thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Externe applicatie inloggen via AFAS Online

Je kunt AFAS als single sign-on oplossing gebruiken om in te loggen op een externe applicatie. Hierdoor kan een gebruiker die is ingelogd op AFAS Online, een externe applicatie starten zonder nogmaals te moeten inloggen op de betreffende applicatie. Om dit mogelijk te maken moet je SSO voor de externe applicatie inrichten op de AFAS Online Portal.

Er komt geen tegel beschikbaar op de AFAS Online portal om in te loggen op de externe applicatie.

URL's:

 • Gebruik je Open ID Connect? Dan is de OpenID configuration URL

  https://sts.afasonline.com/.well-known/openid-configuration.

 • Front-channel logout url:

  https://sts.afasonline.com/signout-callback-oidc

Inrichting:

 1. Log in op www.afasonline.nl als Portal-beheerder.
 2. Ga naar Beheer / Externe applicatie.
 3. Vul de gegevens in. AFAS kan hier geen ondersteuning op bieden, omdat wij geen kennis hebben van de externe applicatie.

Direct naar

 1. Inloggen inrichten (Citrix / Single sign-on)
 2. Systeemeisen
 3. Citrix installeren
 4. Werken met Thin client, VDI, Citrix of Terminal server / RDS
 5. Twee-factorauthenticatie inrichten
 6. Single-sign on inrichten
 7. Messagebird inrichten voor sms-berichten
 8. Externe applicatie inloggen via AFAS Online

Process

Inloggen Autorisatie

Work area

Algemeen