thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

CUF-bestand voorbereiden voor werkbegroting (Bouw)

Het CUF-bestand dat je wilt inlezen in Profit moet voldoen aan een aantal eisen zodat de calculatie aansluit op de functionaliteit en het datamodel in Profit.

Inhoud

Calculatie en CUF-bestand

De calculatie (inschrijfbegroting) maak je niet in Profit, maar in een softwarepakket specifiek voor de bouw. Deze calculatie importeer je in de voorcalculatie in Profit in met een CUF-bestand (Calculatie Uitwisselings Formaat). Dit is een generiek uitwisselingsbestand in de bouwbranche, ondersteund door meerdere calculatiepakketten. Het formaat van het CUF-bestand is XML. De bron van het CUF-bestand is een calculatiepakket, bijvoorbeeld IBIS-TRAD.

Voorwaarden CUF-bestand en werkbegroting

 • IBIS-TRAD kent een calculatiestructuur waarbij één begrotingsregel kan bestaan uit zowel uren, materiaal, materieel als onderaanneming (MAMO). In Profit voorcalculatie is elke regel van één type kosten. Dus uren of materiaal, niet allebei. Combinatie van meerdere kostensoorten op één regel is niet mogelijk.
 • Je kunt CUF-bestanden tot drie niveaus diep inlezen (Hoofdstuk, Paragraaf, Regel). Om de calculatie te kunnen inlezen in de Profit voorcalculatie moeten de juiste niveaus voor een goede werkbegroting in IBIS-TRAD al gemaakt zijn. Niveaus kunnen namelijk niet in Profit voorcalculatie aangemaakt worden.
 • In de werkbegroting in IBIS-TRAD moeten de juiste codes en alternatieve code worden gekoppeld.
 • In een werkbegroting in Profit kun je calculatieregels alleen splitsen en verplaatsen omdat er geen synchronisatie plaatsvindt tussen Profit en de calculatiesoftware. Als andere wijzigingen nodig zijn, bijvoorbeeld een nieuw hoofdstuk aanmaken, dan moet je dit in de calculatiesoftware doen en vervolgens de calculatie opnieuw inlezen.

Voor een voorbeeld voor een klein cuf-bestand, klik hier.

Lees hier de uitleg over de voorwaarden.

Van MAMO naar Type projectkosten

MAMO, een specifieke term uit de bouw, staat voor Materiaal, Arbeid, Materieel en Onderaanneming.

In Profit wordt dit opgedeeld in de projectkostentypen Arbeid en Kosten, waarbij materiaal, materieel en onderaanneming onder kosten vallen.

Arbeid en Kosten (Materiaal, Materieel en Onderaanneming) kunnen niet gecombineerd worden op één begrotingsregel. Elke type projectkosten kent een eigen bewakingscode. De reden hiervoor is, is dat in Profit op kosten en arbeid (uren) apart wordt bewaakt. Bij inlezen van de begrotingsregel wordt het aantal uren berekend o.b.v. de hoeveelheid x hoeveelheidsfactor x uur-norm.

Pro_CUF_Type projectkosten

Hier zie je de bewakingscode voor Materiaal.

Pro_Bouw_Cuf_bewakingscode Arbeid2

Hier zie je de bewakingscode voor Arbeid.

Sorteercode

Op elke begrotingsregel van het CUF-bestand verwacht Profit een bewakingscode.

Pro_Bouw_Sorteercode

De code waarop je bewaakt lever je mee via een sorteercode.

Je kunt meerdere sorteercodes gebruiken. Deze koppel je dan in de import. Daarbij heb je de volgende mogelijkheden:

 • Je kunt ervoor kiezen om ze te negeren.
 • Je kunt je eigen sorteercodes aanmaken en koppelen.
 • Je kunt je eigen calculatiebestand wijzigen.

Sorteercode toevoegen tijdens importeren CUF

Op elke begrotingsregel van het CUF-bestand verwacht Profit een bewakingscode. Profit kijkt daarvoor bij het veld 'Sorteercode'.

In dit voorbeeld is Bewakingscode jullie EIGEN sorteercode in het CUF-bestand. Deze voeg je toe tijdens het importeren van het CUF-bestand.

Eigen sorteercodes toevoegen:

 1. Open in de importwizard het zoekvenster achter de sorteercode.
 2. Klik op de actie: Nieuw.

 3. Vul bij Code jullie eigen sorteercode in. De nieuwe code moet precies overeenkomen met de sorteercode in de cuf.
 4. Vul een Omschrijving in.
 5. Klik op: Voltooien.

  Je komt nu terug in de import wizard.

 6. Selecteer de zojuist toegevoegde sorteercode.

Opbouw CUF-bestand

Een CUF-bestand bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Projectgegevens
 • Begroting

  - Bundeling

  - Begrotingsregel

  - Sorteercode

 • Staartgegevens

De vet gedrukte onderdelen worden ingelezen in Profit. De overige onderdelen niet.

