Calculatie uit CUF-bestand inlezen

Je leest een CUF-bestand in de voorcalculatie in Profit Projecten. Dit CUF-bestand (Calculatie Uitwisselings Formaat) is een XML-bestand met calculaties uit een ander softwarepakket voor de bouwbranche.

Je kunt CUF-bestanden tot 15 niveaus diep inlezen (15 bundelingen in de CUF XML).

Om de calculatie te kunnen inlezen in de Profit voorcalculatie moeten de juiste niveaus voor een goede werkbegroting in IBIS-TRAD al gemaakt zijn. Niveaus kunnen namelijk niet in de Profit voorcalculatie aangemaakt worden. Ook moeten in de werkbegroting in IBIS-TRAD de juiste codes en alternatieve code gekoppeld worden.

De kostprijs wordt overgenomen uit één van de volgende velden van het CUF-bestand: uur_tarief, materiaalprijs, materieelprijs, onderaannemingsprijs, overige_kosten. Profit controleert niet of het type projectkosten en het bijbehorende prijs-veld uit het CUF-bestand overeenkomen.

Bij het inlezen van het CUF-bestand wordt de aangemaakte voorcalculatie direct definitief gemaakt als je ervoor kiest om ook direct de werkbegroting aan te maken.

Je kunt CUF-bestanden inlezen als origineel of als meer-/minderwerk. Als je daarbij een originele werkbegroting inleest en aanmaakt worden de gegevens in de kolommen Origineel en Begroot gevuld. De gegevens van een als meerwerk ingelezen CUF-bestand zie je in de kolom Meerwerk (MM).

Let op:

Calculatie inlezen met een CUF-bestand:

 1. Ga naar: Projecten / Voorcalculatie / Inlezen calculatie.

 2. Vink Kostencodes, werksoorten, eenheden autom. aanmaken aan als je wilt dat deze aangemaakt worden op basis van de informatie uit het CUF-bestand als deze nog niet bestaan. In dit geval krijg je aan het eind van deze wizard ook een scherm voor het journaliseren van de nog niet-bestaande kostencodes en werksoorten.
 3. Vink Bewakingscodes automatisch aanmaken aan als je wilt dat deze aangemaakt worden op basis van de informatie uit het CUF-bestand als deze nog niet bestaan.
 4. Vink Itemcode is gelijk aan bewakingscode aan als je de itemcodes gelijk wilt houden aan de bewakingscodes. Hierdoor wordt de code in het importbestand genegeerd en de bewakingscode toegepast als itemcode.

  Bij deze instelling mag één begrotingsregel meerdere typen projectkosten bevatten. Bijvoorbeeld één of meer van deze uur_tarief, materiaalprijs, materieelprijs, onderaannemingsprijs, overige kosten. Als dit het geval is, maakt Profit per type projectkosten een aparte voorcalculatieregel.

 5. Selecteer de Code kosten voor de afrondingsverschillen.

  In de werkbegroting wordt een extra regel gemaakt op Code kosten. Je ziet meteen een eventueel afrondingsverschil tussen het totaal kostenbedrag van het ingelezen CUF-bestand en de regels uit de werkbegroting in Profit.

 6. Selecteer een Bewakingscode voor de afrondingsverschillen.

  Bij het inlezen wordt gefilterd op bewakingscodes die ongelijk zijn aan type projectkosten Arbeid. Vervolgens worden de bewakingscode en bijbehorende waarde voor type projectkosten overgenomen in de afrondingsregel.

 7. Selecteer bij de Sorteercodes welke sorteercode uit het CUF-bestand hoort bij welke bewakingscode.

  De meegeleverde sorteercodes zijn:

  bwcarb = nacalculatiecode voor arbeid

  bwcmta = nacalculatiecode voor materiaal

  bwcmte = nacalculatiecode voor materieel

  bwcoda = nacalculatiecode voor onderaanneming

  cclcde = calculatiecode

  altcode = alternatieve code

  Jullie eigen sorteercodes kun je hier ook zelf toevoegen en koppelen!

