Standopname

Met een standopname boek je voortgang op een bewakingscode voor een project in de bouw.

Dit kan vanuit Profit en Profit InSite. Vastleggen van de standopname is ook mogelijk via de UpdateConnector.

Daarnaast heb je de keuze om dit te doen vanuit de werkbegroting of vanuit de projectprognose. Het verschil is o.a. dat je het bij de werkbegroting altijd op de Actuele periode (met de huidige datum) doet en via de projectprognose altijd op de openstaande projectprognose-periode (met altijd de laatste dag van die periode). Bijvoorbeeld: Het is nu 12 februari. De projectprognose voor januari staat nog open. Je moet nu kiezen of je telkens de projectprognose gaat bijwerken of de standopname in de werkbegroting. Via de werkbegroting krijgt het veld 'Laatst bijgewerkt standopname' 18 februari als datum terwijl de standopname via de projectprognose 26 januari als datum krijgt (bij 4-weken periode). Behalve het verschil in datum en periode is er in de praktijk vaak een verschil in functie van belang. Een projectleider zal eerder via de werkbegroting werken terwijl via de projectprognose vaker een team van projectleider en controller samen de standopname bepaalt.

In de Cockpit werkbegroting selecteer je een aantal werkbegrotingsregels. Daarbij vul je het percentage in dat de regel is voltooid met eventueel een Bijstelling qua bedrag of aantal (dit laatste alleen bij arbeid). Vervolgens genereert Profit standopnameregels per geselecteerde bewakingscode, op basis van een verdichting van werkbegrotingsregels op bewakingscode. Bij het opslaan van de standopname worden alleen de aangepaste regels opgeslagen.

Je kunt een standopname niet wijzigen, wel verwijderen (en een nieuwe toevoegen).

De voorgaande standopnameregels kun je raadplegen.

Voordat je standopnames kunt toevoegen via Profit of InSite moet je dit eerst inrichten.

Voortgang in gewone projecten zonder bouw-activering boek je via projectvoortgang.

Inhoud

Standopname toevoegen in Profit

Je vult de standopname in via een boekingslay-out, die je start vanuit de werkbegroting (op de actuele periode) of vanuit de projectprognose (op de openstaande periode).

 1. Ga naar:
  • Projecten / Voorcalculatie / Werkbegroting, open de eigenschappen van een Werkbegroting.
  • Projecten / Projectprognose / Projectprognose, open de projectprognose.
 2. Selecteer de regel(s) waarvoor je een standopname (prognose) wilt maken. Dit mogen totaalregels of werkbegrotingsregels zijn. Voorwaarde is dat in de selectie een bewakingscode voorkomt.

  Als je vanuit de projectprognose komt, en je wilt een standopname toevoegen, mag de periode niet afgesloten zijn.

 3. Klik op Acties / Standopname.

  Je ziet nu de regels waarin je de voortgang kunt invullen.

  Als er al een eerdere standopname voor de regel was, zie je de gegevens nu hier! In plaats van deze getoonde vul je dan in de regel andere gegevens in, die vervolgens als een nieuwe regel worden opgeslagen. De voorgaande blijft dus bestaan. Je kunt een foutieve regel dus niet wijzigen, maar wel verwijderen.

 4. Vul per regel bij % Gereed het percentage in dat de regel is voltooid. Dit veld gebruik je niet in een regel voor werksoorten als je de methode voor arbeid hebt ingesteld op 'alleen bijstellen'.
 5. Vul eventueel bij Bijstelling bedrag het bedrag in dat de oorspronkelijke regel bijgesteld moet worden.

  Als je aantallen wilt bijstellen of andere gegevens wilt vastleggen in de standopname, moet je de boekingslay-out wijzigen.

  Als je voor arbeid hebt ingesteld dat Besteed niet direct meetelt in resultaat buiten inkoop, vul dan alleen de velden voor bijstelling.

 6. Vul eventueel een toelichting in.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Elke nieuwe standopname voegt een nieuwe regel toe. De datum is altijd vandaag.

  Als je dit vanuit de projectprognose doet, krijgt deze standopname de allerlaatst mogelijke datum en tijdstip mee van de periode (die ingesteld is als periodetabel). Hierdoor kan er niet een werkbegroting-standopname later zijn dan een standopname via de projectprognose-functie.

  Als je terugkomt in de werkbegroting zie je de vernieuwde regel. Alleen de meest recente wordt getoond.

Standopname raadplegen/verwijderen in Profit

 1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van het project.
 3. Ga naar het tabblad: Standopname.

  Je ziet daar de standopnames per regel.

  Dit zijn alleen de nu geldende regels. Verwijder eventueel het filter op de weergave of voeg een nieuwe weergave toe zonder filter.

 4. Selecteer de regel en klik op Acties / Verwijderen als deze bijvoorbeeld niet correct was. Toevoegen is alleen mogelijk via de cockpit werkbegroting of InSite.
 5. Klik op: OK.

Standopname toevoegen in InSite

In InSite boek je de standopname vanuit de weergave met werkbegrotingsregels.

 1. Ga naar: InSite.
 2. Open het project.
 3. Klik op de werkbegrotingsregel.

  Pro_Standopname 10 (10)

  Je ziet nu het subscherm Standopname waarin je de voortgang gaat boeken.

  Bij Gem. uurloon zie je het gemiddeld uurloon per bewakingscoderegel. Dit is alleen zichtbaar bij een bewakingscode van type arbeid.

  Als er al een eerdere standopname voor de regel was, zie je de gegevens nu hier! In plaats van deze getoonde vul je dan in de regel andere gegevens in, die vervolgens als een nieuwe regel worden opgeslagen. De voorgaande blijft dus bestaan. Je kunt een foutieve regel dus niet wijzigen, maar wel verwijderen.

 4. Vul bij % Gereed het percentage voor welk de regel klaar is. Als je voor arbeid hebt ingesteld dat die niet direct meetelt in resultaat buiten inkoop, kun je alleen de velden voor bijstelling vullen.
 5. Vul Bijstelling bedrag in. Of vul Bijstelling aantal in. Deze is alleen zichtbaar bij een bewakingscode van type arbeid.
 6. Je kunt alleen óf een aantal óf een bedrag invullen.
 7. Vul eventueel een toelichting in.
 8. Klik op: Aanmaken.

  Elke nieuwe standopname voegt een nieuwe regel toe. De datum is altijd vandaag.

Direct naar

 1. Bouw
 2. Bouw inrichten
 3. Begrippen in de Bouw
 4. Betekenis van velden met berekeningen voor de Bouw
 5. Project toevoegen
 6. Calculatie / Werkbegroting voor de bouw
 7. Inkoop voor de bouw
 8. Kopersbegeleiding
 9. Nacalculatie boeken voor de bouw
 10. Projectbewaking met de werkbegroting
 11. Projectbewaking: Initiële werkbegroting vergelijken met meest actuele
 12. Projectbewaking: Standopname
 13. Projectbewaking: Projectprognose
 14. Facturering (Bouw)
 15. Facturering via Meetstaat met factuurvoorstel