 • De begroting is een optelling van de bundelingen of begrotingsregels. In Profit kun je dit zien als het totaal van de voorcalculatie.
 • De projectgegevens worden niet overgenomen naar Profit. Het project moet je vóór inlezen al gemaakt hebben in Profit. Het CUF-bestand bevat te weinig gegevens om het project goed aan te maken in Profit.
 • De staartgegevens worden niet meegenomen bij het inlezen van het CUF-bestand in Profit. De staartgegevens bevatten onder andere indirecte kosten zoals Algemene bedrijfskosten, Winst en Risico. In de praktijk worden deze totalen verrekend in de begrotingsregels.

Model CUF-bestand

Pro_Model CUF-bestand (10)

Eén type MAMO per begrotingsregel

In CUF-bestand kan één begrotingsregel bestaan uit zowel uren, materiaal, materieel als onderaanneming (MAMO). In de Profit voorcalculatie is elke regel van één type projectkosten. Combinatie van meerdere MAMO-kosten op één regel is niet toegestaan. Profit ondersteunt in de boekingsgangen maximaal één item per regel.

Mapping CUF-bestand in Profit-voorcalculatie

Elke bundeling en begrotingsregel wordt ingelezen in de Profit voorcalculatie. De hiërarchische opbouw van het XML-bestand wordt bij het inlezen vertaald naar voorcalculatieregels met niveaus.

 • Bundelingen zijn van het type regel ‘Subtotaal’.
 • Begrotingsregels zijn van het type kosten of werksoort.

De waarde van element CODE van het CUF-bestand wordt overgenomen naar het veld Itemcode in Profit. Voorwaarde is dat de itemcode bestaat in Profit. Bestaat de itemcode niet, dan kan deze vanuit de wizard Inlezen calculatie direct aangemaakt worden. In IBIS-TRAD moet de juiste itemcode gevuld worden in het veld CODE.

Het veld Type item is geen gegeven van het CUF-bestand. Dit veld wordt tijdens het inlezen van het CUF-bestand als volgt bepaald:

 • Bundeling. Een bundeling is altijd van het type ‘subtotaal’.
 • Begrotingsregel. Het itemtype van de begrotingsregel is afhankelijk van de Type projectkosten van de bewakingscode.
  • A: = Arbeid, Werksoort
  • MA: = Materiaal, Kosten
  • ME: = Materieel, Kosten
  • OA: = Onderaanneming, Kosten
  • OV: = Overig, Kosten
  • Alle andere ‘type projectkosten’: Kosten

Als de bewakingscode leeg is, dan wordt het itemtype bepaald op basis van de type projectkosten van de begrotingsregel. Dus:

UUR_TARIEF : Werksoort

MATERIAALPRIJS: Kosten

MATERIEELPRIJS: Kosten

ONDERAANNEMINGSPRIJS: Kosten

OVERIGE_KOSTEN: Kosten

In de werkbegroting in Profit toon de kolom Type item het type item Kosten (Kst) of Werksoort (Wst). Bij een regel met een subtotaal toont de kolom Type item de waarde Sub.

De waarde van het veld Eenheid wordt bij een bundeling altijd overgenomen vanuit het CUF-bestand. De eenheid van een begrotingsregel wordt ook overgenomen vanuit het CUF-bestand. Uitzondering hierop is een begrotingsregels van type projectkosten arbeid. Dit wordt in Profit voorcalculatie een werksoort, waarvan de eenheid altijd UUR is.

De waarde van het veld Aantal van de voorcalculatieregel wordt berekend. De berekening verschil per type begrotingsregel.

Arbeid: Hoeveelheid * Hoeveelheid_factor * UUR_NORM

Materiaal, Materieel, Onderaanneming en Overig: Hoeveelheid * Hoeveelheid_factor

Als het veld HOEVEELHEID_FACTOR leeg is of 0 is, wordt er niet mee gerekend en is het dus 1. In de praktijk is de hoeveelheidsfactor meestal 1.

Direct naar

 1. Bouw
 2. Bouw inrichten
 3. Begrippen in de Bouw
 4. Betekenis van velden met berekeningen voor de Bouw
 5. Project toevoegen
 6. Calculatie / Werkbegroting voor de bouw
 7. Inkoop voor de bouw
 8. Kopersbegeleiding
 9. Nacalculatie boeken voor de bouw
 10. Projectbewaking met de werkbegroting
 11. Projectbewaking: Initiële werkbegroting vergelijken met meest actuele
 12. Projectbewaking: Standopname
 13. Projectbewaking: Projectprognose
 14. Facturering (Bouw)
 15. Facturering via Meetstaat met factuurvoorstel

Process

Info

Work area

Projecten