UBL omzetten naar e-factuur (inkoop)

Je kunt in Profit elektronische inkoopfacturen ontvangen, inlezen en verwerken.

Bestanden met de extensie .xml en .ubl kun je inlezen als e-factuur. Als het bestand van de e-factuur de extensie .ubl of .xml heeft, haalt Profit een aantal gegevens over uit het ingelezen e-factuurbestand naar de e-factuur of e-factuurregel in Profit. Profit herleidt dan bijvoorbeeld de crediteur uit de gegevens van de e-factuur (uit het xml- of ubl-bestand), onder andere aan de hand van het btw-nummer, kvk-nummer, bankrekeningnummer, naam, adres, plaats.

Na het inlezen van de e-facturen (xml of ubl) toont de weergave Openstaande e-facturen de nieuwe e-factuur inclusief de gegevens die Profit uit het ubl- of xml-bestand heeft gehaald.

In de onderstaande tabel wordt per Profit-veld van de e-factuur (inkoopfactuur) toegelicht:

 • welke informatie in het veld gevuld wordt;
 • waar de betreffende informatie vandaan komt.

De meeste velden worden gevuld vanuit de UBL/XML die ingelezen wordt als e-factuur (inkoopfactuur), andere gegevens worden gevuld of berekend in Profit.

Aan de hand van onderstaande tabel kun je zien wat Profit doet met de informatie uit het ingelezen e-factuurbestand (xml of ubl):

Veldnaam in Profit

Toelichting

E-factuur

Profit:

Identity veld

Administratie

Profit herleidt de administratie op basis van:

 • Bedrijfs-Id (KvK-nummer of OIN nummer) of;
 • Naam administratie of;
 • Woonplaats administratie

Crediteur

Profit herleidt de crediteur als volgt:

 • Als het Bedrijfs-Id eVerbinding bij één crediteur voorkomt, dan neemt Profit die crediteur (als je werkt met facturen via eVerbinding).
 • Als het Btw-identificatienummer bij één crediteur voorkomt, dan neemt Profit die crediteur.
 • Als het KvK-nummer bij één crediteur voorkomt, dan neemt Profit die crediteur.
 • Als het Bankrekeningnummer of het IBAN-nummer bij één crediteur voorkomt, dan neemt Profit die crediteur.
 • Als het adres bij één crediteur voorkomt dan neemt Profit die crediteur en kijkt hierbij naar: Postcode + nummer (Postadres) of; Adres (zonder postcode) (Postadres) of; Postcode + nummer (Adres) of; Adres (zonder postcode) (Adres)
 • Als er dan nog steeds geen crediteur gevonden is, dan wordt er gekeken of de Crediteurnaam precies bij één crediteur voorkomt.
 • Als dit allemaal geen crediteur oplevert, dan kan Profit de crediteur niet bepalen. Je moet deze dan bij het boeken van de e-factuur alsnog handmatig opgeven.

Factuurdatum

UBL:

Invoice.IssueDate

Datum

Profit:

Logdatum

Factuurnummer

UBL:

Invoice.Id

Status

Statustabel

Valutacode

UBL:

DocumentCurrencyCode

Valutakoers

Koers uit valutatabel

Totaal factuurbedrag

UBL:

Invoice.LegalMonetaryTotal. PayableAmount

Totaal factuurbedrag basisvaluta

Berekend veld

Totaal factuurbedrag excl

UBL:

LegalMonetaryTotal.TaxExclusiveAmount

Als die 0 is: LegalMonetaryTotal.LineExtensionAmount

Bedrag G-rekening

UBL:

PaymentTerms en GACCOUNT

Totaal factuurbedrag excl basisvaluta

Berekend veld

Bestandsnaam XML

Naam bestand XML

XML

Inhoud van het XML bestand

Bestandsnaam PDF

Naam bestand PDF

Bijlage

Naam bestand bijlage

Bron

Profit-veld

Bron:

1 Office connector

2 Communicatie service (map)

3 Handmatig toegevoegd

4 Connector

5 Commandline

6 Communicatie service (pop)

7 eVerbinding

BTW-nummer

UBL:

AccountingSupplierParty. PartyTaxScheme. CompanyID

Nummer KvK

UBL:

AccountingSupplierParty.Party.PartyIdentification.ID

 

Als die er niet is, alternatief:

AccountingSupplierParty.Party.EndpointID

Bankrekeningnummer

UBL:

PaymentMeans. PayeeFinancialAccount.Id

Straat

UBL:

AccountingSupplierParty. StreetName

Huisnummer

UBL:

AccountingSupplierParty BuildingNumber

Huisnummer toev

UBL:

AccountingSupplierParty. InhouseMail

Postcode

UBL:

AccountingSupplierParty. PostalZone

Woonplaats

UBL:

AccountingSupplierParty. CityName

Crediteurennaam

UBL:

AccountingSupplierParty.Name

Betalingskorting %

UBL:

PaymentTerms. SettlementDiscountPercent

Dagen betalingskorting

UBL:

PaymentTerms.SettlementPeriod.DurationMeasure (x7 igv Unit = WEEK)

Vervaldatum (ubl)

UBL:

PaymentTerms.PenaltyPeriod.EndDate

Referentie

UBL:

OrderReference.ID

Factuurnummer intern

Profit-veld:

Inkoopfactuurnummer gekoppelde factuur

Bedrijfs-ID eVerbinding

Het bedrijfs-ID wordt meegegeven bij het inlezen van e-facturen vanuit eVerbinding

Naam doeladministratie

UBL:

Invoice.AccountingCustomerParty.PartyName

Woonplaats doeladministratie

UBL:

Invoice.AccountingCustomerParty.

