thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Rooster op basis van Werktijden, gelijke weken

Als de medewerker vaste werktijden heeft, maar de cao/arbeidsvoorwaarde bevat niet het gewenste standaardrooster, dan voeg je een gespecificeerd rooster toe. Je legt de werktijden vast bij de medewerker.

Voorbeeld:

Medewerkers die 80% werken hebben standaard op vrijdag vrij. Met een medewerker spreek je een afwijkend rooster voor 80% af. In plaats van vrijdag is deze medewerker op dinsdag roostervrij.

Je voegt hiervoor een gespecificeerd rooster toe met de dagen en uren dat deze medewerker werkt.

Als er wel een standaardrooster is met de werktijden, raadpleeg dan deze help.

Rooster toevoegen bij medewerker:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Rooster.
 4. Klik op: Nieuw
 5. Vul de begindatum in.

  Profit neemt de eigenschappen van het voorgaande rooster over. Het voorgaande rooster wordt automatisch afgesloten op de dag voor de ingangsdatum van het nieuwe rooster.

 6. Maak het veld Standaardrooster leeg, als deze gevuld is.
 7. Selecteer Werktijden, gelijke weken bij Type Rooster.
 8. Vul bij de eerste dag de begin- en eindtijd en de pauzeduur in.

  Als je het veld Pauzeduur verlaat, zal Profit vragen of de ingevulde waarden ook gelden voor de andere dagen van het rooster. Deze vraag verschijnt alleen als de andere dagen nog niet zijn ingevuld.

  1. Vink de gewenste dagen aan.
  2. Klik op: OK

  Profit vult de gewenste dagen met de werktijden. Je kunt deze nog aanpassen.

 9. Controleer de gegevens. die op het scherm getoond worden:
  • Elke dag waarop gewerkt wordt vinkt Profit automatisch aan om daarmee het aantal rooster- en gewerkte contractdagen te berekenen.
  • Bovenin het scherm staan het aantal dagen en uren per week, het aantal FTE en de parttime factor. Het aantal FTE en de parttime factor worden bepaald op basis van de werkweek van de cao/arbeidsvoorwaarde.

   Als deze gegevens niet kloppen, moet je de werktijden aanpassen.

 10. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Rooster medewerker
 2. Roosters en werkroosters inrichten
 3. Integratie Profit Agenda inrichten
 4. Roosterwijziging vastleggen in InSite
 5. Uren per dag
 6. Standaardrooster uit cao/arbeidsvoorwaarde koppelen
 7. Rooster op basis van Werktijden, gelijke weken
 8. Rooster op basis van Uren per week
 9. Rooster op basis van Wisselende weken
 10. Roosterafwijkingen toevoegen
 11. Roosterdagen en gewerkte contractdagen
 12. Rooster en feestdagen raadplegen in Profit Agenda

Process

Dienstverband

Work area

HRM