Overnemen voorcalculatieregels in werkbegroting

Je kunt in een werkbegroting regels overnemen van een voorcalculatie.

Dit kan via de werkbegroting maar ook via de voorcalculatie. Je kunt ervoor kiezen om de regels als meer-/minderwerk toe te voegen of het origineel te overschrijven.

Bij het overnemen maakt Profit de voorcalculatieregels direct definitief.

Bij overnemen via de voorcalculatie neem je de hele voorcalculatie over; via de werkbegroting kun je ook regels selecteren.

Bij het overnemen via de werkbegroting kun je een factor invullen. Alleen de aantallen worden vermenigvuldigd met de factor, de kostprijzen en verkoopprijzen blijven gelijk. Bij overnemen via de voorcalculatie heb je dit veld niet.

Je kunt deze actie apart autoriseren.

Inhoud

Voorcalculatieregels overnemen naar werkbegroting

Voorcalculatieregels overnemen naar werkbegroting vanuit bestaande werkbegroting:

 1. Ga naar: Projecten / Voorcalculatie / Werkbegroting.
 2. Open de eigenschappen van de werkbegroting.

  Je bevindt je nu in de Cockpit werkbegroting.

 3. Klik op de actie: Overnemen voorcalculatie.
 4. Selecteer een Type mutatie. Alleen Meer-/minderwerk en Origineel zijn toegestaan.
 5. Vul eventueel een getal anders dan 1 in bij Factor. Hiermee vermenigvuldigt Profit alleen de aantallen uit de originele voorcalculatieregels. 
 6. Klik op: Volgende.
 7. Selecteer een of meerdere voorcalculaties.
 8. Klik op: Volgende.
 9. Selecteer een of meerdere voorcalculatieregels.
 10. Klik op: Voltooien.

Na toevoegen vind je de regels als je in de kolom MM (meer/minderwerk) van de werkbegroting filtert.

Voorcalculatie toevoegen aan werkbegroting

Je kunt een voorcalculatie als geheel toevoegen aan een bestaande werkbegroting, als meerwerk of overschrijving van het origineel.

 1. Ga naar: Projecten / Voorcalculatie / Voorcalculatie.
 2. Selecteer de voorcalculatie die een bestaande moet overschrijven of een aanvulling is op een bestaande werkbegroting.
  • Als je een voorcalculatie selecteert, dan kun je deze toevoegen aan een bestaande werkbegroting of een nieuwe werkbegroting aanmaken.
  • Als je meerdere voorcalculaties hebt aangevinkt, dan kun je deze alleen toevoegen aan een bestaande werkbegroting.
 3. Klik op de actie: Aanmaken werkbegroting.

 4. Vink het veld Toevoegen aan bestaande werkbegroting als dit nog niet is aangevinkt. Het is al aangevinkt als op het project al een werkbegroting bestaat.

  Let op:

  Als je meerdere voorcalculaties geselecteerd hebt, dan is het veld Toevoegen aan bestaande werkbegroting altijd aangevinkt en je kunt dit niet uitvinken. Bij meerdere voorcalculaties voeg je deze dus altijd toe aan een bestaande werkbegroting.

 5. Selecteer bij Werkbegroting de bestaande werkbegroting waaraan de voorcalculatie toegevoegd is of die overschreven moet worden.
 6. Selecteer bij Type mutatie hoe de voorcalculatie aan de bestaande werkbegroting toegevoegd moet worden: als origineel (dus overschrijven van de bestaande) of als meer-/minderwerk.
 7. Selecteer bij Methode verdichting volgens welke methode je de regels wilt verdichten.
 8. Klik op: Voltooien.

Profit voegt de voorcalculatieregels toe aan de bestaande werkbegroting of overschrijft de bestaande werkbegroting. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

Direct naar

 1. Voorcalculatie / Werkbegroting voor de bouw
 2. Calculatie inlezen CUF-bestand
 3. Werkbegroting met ingelezen calculatie in voorcalculatie raadplegen
 4. Werkbegroting aanmaken zonder CUF-bestand
 5. Voorcalculatieregels in werkbegroting splitsen
 6. Overnemen voorcalculatieregels in werkbegroting
 7. Voorcalculatieregels in werkbegroting verplaatsen
 8. Voorcalculatieregel verplaatsen naar ander type projectkosten uitleg bewerkingen
 9. Kosten buiten inkoop toestaan en laten intellen in resultaat
 10. Details werkbegrotingsregel raadplegen en wijzigen