thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Buiten inkoop intellen in resultaat

In de werkbegroting kun je wat er buiten inkoop is besteed toestaan zonder dat je direct een standopname hoeft te maken.

Voor deze functie is ook een UpdateConnector beschikbaar.

Inhoud

Buiten inkoop intellen in resultaat Inrichten

Je kunt instellen dat wat aan kosten en arbeid (Profit 20) is besteed buiten inkoop, direct meetelt in het verwacht resultaat buiten inkoop.

Als je 'direct intellen' aanzet, zie je het bedrag in de werkbegroting direct in de kolom Buiten inkoop Besteed en telt het in in het verwacht resultaat. Dit helpt je als projectleider om direct actie te ondernemen als het Verwacht resultaat in de min gaat.

 1. Ga naar: Projecten / Beheer / Instellingen / Project.
 2. Ga naar het tabblad: Bouw.

 3. Selecteer bij Res. buiten inkoop kosten (Profit 21) of je wat besteed is aan kosten buiten inkoop (nacalculatie/projectboeking) direct of niet direct wilt meetellen in het verwacht resultaat.
 4. Selecteer bij Res. arbeid buiten inkoop of je wat besteed is aan arbeid buiten inkoop (nacalculatie/projectboeking) direct of niet direct wilt meetellen in het verwacht resultaat. (Profit 20)

  Als je het niet laat meetellen (optie Besteed niet meetellen in resultaat buiten inkoop. Resultaat op basis van bijstelling) maak je in de projectprognose/standopname geen gebruik van voortgangspercentages, maar alleen van het veld Bijstelling. Dit veld werkt dan ook nog als enige door in het verwacht resultaat buiten inkoop.

  Lees hier meer over de berekeningen.

Als je de instellingen wijzigt worden alle werkbegrotingen van projecten die niet zijn afgemeld opnieuw berekend.

Buiten inkoop toestaan

Je kunt per werkbegrotingsregel aangeven welke gerealiseerde kosten buiten inkoop zijn toegestaan. Dit zie je ook terug in het resultaat. Hiervoor hoef je nu dus niet meer perse een standopname te maken. (Bij arbeid is deze optie er niet; daarvoor moet je altijd een standopname maken).

Buiten inkoop is bijvoorbeeld een inkoopfactuur die als projectboeking met bewakingscode en projectnummer is geboekt, maar die geen bijbehorende inkooporder met confrontatie of verplichting heeft. (Als dat laatste wel het geval is, is het nacalculatie binnen inkoop). Toestaan buiten inkoop is mogelijk voor kosten maar niet voor arbeid. (Profit 20)

Met deze actie zeg je over de buiten inkoop geboekte inkoopfactuur - 'dit bedrag van deze begrotingsregel gaat over deze inkoopfactuur'.

 1. Ga naar: Projecten / Voorcalculatie / Werkbegroting.
 2. Open de werkbegroting.
 3. Zoek de bewakingscode waar iets is gerealiseerd buiten inkoop.

  Bijvoorbeeld door te kijken waar in de kolom BU besteed iets is ingevuld in de totaalregel. Of waar in de kolom Verwacht resultaat een negatief bedrag staat in de totaalregel.

 4. Selecteer een voorcalculatieregel (subregel) van de bewakingscode waaraan je de nog ongekoppelde boeking wilt koppelen.
  • Het moet om een voorcalculatieregel gaan, niet om een totaalregel.
  • De regel mag niet al vrijgegeven zijn.
  • Én niet al volledig zijn toegestaan buiten inkoop.
  • En de regel mag niet al zijn toegestaan binnen inkoop.
  • Én de regel mag niet van het type arbeid (A) zijn.

 5. Raadpleeg eventueel wat al is toegestaan buiten inkoop op die voorcalculatieregel.
 6. Klik op actie: Toestaan buiten inkoop.
 7. Selecteer de nacalculatieregel/inkoopfactuur die als projectboeking op de bewakingscode is geboekt.
 8. Klik op: Volgende.

  • Profit beschouwt de Datum als 'toegestaan vanaf deze datum'. Deze kun je eventueel wijzigen. Hier stel je in vanaf welke datum dit in de projectprognose gaat meetellen.
  • Bij Nog toe te staan bedrag staat: Begroot buiten inkoop -/- al toegestaan bedrag.
  • Wijzig eventueel het bedrag bij Toestaan. Je mag niet meer invullen dan wat nog toe te staan is.

   Bij Besteed zie je de som van de kostprijs van de geselecteerde nacalculatieregels.

   Bij Resultaat zie je het Toegestaan bedrag -/- wat is besteed.

  Je ziet verder o.a. wat voor invloed de inkoopfactuur heeft op het resultaat van de bewakingscode.

 9. Klik op: Voltooien.

Je ziet dat de velden voor buiten inkoop gevuld zijn met de gerealiseerde kosten voor onderaanneming bij de bewakingscode.

Wijzigen Buiten inkoop toegestaan

Je regels die je gekoppeld hebt, kun je wijzigen. Dit doe je via de details van de bewakingscode.

Zie:

Toegestaan buiten inkoop raadplegen en wijzigen

Verwijderen Buiten inkoop toegestaan

Je regels die je gekoppeld hebt, ook weer ontkoppelen. Dit doe je via de details van de bewakingscode.

Zie:

Toegestaan buiten inkoop raadplegen en wijzigen

Direct naar

 1. Voorcalculatie / Werkbegroting voor de bouw
 2. Calculatie inlezen CUF-bestand
 3. Werkbegroting met ingelezen calculatie in voorcalculatie raadplegen
 4. Werkbegroting aanmaken zonder CUF-bestand
 5. Voorcalculatieregels in werkbegroting splitsen
 6. Overnemen voorcalculatieregels in werkbegroting
 7. Voorcalculatieregels in werkbegroting verplaatsen
 8. Voorcalculatieregel verplaatsen naar ander type projectkosten uitleg bewerkingen
 9. Kosten buiten inkoop toestaan en laten intellen in resultaat
 10. Details werkbegrotingsregel raadplegen en wijzigen

Process

Inkoopfactuur

Work area

Projecten