thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verlof naar nacalculatie projecten

Als je de verlof-integratie inricht, boekt Profit nacalculatieregels in de projectadministratie op basis van verlofboekingen. Je gebruikt deze integratie als je verlof boekt in Profit HRM, terwijl de medewerkers hun uren uit de nacalculatie verantwoorden in de projectadministratie.

Let op:

Deze functionaliteit is alleen mogelijk voor medewerker met een rooster van het type Uren per dag of Werktijden, maar niet voor medewerkers met een rooster van het type Uren per week.

Inhoud

Beschrijving

Het doorsluizen van afwezigheid naar de nacalculatie verloopt volledig automatisch. Bij verlof boekt Profit op elke werkdag een nacalculatieregel.

Je bepaalt per verlofsoort of je de betreffende verlofboekingen wilt integreren. Zo ja, dan koppel je een urensoort van het type 'Verlof' aan de verlofsoort. Eventueel kun je ook werksoorten en projecten koppelen. Als je een bepaalde verlofsoort niet wilt integreren, koppel je aan deze verlofsoort geen urensoort. Je kunt hierdoor bijvoorbeeld bepalen dat je de verlofsoort 'Vakantie' wel wilt integreren, maar 'ATV' niet.

Als je aan een urensoort een looncomponent en een parameter koppelt, zal Profit de verlofgegevens doorsluizen naar Profit Payroll. Dit is ook mogelijk als je niet beschikt over Profit HRM.

Let op:

Op sluitingsdagen zal Profit geen nacalculatieregels genereren naar aanleiding van verlof- en/of verzuimboekingen.

Urensoorten toevoegen (verlof naar nacalculatie)

Je voegt de urensoorten toe waarop Profit de nacalculatie verlof boekt. Dit moeten urensoorten zijn van het type Verlof. Je kunt meerdere urensoorten van het type Verlof gebruiken, bijvoorbeeld één voor vakantie en één voor ATV.

Urensoorten toevoegen:

 1. Ga naar:
  • Projecten / Project / Urensoort.
  • HRM / Payroll / Inrichting / Urensoort, als je niet beschikt over Profit Projecten.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Vul de code in bij Urensoort.
 4. Vul de omschrijving in.
 5. Selecteer Verlof bij Uurtype.
 6. Vink Geblokkeerd voor handmatige invoer aan.

  Hiermee voorkom je dat handmatig geboekt kan worden op de urensoort in Profit Projecten.

 7. Klik op: Volgende
 8. Vink Geeft recht op verlof niet aan. Deze instelling is van belang voor verlofrecht bepalen op basis van nacalculatie.
 9. Klik op: Voltooien
 10. Klik op de actie: Integratie Payroll, als je verlofgegevens wilt doorsluizen naar Profit Payroll.
  1. Selecteer per cao een looncomponent in uren en een parameter.

   Je ziet alleen de geactiveerde looncomponenten met het mutatieniveau Mutaties via boekingsprogramma toestaan.

  2. Klik op: Voltooien.
Verlofsoorten inrichten (verlof naar nacalculatie)

Je bepaalt per verlofsoort, of je verlofboekingen wilt integreren met de nacalculatie. Zo ja, dan koppel je de gewenste urensoort, en eventueel een werksoort en een project.

Verlofsoorten instellen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Arbeidsvoorwaarde
 3. Open de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde.
 4. Ga naar het tabblad: Verlof.
 5. Open de eigenschappen van de verlofsoort waarvoor nacalculatieregels gegenereerd moeten worden.
 6. Ga naar het tabblad: Instellingen.
 7. Selecteer de methode voor het opbouwen van het verlofrecht bij Methode.
 8. Selecteer Verlofrecht (opbouw) obv. nacalculatie, als je het verlofrecht wilt opbouwen op basis van de geboekte nacalculatie-uren.
 9. Ga naar het tabblad: Integratie.
 10. Vink Verlofboekingen integreren in nacalculatie aan.
 11. Vink Verlofopbouw o.b.v. geaccordeerde nacalculatie aan, als Profit het verlofsaldo pas mag bijwerken als je de regels voor opbouw accordeert.
 12. De instelling TvT-opname o.b.v. geaccordeerde nacalculatie geldt alleen voor tijd-voor-tijd, deze is bij andere verlofsoorten niet beschikbaar.
 13. Selecteer de urensoort waarop verlofboekingen moeten worden geboekt. Je kunt eventueel ook een werksoort en een project selecteren. 
 14. Klik op: OK.
Nacalculatie verlof raadplegen

In Profit Projecten staan de nacalculatieregels in Nacalculatie per regel en Nacalculatie per week, niet in Nacalculatie per periode. Dit geldt voor de nacalculatie verlof én verzuim. Onder de eigenschappen van de medewerker kun je de nacalculatie raadplegen op het tabblad Nacalculatie.

Bijzonderheden nacalculatie per week

 • Profit zal in Nacalculatie per week geen controles op weektotalen e.d. uitvoeren bij het overzetten van verlofregels naar de nacalculatie.
 • Bij verlofregels in de verre toekomst zal het betreffende weeknummer meestal nog niet bestaan in Profit. Als de medewerker voor het eerst in een bepaalde week gaat boeken, zal Profit het weeknummer aanmaken en de verlofregels tonen.

Nacalculatie verlof raadplegen bij medewerker:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Nacalculatie.
 4. Open de weergave: Nacalculatieregels (uren).

  Je ziet de nacalculatieregels van de verlofboeking, als je het type verlof hebt gekoppeld aan de nacalculatie.

Zie ook

Process

Verlof Nacalculatie

Work area

HRM