thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Medewerker indienst (Ondertekenen buiten WF)

Met deze muterende workflow ben je als manager in staat om een medewerker indienst te melden.

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.

Inrichting

Nadat de medewerker is toegevoegd, komt deze ter beoordeling te liggen bij de rol Personeelsadministratie. Deze heeft 2 opties: akkoord geven of afkeuren, waardoor de mutatie teruggaat naar de instuurder. Na akkoord is de workflow ten einde en de mutatie doorgevoerd.

Condities

Er worden geen taken conditioneel afgehandeld.

Speciale acties

Er zijn drie speciale acties te gebruiken. Opnieuw insturen indienst , registreren medewerker indienst en afkeuren medewerker indienst. Door deze acties worden de gegevens wel of niet verwerkt in Profit.

Waarom welke stappen?

De workflow komt langs personeelszaken om de registratie te controleren. Doordat de leidinggevende of personeelslid zelf de gegevens invoert is er bewust voor gekozen om na akkoord door de personeelsadministratie geen bevestiging te vragen.

Omdat de medewerker toegevoegd is via de actie Medewerker Indienst wordt er geen portalgebruiker aangemaakt. Hierdoor is het niet mogelijk de bijlage digitaal te onderteken, voor de medewerker daadwerkelijk indienst komt. Als je dit wel wilt, gebruik dan de Sollicitant Indienst Workflow. Richt je draaiboek Indienst zo in, dat een taak wordt gestart om het document Arbeidsovereenkomst Indienst (Ondertekenen buiten WF) (Profit) te generen om deze vervolgens aan te bieden aan de tekenbevoegde. Na ondertekening kan het ondertekende document aan het dossier worden toegevoegd. Je kan ook een (vrij) type dossieritem laten starten, dit richt je in de workflow in binnen Nieuw dossieritem, binnen de actie Registreren medewerker.

Wordt de workflow gestart vanuit een signaal?

Geen.

Direct naar

Workflow inrichten in vogelvlucht

Type dossieritem

Conditie toevoegen in workflow

Process

Dienstverband Dossier

Work area

HRM