thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Onbetaald verlof inrichten

In de eigenschappen van de cao richt je onbetaald verlof als verlofsoort in.

Als de verlofsoort nog niet bestaat, voeg je deze eerst toe. Als je bij een medewerker onbetaald verlof boekt, verlaagt Profit het perioderecht op vakantie, omdat een medewerker wettelijk gezien geen perioderecht kan opbouwen over onbetaalde uren.

Inhoud

Type verlof Onbetaald verlof toevoegen

Je voegt voor het onbetaald verlof een type verlof toe.

Prioritering vastleggen

Voor het vastleggen richt je de prioritering van verlof in. Na het inrichten van de prioritering kun je overlappende verlofboekingen vastleggen. De prioritering bepaalt hoe Profit met het overlappende verlof overweg moet gaan.

Voorbeeld:

Een medewerker heeft elke vrijdagmiddag ouderschapsverlof. Als je geen prioritering inricht dan moet de medewerker om het ouderschapsverlof heen de vakantie boeken. Hierdoor legt de medewerker meerdere verlofboekingen vast voor de vakantie, wat erg bewerkelijk is.

Om dit te voorkomen richt je de prioritering in van Type verlof. Je geeft het ouderschapsverlof een hogere prioriteit dan vakantie. Als de medewerker vakantie vastlegt, trekt Profit door de prioritering de uren van het ouderschapsverlof af van de vakantie.

Je kunt de prioritering als volgt inrichten:

1. Ouderschapsverlof

2. ATV

3. Wel aanwezig

4. Bijzonder verlof

5. Tijd voor tijd

6. Feestdagenverlof

7. Wettelijk Verlof

8. Vakantie

9. Onbetaald verlof

Je geeft ATV een hogere prioriteit dan wettelijk verlof en vakantie. Als je dit niet doet, heeft dit invloed op het aantal uren verlof van de ATV-boeking die Profit automatisch genereert bij een verlofboeking die samenvalt met ATV-opbouw.

Type verlof Onbetaald verlof toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Beheer / Inrichting / Type verlof.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de code en een omschrijving.
 4. Selecteer Periodeverlof bij Categorie.
 5. Klik op: Volgende.
 6. Wijzig de prioritering.
 7. Klik op: Voltooien.
 8. Klik op Ja bij de melding.
Verlofsoort onbetaald verlof toevoegen

Voor onbetaald verlof voeg je een aparte verlofsoort toe.

Verlofsoort toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Arbeidsvoorwaarde.
 3. Open de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde.
 4. Ga naar het tabblad: Verlof.
 5. Klik op: Nieuw
 6. Vul de begindatum in.
 7. Selecteer het type verlof voor onbetaald verlof.
 8. Selecteer Onbetaald verlof bij Basisverloftype.

  Als je bij een medewerker onbetaald verlof boekt, verlaagt Profit het perioderecht op vakantie en ATV, omdat een medewerker wettelijk gezien geen perioderecht kan opbouwen over onbetaalde uren.

 9. Klik op: Volgende.
 10. Stel in dat een negatief saldo niet is toegestaan.
 11. Klik op: Volgende.

  Je kunt de verlofsoort integreren met de nacalculatie:

  1. Vink Verlofboekingen integreren in nacalculatie aan.
  2. Selecteer de urensoort waarop verlofboekingen moeten worden geboekt. Je kunt eventueel ook een werksoort en een project selecteren.

   Je selecteert een urensoort voor onbetaald verlof voor de integratie naar de salarisverwerking. Als deze er nog niet is, dan voeg je deze eerst toe.

 12. Klik op: Voltooien.
 13. Klik op: Ja. Je herberekent het verlofrecht.

Process

Verlof

Work area

HRM