thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Projectbewaking op arbeid op basis van bijstelling

Je kunt de standopname voor arbeid ook alleen via bijstellingen doen. Het percentage gereed en besteed gebruik je dan niet. Deze optie gebruik je bijvoorbeeld bij hele grote projecten waarbij je de voortgang van arbeid niet via percentages wilt bewaken.

Hiervoor is bij het veld Resultaat arbeid buiten inkoop de optie Besteed niet meetellen in resultaat buiten inkoop. Resultaat op basis van bijstelling beschikbaar. Voorheen bepaalde je zowel voor arbeid als kosten via het veld Resultaat buiten inkoop hoe je de voortgang wilde bijhouden. Voor arbeid kun je dat nu apart bepalen en daarvoor heb je twee opties, namelijk wel of niet direct meetellen in resultaat buiten inkoop. Als je kiest voor niet direct meetellen, leg je alleen bijstellingen vast (geen voortgang op grond van percentages). Alleen de Bijstelling werkt hierbij door in het Verwacht resultaat buiten inkoop.

Je kunt dit bewaken in de werkbegroting. Kosten kun je daar ook toestaan buiten inkoop. Dit is bij arbeid niet mogelijk. Bij arbeid kun je alleen standopnames toevoegen.

Dit moet je eerst inrichten in de Project-instellingen.

Let op:

Als je deze instelling instelt, gaat Profit alle werkbegrotingen van bestaande niet-afgemelde projecten opnieuw berekenen! Het bedrag Besteed buiten inkoop zal daarin niet meer intellen in het Verwacht resultaat.

De berekeningen bij deze instellingen zijn:

Velden werkbegroting en standopname

Berekening bij instellingen voor resultaat buiten inkoop voor Arbeid

Verwacht resultaat buiten inkoop

Bij arbeid met projectvoortgang via %Gereed en Bijstelling (instelling 1):

  • Als je de velden %Gereed en Bijstelling hebt ingevuld is de berekening:
    (Begroot buiten inkoop - Vrijgegeven) x %Gereed - Besteed per opnamedatum - Bijstelling
  • Als je bij %Gereed niets hebt ingevuld is de berekening:
    -/- Bijstelling + Vrijgegeven - Besteed buiten inkoop

 

Bij arbeid via alleen Bijstelling (instelling 2):

-/- Bijstelling + Vrijgegeven

(Dit komt overeen met de berekening voor kosten).

Toegestaan (buiten inkoop)

Berekening arbeid met %Gereed en Bijstelling (instelling 1):

(Begroot - Vrijgegeven) x %Gereed

 

 

Berekening arbeid met alleen Bijstelling (instelling 2):

0 euro.

Zie ook:

Process

Kandidaat

Work area

HRM Payroll Projecten