 8. Selecteer bij Sorteercode onder het kopje Toelichting de optie Toelichting (stk). Daarmee wordt de tekst uit het CUF-bestand ingelezen, dat wil zeggen de omschrijving van de begrotingsregel. Je kunt hier geen optie kiezen die al bij de velden erboven gekozen is.
 9. Selecteer bij Waarde het teken waartussen de waarde zich bevindt. Bijvoorbeeld '.'.

  Na het inlezen vind je de tekst terug:

  1. in de werkbegroting weergave Totale werkbegroting, bij de totaalregel in het veld CUF Opmerkingen. Voorwaarde is dat de tekstregel ook een bewakingscode bevat.
  2. in de weergave Werkbegroting met subtotalen, in de voorcalculatieregel waarbij Itemtype de waarde 'Txt' en Itemcode '*****' heeft. De tekst staat dan in het veld Omschrijving. Hier zie je de tekst altijd terug, ongeacht of een bewakingscode is gekoppeld.

  Na inlezen kun je de tekst niet aanpassen.

  Raadpleeg hier een uitgebreid voorbeeld.

 10. Klik op: Volgende.

 11. Selecteer het bestand bij Bestandsnaam.
 12. Selecteer het Project waarvoor je het bestand wilt inlezen. Je kunt alleen een project selecteren dat niet afgemeld is.
 13. Selecteer de Projectfase als je gebruik maakt projectfasen.
 14. Selecteer de Voorcalculatie als je de calculatie wilt inlezen op een bestaande voorcalculatie.

  Als je Voorcalculatie leeg laat, dan maakt de wizard een nieuwe voorcalculatie aan op het betreffende project. Profit bepaalt aan de hand van je instellingen hoe het voorcalculatienummer bepaald moet worden.

  Als je dit veld invult dan kun je er voor kiezen om Bestaande voorcalculatie overschrijven wel of niet aan te vinken. Afhankelijk of je de bestaande voorcalculatie wilt overschrijven of aanvullen.

 15. Selecteer een waarde bij Type mutatie om aan te geven of het in te lezen CUF-bestand de originele werkbegroting of meer-/minderwerk betreft. De standaard waarde is Origineel (01). Voor meerwerk gebruik je Meer-/minderwerk (02).
 16. Vink Werkbegroting direct aanmaken aan als je van het in te lezen CUF-bestand direct een werkbegroting wilt aanmaken (of uit als je dat niet wilt).
 17. Vul bij Toelichting een toelichting bij de mutatie van de voorcalculatie in.
 18. Klik op: Volgende.

 19. Als je in het vorige scherm bij Instellingen de eerste optie Kostencodes, werksoorten, eenheden autom. aanmaken hebt aangevinkt, dan kun je in deze stap van de wizard de integratiegroep selecteren van elk type projectkosten.

  Als deze integratiegroepen nog niet in Profit bestaan moet je deze eerst toevoegen.

 20. Selecteer per type projectkosten de integratiegroep die van toepassing is.
 21. Klik op: Voltooien.

Als je Urensoort op het tabblad Uren nog niet hebt ingevuld bij de projectinstellingen krijg je hiervan een melding. Deze melding verschijnt alleen bij werksoortregels (Arbeid).

Het inlezen van werkbegrotingen gaat via de wachtrij.

Let op:

Profit plaatst deze taak in de wachtrij. Terwijl de taak in de wachtrij wordt uitgevoerd, kun je gewoon doorwerken. Zie: Wachtrij gebruiken en beheren.

Zie ook:

Projectbewaking - Werkbegroting ná inlezen CUF-bestand

Projectbewaking - Werkbegroting ná inlezen CUF-bestand voor Meerwerk

Direct naar

 1. Voorcalculatie / Werkbegroting voor de bouw
 2. Calculatie inlezen CUF-bestand
 3. Werkbegroting met ingelezen calculatie in voorcalculatie raadplegen
 4. Werkbegroting aanmaken zonder CUF-bestand
 5. Voorcalculatieregels in werkbegroting splitsen
 6. Overnemen voorcalculatieregels in werkbegroting
 7. Voorcalculatieregels in werkbegroting verplaatsen
 8. Voorcalculatieregel verplaatsen naar ander type projectkosten uitleg bewerkingen
 9. Kosten buiten inkoop toestaan en laten intellen in resultaat
 10. Details werkbegrotingsregel raadplegen en wijzigen