Teamlid

Met deze muterende workflow kun je als instuurder een teamlid laten beoordelen. Dit teamlid kan een medewerker of contact zijn.

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.

Inrichting

Er worden drie statussen gebruikt: Projectleider, Goedgekeurd en Afgekeurd. Er worden geen kenmerken gebruikt. Zodra de workflow is gestart krijgt deze de status Projectleider.

Condities

De workflow wordt conditioneel afgehandeld waarbij:

 • Mutatie = contact

  Type teamlid = Contact

 • Mutatie = Medewerker zonder Team verlaten

  Type teamlid = Medewerker EN

  Mutatie = ‘Nieuw’ , ‘Aanpassen’ , ‘Verwijderen’ of ‘Deelnemen aan team

 • Mutatie = Medewerker Team verlaten

  Type teamlid = Medewerker EN

  Mutatie = ‘Team verlaten’

Speciale acties

Er zijn drie speciale acties te gebruiken. Goedkeuren, Afkeuren en Opnieuw insturen teamlid.

Waarom welke stappen?

De workflow Teamlid komt langs de verantwoordelijke, die de beoordeling van teamleden doet. Deze kan het nieuwe teamlid goed- of afkeuren. Bij goedkeuren van een teamlid die medewerker is (type teamlid = medewerker) krijgt de instuurder een ter info-taak en de status van het teamlid wijzigt naar Goedgekeurd. Bij goedkeuren van een teamlid van het type contactpersoon wijzigt de status naar Goedgekeurd. Bij afkeuren gaat de workflow terug naar instuurder en kan de instuurder opnieuw insturen of laten vervallen.

Direct naar

Workflow inrichten in vogelvlucht

Eigen type dossieritem inrichten

Conditie toevoegen in workflow