Voorcalculatieregel verplaatsen naar ander type projectkosten uitleg bewerkingen

Als je een voorcalculatieregel verplaatst naar een bewakingscode van hetzelfde type projectkosten, wijzigt alleen de bewakingscode van de voorcalculatieregel.

Als je een voorcalculatieregel verplaatst van of naar een bewakingscode van het type projectkosten ‘Arbeid’ dan vindt er een bewerking plaats. Hier vind je uitleg over welke bewerkingen Profit uitvoert bij het verplaatsen van arbeid naar kosten en andersom, van kosten naar arbeid.

Inhoud

Verplaatsen van arbeid naar kosten

Bij het verplaatsen van een voorcalculatieregel van een bewakingscode van het type projectkosten Arbeid naar een bewakingscode van het type projectkosten ongelijk aan Arbeid worden de volgende bewerkingen uitgevoerd:

 • Aanmaken kostencodes

  Als je Kostencodes, werksoorten, eenheden autom. aanmaken hebt aangevinkt, maakt Profit bij het voltooien van de wizard één of meerdere kostencodes aan.

  • Itemcode = itemcode van oorspronkelijke regel
  • Integratiegroep = integratiegroep item van oorspronkelijke regel
  • Btw-tariefgroep = btw-tariefgroep item van de oorspronkelijke regel
  • Basiseenheid = omrekeneenheid
  • Omschrijving = omschrijving van item van oorspronkelijke regel
 • Omrekenen

  Bij omrekenen van een werksoort naar kostencode moet er een conversie plaatsvinden van het aantal en kostprijs.

  • Aantal = Aantal van oorspronkelijke regel / Uurnorm
  • Kostprijs = Kostprijsbedrag / aantal

  Voorbeeld: arbeid naar kosten

  Ingelezen voorcalculatieregel arbeid:

  Pro_Voorcalculatieregel verplaatsen uitleg bewerkingen (10)

  Omgerekende voorcalculatieregel kosten:

  Pro_Voorcalculatieregel verplaatsen uitleg bewerkingen (20)

 • Overige velden voorcalculatieregel
  • Bewakingscode = bewakingscode uit wizard
  • Type projectkosten = type projectkosten van bewakingscode uit wizard
  • Type item = ‘Kst’
  • Itemcode = Itemcode van de oorspronkelijke regel
  • Eenheid = omrekeneenheid van de oorspronkelijke regel
  • Omschrijving = Omschrijving van de oorspronkelijke regel
  • Urensoort = leeg
  • Uurnorm = leeg
 • Afrondingsverschillen

  Bij de omrekening van werksoort naar kosten kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Dus afrondingsverschillen worden geboekt op een aparte regel, met de gekozen kostencode voor afrondingsverschillen uit de wizard.

  • Itemcode = Itemcode wizard.
  • Eenheid = ‘Stk’
  • Bewakingscode = bewakingscode van de originele regel
  • Type projectkosten = Type projectkosten van bewakingscode van de originele regel
  • Aantal = 1
  • Kostprijs = afrondingsverschil
  • Omschrijving = afrondingsverschil

Verplaatsen van kosten naar arbeid

Bij het verplaatsen van een voorcalculatieregel naar een bewakingscode van het type projectkosten ‘arbeid’ worden de volgende bewerkingen uitgevoerd.

 • Aanmaken werksoort

  Als je Kostencodes, werksoorten, eenheden autom. aanmaken hebt aangevinkt, wordt bij voltooien van de wizard één of meerdere werksoorten aangemaakt.

  • Itemcode werksoort = itemcode van oorspronkelijke regel
  • Integratiegroep = integratiegroep van oorspronkelijke regel
  • Btw-tariefgroep = btw-tariefgroep van de oorspronkelijke regel
  • Basiseenheid = ‘UUR
  • Omschrijving = omschrijving van item van oorspronkelijke regel
 • Omrekenen

  Bij omrekenen van een kostencode naar werksoort moet er een conversie plaatsvinden van het aantal en kostprijs.

  • Kostprijs = Kostprijs o.b.v. kostprijstarieven
  • Aantal = Kostprijsbedrag / kostprijs

  Voorbeeld: kosten naar werksoort arbeid

  Ingelezen voorcalculatieregel kosten:

  Pro_Voorcalculatieregel verplaatsen uitleg bewerkingen (30)

  Omgerekende voorcalculatieregel kosten:

  Pro_Voorcalculatieregel verplaatsen uitleg bewerkingen (40)

 • Overige velden voorcalculatieregel
  • Bewakingscode = bewakingscode uit wizard
  • Type projectkosten = type projectkosten van bewakingscode uit wizard
  • Type item = ‘Wst
  • Itemcode = Itemcode van de oorspronkelijke regel
  • Eenheid = ‘UUR
  • Omschrijving = Omschrijving van de oorspronkelijke regel
  • Urensoort = projectinstellingen > urensoort normaal
 • Afrondingsverschillen

  Bij de omrekening van kosten naar werksoort kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Dus afrondingsverschillen worden geboekt op een aparte regel, met de gekozen kostencode voor afrondingsverschillen uit de wizard.

  • Itemcode = Itemcode wizard.
  • Eenheid = ‘Stk
  • Bewakingscode = bewakingscode van de originele regel
  • Type projectkosten = Type projectkosten van bewakingscode van de originele regel
  • Aantal = 1
  • Kostprijs = afrondingsverschil
  • Omschrijving = afrondingsverschil

Direct naar

 1. Voorcalculatie / Werkbegroting voor de bouw
 2. Calculatie inlezen CUF-bestand
 3. Werkbegroting met ingelezen calculatie in voorcalculatie raadplegen
 4. Werkbegroting aanmaken zonder CUF-bestand
 5. Voorcalculatieregels in werkbegroting splitsen
 6. Overnemen voorcalculatieregels in werkbegroting
 7. Voorcalculatieregels in werkbegroting verplaatsen
 8. Voorcalculatieregel verplaatsen naar ander type projectkosten uitleg bewerkingen
 9. Kosten buiten inkoop toestaan en laten intellen in resultaat
 10. Details werkbegrotingsregel raadplegen en wijzigen