thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Nulmeting

Dit gesprek kun je houden als de medewerker een deel van de cyclus mist en je toch een startpunt wilt maken. In dit gesprek ga je de te behalen doelstellingen vastleggen. De doelstellingen vallen uiteen in competenties, doelen en afspraken. Wat wordt er van de medewerker verwacht. In het doelstellingen gesprek kun je ook al vastleggen wat je in het eerste voortgangsgesprek verwacht.

Het voortgangsgesprek lees je hier.

Het beoordelingsgesprek lees je hier.

Door gebruik te maken van de gesprekkencyclus krijg je inzicht in de voortgang en maakt de kwaliteiten van je medewerkersbestand zichtbaar. Het is overigens niet verplicht om de drie gesprekken te voeren. Je bent daar vrij in. Een beoordelingsgesprek sluit de cyclus.

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.

Inrichting

Voor het nulmetingsgesprek wordt er standaard een workflow meegeleverd. Het proces vindt plaats binnen InSite en is standaard ingericht in de template. Een nulmetingsgesprek wordt geïnitieerd door de manager.

Op de flow wordt het gesprek vastgelegd. Door te kiezen voor aanpassen kun je naast de datum van het gesprek ook nog nieuwe competenties toevoegen, nieuwe doelen en nieuwe afspraken vastleggen.

Condities

Er worden geen taken conditioneel afgehandeld.

Speciale acties

Gesprek gevoerd. Door de ze speciale actie wordt het gespreksverslag opgenomen in het dossier van de medewerker.

Waarom welke stappen?

Binnen de workflow wordt er een controle uitgevoerd of het veld datum gesprek gevuld is. Als deze leeg is komt er een melding op het scherm om de flow aan te passen. Na het vastleggen van het gespreksverslag krijgt de betreffende medewerker een info taak en kan het verslag lezen. Met de actie gelezen is de workflow afgerond.

Wordt de workflow gestart vanuit een signaal?

Geen.

Direct naar

Workflow inrichten in vogelvlucht

Type dossieritem

Conditie toevoegen in workflow

Process

Gesprekkencyclus Dossier

Work area

HRM