Facturering in Financieel

In Profit kun je apart factureren en journaliseren in de producten Profit Ordermanagement, Profit Projecten, Profit Abonnementen, Profit Uren/declaraties en in de cursusadministratie. Door te journaliseren ontstaan journaalposten en openstaande posten in Profit Financieel.

Als je factureert of journaliseert vanuit één van deze producten van Profit, dan factureer/journaliseer je alleen die facturen van het betreffende product van Profit. Bijvoorbeeld je maakt en journaliseert projectfacturen in Profit Projecten en abonnementsfacturen in Profit Abonnementen.

Met Facturering in Profit Financieel kun je alle verkoopfacturen raadplegen en journaliseren van alle producten in Profit. Op deze manier kun je met deze functionaliteit in Financieel centraal en eenvoudig alle verkoopfacturen, cursusfacturen, abonnementsfacturen, projectfacturen, ordermanagement facturen, balie/direct-facturen etc. tonen en journaliseren.

Inv_Facturering

Inhoud

Voorbereiding

Facturen in Financieel raadplegen

Je kunt in Financieel alle facturen van alle producten in Profit in één weergave raadplegen. Hiermee kun je centraal alle verkoopfacturen, cursusfacturen, abonnementsfacturen, projectfacturen, ordermanagement facturen, balie/direct-facturen etc. raadplegen. Je kunt in de weergave de facturen filteren. Ook kun je deze afdrukken of e-mailen.

Facturen in Financieel raadplegen:

 1. Ga naar: Financieel / Facturering / Facturatiecockpit.
 2. Open de eigenschappen van de factuur.
 3. Klik op: Opslaan en sluiten.

Facturen in Financieel journaliseren

Je kunt in Financieel alle verkoopfacturen van alle producten in Profit journaliseren. Hiermee kun je centraal en eenvoudig alle verkoopfacturen, cursusfacturen, abonnementsfacturen, projectfacturen, ordermanagement facturen, balie/direct-facturen etc. journaliseren. Door te journaliseren verwerk je de facturen en creditfacturen die je hebt aangemaakt in Profit Ordermanagement, Cursussen, Projecten en Abonnementen naar Profit Financieel en genereert hiermee automatisch de verkoopboeking.

De facturen en creditnota’s worden in Profit Financieel geboekt in het dagboek dat is ingesteld bij de Integratiesoort en op de grootboekrekeningen, die gekoppeld zijn aan de artikelgroepen.

Profit genereert automatisch de volgende journaalpost voor verkoopfacturen:

Rekening

Debet

Credit

Debiteur

-,-

 

Aan Omzet

 

-,-

Aan Te betalen btw

 

-,-

Facturen in Financieel journaliseren:

 1. Ga naar: Financieel / Facturering / Journaliseren.

  Als je werkt met meerdere administraties gebruik dan een weergave waarin de administratie is toegevoegd, zodat je kunt zien wat je selecteert.

 2. Selecteer de administratie en de integratiesoorten waarvoor je de facturen wilt journaliseren.

  Als je naast Profit Projecten ook Profit Abonnementen of Profit Cursusmanagement gebruikt, kun je ook deze facturen journaliseren. Deselecteer deze integratiesoorten, als je de verschillende soorten facturen apart wilt journaliseren.

 3. Klik op: Volgende.
 4. Vink Datum boeking facturen gelijk aan factuurdatum als je de factuurdatum als boekingsdatum wilt gebruiken in de journaalpost. Als je dit veld uitvinkt dan gebruik je de Datum boeking facturen als boekingsdatum.
 5. Vul de boekingsdatum in. Dit veld kun je alleen invullen als het veld Datum boeking facturen gelijk aan factuurdatum is uitgevinkt.

  Let op:

  Met de boekingsdatum geef je aan in welke periode de omzet valt. De boekingsdatum is de datum waarop het financiële feit betrekking heeft. De boekstukdatum is de factuurdatum en deze is belangrijk voor de btw-aangifte. De boekingsdatum kan dus verschillen ten opzichte van de boekstukdatum.

  Zie ook in de help Wat is het verschil tussen boekingsdatum en boekstukdatum.

 6. Klik op: Voltooien.

De facturen zijn nu gejournaliseerd.

Zie ook

Direct naar

 1. Financieel
 2. Dagboekmutaties
 3. Grootboek
 4. Debiteuren
 5. Aanmaningen
 6. Automatische incasso
 7. Rekeningoverzichten
 8. Crediteuren
 9. E-factuur (inkoopfactuur)
 10. Inkoopfacturen beoordelen via InSite (Workflow Inkoopfactuur)
 11. Automatische betalingen
 12. Bankafschriften
 13. Btw/icp-aangifte
 14. Financiële rapportage
 15. Verslaglegging
 16. Verbijzondering
 17. Vaste Activa
 18. Budgetten
 19. Contractbeheer in Financieel
 20. Rekening-courant meerdere administraties
 21. Jaarovergang Financieel
 22. Finance auditor
 23. Incasso- en betaalopdracht via de wachtrij