thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Uurloner naar vastloner

Als de medewerker van een uurloner overgaat naar een vastloner, dan wijzig je de dienstbetrekking.

Inhoud

Beschrijving

Voor de wijziging van uurloner naar vastloner doorloop je de volgende stappen:

  • Je meldt de medewerker uit dienst als uurloner.
  • Je meldt de medewerker in dienst als vastloner.

Let op:

Als de functionaliteit Meerdere dienstverbanden is geactiveerd in de omgeving, dan meld je de medewerker in geen enkele situatie uit dienst en weer in dienst. In dit geval maak je gebruik van een nieuw nevendienstverband.

Uurloner naar vast medewerker halverwege de periode

In de salarisberekening berekent Profit alleen de laatste contractregel bij de medewerker. Ook de loonaangifte is gebaseerd op de laatste instantieregel. Hierdoor berekent Profit niet het salaris over de hele maand. Je lost dit op door de medewerker opnieuw vast te leggen in Profit. De nieuwe medewerker geef je een nieuwe medewerkerscode en nieuw nummer inkomstenverhouding. Bij de nieuwe medewerker leg je het nieuwe contract vast.

Vakantietoeslag

Bij een wisseling van periodieke vakantietoeslag naar normale vakantietoeslag hoef je geen looninrichting te wijzigen. De uitbetaling van de normale vakantietoeslag houdt automatisch rekening met de reeds uitbetaalde periodieke vakantietoeslag.

Werkwijze

Zie ook

Process

Medewerker

Work area

Payroll