonen zijn toegevoegd.

Let op:

Als je medewerkers hebt met een vast salaris op het minimumloon, dan wijzig je zelf het minimumloon in de eigenschappen van de medewerker.

Als je gebruik maakt van eigen loonschalen, dan verhoog je het minimumloon zelf in de loonschalen.

CAO Update jaarovergang

AFAS levert de Profit CAO’s voor het nieuwe jaar uit, zodra wij de nieuwe cijfers van wetgeving en pensioen- en bedrijfstakregelingen, toegevoegd en doorgerekend hebben. Als de cijfers nog niet compleet zijn, dan wachten we zo lang mogelijk met uitleveren. Het kan dus voorkomen dat het uitleveren van de cao op zich laat wachten, doordat de instantie nog niet alle cijfers bekend heeft gemaakt.

Als een instantie voor de uiterlijke datum van uitlevering de cijfers nog niet bekend heeft gemaakt, dan leveren we de cao uit inclusief de cijfers van het voorgaande jaar. In dat geval leveren wij in de loop van januari een nieuwe update uit, zodra de instantie alle gegevens bekend heeft gemaakt.

De uiterlijke datum voor de uitlevering van de cao' voor de jaarovergang is op de vrijdag van de eerste volle week in het jaar. Meer informatie hierover vind je in de help over de jaarovergang.

CAO Releasenotes raadplegen

Raadpleeg na de import van een CAO Update altijd de releasenotes. Met releasenotes stelt AFAS je op de hoogte van alle belangrijke wijzigingen en aanpassingen in de cao.

Releasenotes raadplegen:

 1. Log in op de AFAS Klantportal klant.afas.nl.
 2. Klik op: Product / CAO Center.
 3. Klik op: CAO Releasenotes.
 4. Selecteer sector en cao.

  De releasenotes behorende bij deze sector en cao worden getoond.

  Wijzigingen in de Basis CAO (Landelijke regelgeving) zijn ook verwerkt in Profit CAO's, daarom moet je ook altijd de releasenotes van de Basis CAO raadplegen.

  Je raadpleegt ook altijd de releasenotes van de sector. Als je bijvoorbeeld de Profit CAO Primair Onderwijs 61.17 gebruikt, raadpleeg je zowel de releasenotes van 61.0 als 61.17. De sector 61.0 bevat informatie die voor de hele sector geldt en dus ook doorwerkt in 61.17.

CAO Update downloaden via de AFAS Klantportal

Je vindt alle beschikbare CAO Updates op het Profit Update Center van AFAS.

Cao downloaden:

 1. Ga naar: klant.afas.nl.
 2. Klik op: 'CAO Update Center / CAO Update Center'.

 3. Zoek de cao op.

  Je ziet het versienummer van de CAO Update. Als het versienummer hoger is dan de cao in Profit, dan kun je de cao downloaden en importeren.

 4. Klik op: de download-link van de CAO Update.

 5. Klik op: 'download'.

  Als je gebruik maakt van Chrome, houd je CTRL ingedrukt en klik je daarna op 'download'.

 6. Sla het update-bestand op met 'Save' (Opslaan).

  Het is aan te raden alle CAO Updates in dezelfde map op te slaan. Je kunt alle CAO Updates in een bepaalde map namelijk in één keer importeren in Profit.

CAO Update importeren in één omgeving

Een nieuwe cao importeer je in Profit.

CAO Updates importeren:

Let op:

Voer de importprocedure uit op een moment dat Profit Payroll niet door andere gebruikers wordt gebruikt.

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Klik op de actie: Importeren.
 3. Klik op: Bestand.
 4. Je hebt nu twee mogelijkheden:
  • Eén CAO Update importeren

   Selecteer het gewenste bestand.

  • Enkele CAO Updates importeren

   Houdt de Ctrl-toets ingedrukt en klik de gewenste bestanden aan.

  Een CAO Update-bestand herken je aan de extensie '.prg'.

 5. Klik op: Open.
 6. Klik op: Voltooien.

  Profit importeert de CAO Update(s).

  Na afloop toont Profit een venster waarin je de status van de import ziet. Als Profit een fout toont, dubbelklik je op de regel met de foutmelding. Profit toont de fout-informatie.

  Bij de import van de cao van het nieuwe jaar kan Profit het volgende melden: Kan Profit cao-update [versie] van cao [versie] niet installeren. Je hebt op dit moment Profit cao-update [versie] geïnstalleerd. Deze versie is te oud.

  Profit meldt dit omdat je de laatste versie van de cao van het afgesloten jaar niet hebt geïmporteerd. Je importeert eerst de laatste versie van het voorgaande jaar, voordat je de eerste versie van het nieuwe jaar kunt importeren.

  Als je een oude cao na een aantal jaar opnieuw wilt gebruiken, dan kan je de voorgaande jaren niet los bijwerken. In dit geval blokkeer je de oude cao. Hierna importeer je de nieuwste versie van de cao en voeg je de cao toe via HRM / Organisatie / Cao en de knop Nieuw.

 7. Klik op: Voltooien.

  Als je een CAO Update voor het eerst importeert, toont Profit deze nog niet in de weergave met cao's. Je voegt nu eerst een nieuwe cao toe, die is gebaseerd op de geïmporteerde CAO Update.

 8. Na het importeren van een cao, doorloop je de volgende stappen:
  1. Je voert Actuele gegevens vernieuwen uit.
  2. Je raadpleegt de CAO Releasenotes.

   Door middel van de releasenotes stelt AFAS je op de hoogte van alle belangrijke wijzigingen en aanpassingen in de cao.

  3. Je controleert de inrichting van de journaalstructuur.

   Als de CAO Update een nieuw looncomponent bevat, richt je deze in binnen de journaalstructuur in.

Map met CAO Updates importeren:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Klik op de actie: Importeren.
 3. Klik op: Map.
 4. Selecteer de map.
 5. Klik op: OK.

  Profit toont de geselecteerde map en zal alle CAO Updates in deze map importeren.

 6. Klik op: Voltooien.

Process

Cao

Work area

Payroll