CityName

Nummer KvK doeladministratie

UBL:

Invoice.AccountingCustomerParty.

PartyIdentification

Opmerking

Profit:

Functionaliteit om een opmerking toe te voegen aan de e-factuur

Locatie

Locatie ingelezen bestand

Bericht Id

Logging

Match Leverancier KvK of ID

 

Profit-veld

Match op dit veld (j/n)

Match Leverancier Bankrekening

 

Profit-veld

Match op dit veld (j/n)

Match Leverancier Adres

 

Profit-veld

Match op dit veld (j/n)

Match Leverancier Naam

 

Profit-veld

Match op dit veld (j/n)

Match Administratie KvK of ID

Profit-veld

Match op dit veld (j/n)

Match Administratie Naam

 

Profit-veld

Match op dit veld (j/n)

Match Administratie Woonplaats

 

Profit-veld

Match op dit veld (j/n)

Bankrekening e-factuur is voorkeur bankrekening

Profit-veld

Afwijking voorkeur bankrekening (j/n)

Betalingskenmerk

 

UBL:

PaymentMeans.PaymentID

Factuurkorting

 

UBL:

De factuurkorting wordt opgehaald uit LegalMonetaryTotal/AllowanceTotalAmount. Als het veld AllowanceTotalAmount niet gevonden kan worden wordt de factuurkorting berekend als het verschil tussen totaal factuurbedrag en som van de regels:

 • Som van de regels = LegalMonetaryTotal/LineExtensionAmount
 • Factuurkorting = Som van de regels - Totaal factuurbedrag excl

Factuurkorting basisvaluta

 

Profit:

Berekend veld

Journaalpostnummer

Profit:

Verwijzing naar de journaalpostregel

Betaalvoorwaarde

Profit:

Betaalvoorwaarde van de e-factuur die wordt overgenomen van de inkooprelatie

Automatisch betalen

Profit:

Bepaalt of de factuur automatisch betaald kan worden. Dit veld wordt overgenomen van de inkooprelatie

Afwijkende betaalrekening

Koppeling naar tabel bankrekening

Profit:

Afwijkende bankrekening waarop de factuur betaald wordt.

Vervaldatum

Profit:

De berekende vervaldatum van de e-factuur

Betaalwijze (XML)

UBL: waarde 49 uit dit voorbeeld:

<cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461" listAgencyID="6">49</cbc:PaymentMeansCode>

  1

 Betaalwijze niet gedefinieerd

 31

 Debit Transfer (Overschrijving)

 48

 Bank Card bijvoorbeeld PIN en credit card

49

 Direct Debit / Automatische incasso

Klik hier voor een lijst van alle mogelijke codes en hun betekenis.

Creditfactuur

UBL:

Invoice TypeCode = 384:

Correctienota (bedragen in de UBL zijn al negatief), Profit zet het vinkje Creditorder aan.

Invoice TypeCode = 381:

Creditnota (bedragen in de UBL zijn positief), Profit zet het vinkje Creditorder aan en vermenigvuldigt alle bedragen met -1.

InvoiceTypeCode = 380:

Correctienota of Creditnota. Profit controleert of het te betalen bedrag negatief is. Als het bedrag negatief is, zet Profit het vinkje Creditorder aan.

Zie ook:

Direct naar

 1. E-factuur (inkoopfactuur)
 2. E-factuur inrichten (inkoopfactuur)
 3. E-factuur inlezen
 4. Ingelezen e-factuur raadplegen
 5. Nieuwe inkooprelatie aanmaken voor e-factuur met onbekende crediteur
 6. Bijlage pdf van e-factuur raadplegen
 7. E-factuur met e-factuurregels verwerken en journaliseren
 8. E-factuur boeken als inkoopfactuur
 9. E-facturen verwerken
 10. E-factuur overslaan bij het boeken als inkoopfactuur
 11. Pdf-factuur inlezen en boeken als inkoopfactuur
 12. E-facturen collectief verwijderen
 13. Workflow E-factuur in InSite
 14. Condities in de workflow E-factuur
 15. Van UBL naar e-factuur (inkoopfactuur)
 16. Stappen automatisch verwerken e-facturen
 17. Scan & herken oplossing voor PDF facturen