thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Salaris medewerker toevoegen

Bij een salariswijziging voeg je een salarisregel met de juiste ingangsdatum toe.

Als je een contract-, rooster- of functieregel toevoegt, zal Profit automatisch een salarisregel toevoegen met de begindatum van de contract-, rooster- of functieregel. De nieuwe regel is in die situatie een kopie van de voorgaande. Als je de gekoppelde contract-, rooster- of functieregel verwijdert, dan verwijder je ook de salarisregel die automatisch was toegevoegd.

Je legt het fulltime salaris vast, Profit zal dit automatisch omrekenen op basis van de parttime factor van de medewerker. Het is overigens ook mogelijk om het salaris parttime vast te leggen, dan vindt geen omrekening plaats. De keuze hiervoor leg je vast in de eigenschappen van de werkgever.

Het salaris wordt gebruikt in de verloning in Profit Payroll. Als een periode meerdere salarisregels bevat, kan Profit een gemiddelde waarde berekenen op basis van de gewogen periodeberekening. Je kunt ook besluiten deze berekening niet toe te passen, dan geldt per periode waarde op de laatste dag van die periode.

Let op: 

Bij uurloners voert Profit de gewogen berekening alleen toe als het veld Rooster toepassen in Payroll aangevinkt is.

Als de medewerker in een periode wisselt van vast- of schaalsalaris naar een uurloon (waarbij Rooster toepassen in Payroll is aangevinkt), dan levert de gewogen berekening niet het juiste resultaat op. Dergelijke overgangen moeten  altijd aan het begin van een periode ingaan.

Je kunt een periodesalaris of een schaalsalaris invullen. Als je een schaalsalaris invult, moet de betreffende loonschaal ingericht zijn in Profit. Je kunt via de Salarisverwerkingscockpit in Profit Payroll elke periode een nieuwe periodiek toekennen.

De velden Periodenummer periodiek en Herhalen na (perioden) zijn onlosmakelijk verbonden met het veld Periode volgende verhoging. Is een van deze twee gevuld, moet de andere twee ook worden gevuld. Als een medewerker zijn maximum periodiek bereikt heeft, kun je een fictieve waarde geven, of een nieuwe contractregel toevoegen waarbij je de velden leeg laat. De historie blijft dan behouden in de voorgaande contractregel. In de nieuwe contractregel zijn voornoemde velden leeg, omdat de loonschaal niet meer van toepassing is.

Netto salaris

Je kunt een netto salaris vullen voor de medewerker. Vink hierna het veld Netto salaris aan. Profit bruteert dit netto salaris. Hierbij maakt het niet uit wat de samenstelling is van uren gewerkt, uitbetaalde verlofuren etc.

Wil je weten hoe het bruteren werkt, klik dan hier.

Salaris toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Salaris.

  Profit toont de salarisregels vanaf het eerste dienstverband van de medewerker.

 4. Klik op: Nieuw
 5. Vul de begindatum in.

  Profit zal de voorgaande regel automatisch afsluiten op de dag voor de begindatum.

  De periodetabel kan je niet wijzigen in een nieuwe salarisregel. Dit heeft te maken met historische gegevens waar niet van mag worden afgeweken.

  Als de medewerker toch via een andere periodetabel verloond moet worden, dan voeg je een nieuwe medewerker toe met een nieuwe medewerkercode. Bij de nieuwe medewerker kan je de andere periodetabel selecteren.

 6. Vul het nieuwe salaris in.
 7. Klik op: Voltooien.

  Je ziet in de weergave dat de voorgaande salarisregel beëindigd is. De nieuwe regel heeft geen einddatum, deze blijft van kracht tot de volgende salariswijziging.

Zie ook

Direct naar

 1. Salaris medewerker
 2. Salaris medewerker toevoegen
 3. Collectieve salarisverhoging
 4. Loonschaal bij de medewerker vastleggen

Process

Dienstverband

Work area

HRM