Roosterwijziging met ouderschapsverlof

Met deze muterende workflow ben je als medewerker of als manager in staat om een roosterwijziging in te voeren met ouderschapsverlof.

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.

De onderstaande afbeelding is van Profit 2. In Profit 2 is één wijziging doorgevoerd. Als de medewerker niet akkoord gaat, dan daat de flow terug naar Persooneelszaken. Een PZ-medewerker kan de bijlage dan verwijderen. De PZ-medewerker heeft nu ook de nieuwe actie Document wel akkoord voor ondertekekening.

roosterwijziging met ouderschapsverlof

Inrichting

Er worden drie statussen gebruikt: In behandeling, Goedgekeurd en Afgekeurd. Er worden geen kenmerken gebruikt. Zodra de workflow is gestart krijgt deze de status Personeelsadministratie.

Condities

Deze workflow heeft de conditie:

Betaald OSV voor 02-08-2022

Het is niet mogelijk om betaald ouderschapsverlof aan te vragen met een ingangsdatum voor 2 augustus 2022.

Speciale acties

Er zijn drie speciale acties te gebruiken. Opnieuw insturen roosterwijziging, registreren roosterwijziging en afkeuren roosterwijziging. Door deze acties worden de gegevens wel of niet verwerkt in Profit.

Waarom welke stappen?

De workflow komt langs personeelszaken om de registratie te controleren. Doordat de medewerker of de leidinggevende zelf de gegevens invoert is er bewust voor gekozen om na akkoord door de personeelsadministratie een bevestiging te vragen. De workflow gaat na beoordeling door personeelszaken naar de leidinggevende voor ondertekening. Na deze digitale ondertekening gaat de flow naar de medewerker voor ondertekening. Na ondertekening wordt de mutatie automatisch (conditioneel) afgehandeld en verwerkt in Profit.

Wordt de workflow gestart vanuit een signaal?

Geen.

Direct naar

Workflow inrichten in vogelvlucht

Eigen type dossieritem inrichten

Conditie toevoegen in workflow