thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Vastloner naar uurloner

Als de medewerker van een vastloner overgaat naar een uurloner, dan wijzig je de dienstbetrekking.

Inhoud

Beschrijving

Voor de wijziging van vastloner naar uurloner doorloop je de volgende stappen:

 • Je meldt de medewerker uit dienst als vastloner
 • Je meldt de medewerker in dienst als uurloner

  Let op:

  Als de functionaliteit Meerdere dienstverbanden is geactiveerd in de omgeving, dan meld je de medewerker in geen enkele situatie uit dienst en weer in dienst. In dit geval maak je gebruik van een nieuw nevendienstverband.

Vastloner naar uurloner halverwege de periode

In de salarisberekening berekent Profit alleen de laatste contractregel bij de medewerker. Ook de loonaangifte is gebaseerd op de laatste instantieregel. Hierdoor berekent Profit niet het salaris over de hele maand. Je lost dit op door de medewerker opnieuw vast te leggen in Profit. De nieuwe medewerker geef je een nieuwe medewerkerscode en nieuw nummer inkomstenverhouding. Bij de nieuwe medewerker leg je het nieuwe contract vast.

De meest voorkomende situatie is dat iemand eerst als oproepkracht begint, en daarna (mede gezien de verplichting in de WAB om na een jaar vaste uren aan te bieden) volgt een rooster.

Wisselen halverwege de periode gaat niet zonder meer:

 • bij een oproepkracht wordt op een andere manier verloond:
  • vakantietoeslag wordt vaak niet gereserveerd, maar direct uitbetaald
  • hetzelfde geldt voor verlof
 • looninrichting rondom bijvoorbeeld pensioen wordt op een andere bepaald: bij een vast rooster geldt het vaste parttime%, en zonder vast parttime% gelden de variabele uren. Dit verschil wordt vaak bepaald door het stamgegeven 'rooster toepassen in payroll". Dit is OF waar, OF niet waar.

Er zijn verschillende opties om hiermee om te gaan:

 1. Als je niet beschikt over de activering 'meerdere dienstverbanden', dan is het het beste om deze wisseling door te voeren aan het begin van het loontijdvak.
 2. Als je daar echt niet op kunt wachten, dan moet de vraag beantwoord worden: gaat dit vaker voorkomen:
  • als het incidenteel voor komt, dan komt je een heel eind met pragmatisch werken, mits goed getest: kijk wat er in de verloning gebeurt als je de wisseling halverwege het tijdvak doorvoert. Klopt het salaris? Kloppen de reserveringen (VT, EJU)? Klopt de pensioenberekening (premie, maar ook elementen voor de aangifte zoals uurloon, regelingloon, parttime% en uren). Hetgeen wat niet klopt, is in de meeste gevallen aan te passen.
  • als het vaker voorkomt, overweeg dan de activering meerdere dienstverbanden te gaan gebruiken.

Vakantietoeslag

Bij een wisseling van eenmalige naar periodieke vakantietoeslag, kun je het resterende saldo uitbetalen. Dit doe je door de vakantietoeslag bij de medewerker correct in te richten.

Werkwijze

Zie ook

Process

Medewerker

Work area

Payroll