Aangifte IB (Profit)

Via deze workflow kun je de goedkeuring van de aangifte IB realiseren. Zodra de aangifte voor akkoord de cliënt bereikt, gaat er een bericht naar de cliënt dat de aangifte klaar staat om te ondertekenen.

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.

Inrichting

Er wordt een status gebruikt: Aangifte controleren.

Condities

Er worden geen taken conditioneel afgehandeld.

Speciale acties

De actie Accorderen aangifte IB zorgt voor het bijwerken van de status.

Waarom welke stappen?

De diverse stappen zorgen ervoor dat bij het afkeuren of terugsturen van de aangifte een reactie verplicht moet worden ingevuld. Na de aanpassing wordt de aangifte opnieuw aangeboden aan de cliënt.

Wordt de workflow gestart vanuit een signaal?

De workflow wordt niet gestart vanuit een signaal.

Direct naar

Workflow inrichten in vogelvlucht

Eigen type dossieritem inrichten

Conditie toevoegen in workflow