thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Aangifte erfbelasting elektronisch bericht aanmaken en versturen

Als de cliënt akkoord geeft op de aangifte, geeft de aangiftemedewerker de aangifte vrij zodat Profit het XBRL-bericht via de wachtrij aanmaakt en klaarzet in de Communicatieservice. De aangifte erfbelasting wordt naar de Belastingdienst verzonden via Digipoort. In het XBRL-bericht worden alle erfgenamen in één bericht opgenomen. De aangifte erfbelasting wordt naar de Belastingdienst verzonden via Digipoort.

Meerdere aangiften in hetzelfde jaar

Het is met erfbelasting mogelijk om meerdere aangiften te verzenden in hetzelfde jaar. Bij meerdere aangiften in hetzelfde jaar kun je zoeken op de datum dat het bericht naar de Belastingdienst is verzonden.

Aanmaken elektronisch bericht

Een elektronisch bericht voor de erfbelasting wordt altijd aangemaakt met de volgende Identificatie:

  • Overledene: ‘Achternaam’, ‘Voorletter(s)’, ‘Tussenvoegsel’
  • ‘BSN’
  • Jaar: ‘JAAR’
  • Versie: ‘Versienummer’

Elektronisch bericht erfbelasting verzenden:

  1. Ga naar: Fiscaal / Algemeen / Aanmaken elektronisch bericht.
  2. Klik op: Voltooien.
  3. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Verzenden en ontvangen.
  4. Klik op: Voltooien.

Status elektronisch bericht

De aangifte erfbelasting kan de volgende status hebben:

Code

Omschrijving

Toelichting

0

Geen

De aangifte is nog onderhanden, Aangifte gecontroleerd en akkoord is leeg.

1

Gereed voor aanmaken

De aangifte is klaargezet voor verzending met de actieknop Klaarzetten en Aangifte gecontroleerd en akkoord is gevuld.

2

Fout bij aanmaken

Er is iets fout gegaan bij het aanmaken van het elektronisch. Bekijk de foutmelding

3

Klaargezet voor verzending

Het aanmaken van het elektronisch bericht is goed gegaan. Het bericht is zichtbaar onder Algemeen / Communicatieservice / Communicatiebericht.

4

Fout bij verzenden

Het verzenden van het elektronisch bericht is fout gegaan, bijvoorbeeld door een storing. Bekijk de foutmelding.

5

Verzonden

Het elektronisch bericht is succesvol aangemaakt en verzonden naar Digipoort.

6

Ontvangen door Belastingdienst

De aangifte is succesvol ontvangen door de Belastingdienst.

7

Afgekeurd door Belastingdienst

de aangifte is afgekeurd door de Belastingdienst; waarschijnlijk doordat er inhoudelijk iets niet klopt. Bekijk de foutmelding, geef de aangifte vrij, herstel de fout in de aangifte en zet vervolgens de aangifte weer klaar om te verzenden.

Direct naar

  1. Fiscaal

Process

Erfbelasting

Work area

Fiscaal