Initiële werkbegroting vergelijken met meest actuele (via Logging)

Je kunt een eerste originele versie van de werkbegroting vergelijken met de meest recente versie om te kijken hoe je er nu voor staat ten opzichte van het uitgangspunt aan het begin van een project.

Dit is een mogelijkheid van projectbewaking, naast bijvoorbeeld de standaard Projectbewaking met de werkbegroting.

De logging van mutaties op de voorcalculatie vindt plaats met een kopietabel van de voorcalculatie en voorcalculatieregel. Bij elke mutatie van een voorcalculatie(regel) wordt een kopie van de ‘oude’ voorcalculatieregel vastgelegd in een tabel met voorcalculatieregel historie. De historie kun je vanuit de voorcalculatie en werkbegroting raadplegen.

Als je gebruik maakt van vrije velden op een voorcalculatieregel dan worden deze meegenomen naar de historie.

Je kunt alleen de initiële werkbegroting vergelijken met meest actuele en de historie van de mutaties raadplegen als de activering Bouw en Logging van voorcalculatie is geactiveerd.

Initiële werkbegroting vergelijken met meest actuele en historie raadplegen:

 1. Ga naar: Projecten / Voorcalculatie / Werkbegroting.
 2. Open de weergave: Werkbegroting met groepering op bewakingscode.

  Pro_Initiële werkbegroting vergelijken met meest actuele (20)

  Je ziet de volgende velden om de originele versie van de werkbegroting vergelijken met de meest recente versie.

  Het veld Type mutatie kan de volgende waarden hebben:

  • Origineel (01). Bij het toevoegen van voorcalculatie en inlezen van een nieuw .cuf-bestand. De default waarde is Origineel (01).
  • Meer- /minderwerk (02). Bij het inlezen van een .cuf-bestand kun je aangeven met Type mutatie of het geïmporteerde .cuf bestand de originele werkbegroting of meer -/ minderwerk betreft.
  • Gesplitst (03). Bij het voltooien van het boekingsprogramma Splitsen worden de van de betrokken regels het veld Type mutatie gewijzigd naar Gesplitst (03).
  • Verplaatst (04). Bij het voltooien van de wizard Verplaatsen worden van de geselecteerde regels het veld Type mutatie gewijzigd naar ‘Verplaatst (04)’.

  Bij het inlezen van een nieuw .cuf-bestand kan de gebruiker kiezen voor ‘Bestaande voorcalculatie overschrijven’. In de geval wordt de oude voorcalculatie verwijderd. In de voorcalculatiehistorie blijft de kop (voorcalculatie) bestaan, maar alle voorcalculatieregels worden wel verwijderd.

  Bij het handmatig toevoegen van een voorcalculatieregel met het boekingsprogramma, import of UpdateConnector is de default waarde van het veld Type mutatie ‘origineel (01)’. De toegestane waarden zijn origineel (01) en meer- /minderwerk (02).

  Als je een voorcalculatie omzet naar een werkbegroting met de actie Aanmaken werkbegroting in de voorcalculatie, dan wordt de waarde van het veld Type mutatie niet gewijzigd. De ingegeven waarde blijft behouden.

  Bij het handmatig wijzigen van een voorcalculatieregel met het boekingsprogramma, import of UpdateConnector wordt de waarde van de het veld Type mutatie geupdate naar ‘Gewijzigd (04)’.

  • Verwijderd. De actie Verwijderen vanuit de weergave Werkbegroting verwijdert niet de voorcalculatiehistorie. Als een gebruiker vanuit de werkbegroting met de actie Verwijderen een regel verwijdert, dan wordt van de bijbehorende regels de voorcalculatiehistorie wel bewaard, maar de regels tellen niet in de totalen voor o.a. origineel en meer -/ minderwerk. Dit geldt alleen voor de actie Verwijderen vanuit de werkbegroting. Bij alle andere verwijder acties wordt de voorcalculatiehistorie niet geupdatet.
 3. Selecteer een werkbegrotingsregel.
 4. Klik op de actie: Historie.

  Pro_Initiële werkbegroting vergelijken met meest actuele (10)

  Je ziet de weergave van voorcalculatieregel historie.

  Als de geselecteerde regel een bewakingscode is dan worden alle voorcalculatieregels van deze bewakingscode getoond.

Zie ook

Direct naar

 1. Bouw
 2. Bouw inrichten
 3. Begrippen in de Bouw
 4. Betekenis van velden met berekeningen voor de Bouw
 5. Project toevoegen
 6. Calculatie / Werkbegroting voor de bouw
 7. Inkoop voor de bouw
 8. Kopersbegeleiding
 9. Nacalculatie boeken voor de bouw
 10. Projectbewaking met de werkbegroting
 11. Projectbewaking: Initiële werkbegroting vergelijken met meest actuele
 12. Projectbewaking: Standopname
 13. Projectbewaking: Projectprognose
 14. Facturering (Bouw)
 15. Facturering via Meetstaat met factuurvoorstel