Praktijkvoorbeelden erfbelasting

Hieronder vind je een aantal praktijkvoorbeelden uit de aangifte Erfbelasting, met daarbij een uitleg over de verwerking in Fiscaal.

Inhoud

Voorbeeld verwerping erfdeel: één persoon verwerpt, er is geen plaatsvervuller

De overledene heeft drie erfgenamen: twee kinderen en één persoon met de relatie 'anders'. De persoon met de relatie 'anders' verwerpt het erfdeel. Er is geen plaatsvervanger. Hierdoor is het fictieve erfdeel 1/3 en het werkelijke erfdeel 1/2. Het totaal te verdelen nalatenschap is € 390.000.

Stap 1: Eerst wordt het fictieve erfdeel van de erfgenaam berekend als niet zou zijn verworpen.

 

B. Kind

C. Kind

A. Anders (verwerpt)

 

1/3

1/3

1/3

 

€130.000

€ 130.000

€ 130.000

Af: legaten ten laste van erfgenaam

 

 

 

Bij: correctie begrafenis-/crematiekosten via langstlevende partner

 

 

 

Af: inbreng door erfgenaam

 

 

 

Af: eigen woning gesplitst via legaat in vruchtgebruik en bloot eigendom

 

 

 

Bij: totaal verkregen legaten

 

 

 

Bij: fictief vruchtgebruik overbedelingsschuld

 

 

 

Af: fictief vruchtgebruik onderbedelingsvordering

 

 

 

Bij: vruchtgebruik in verband met kleinkindlegaten

 

 

 

Af: vruchtgebruik in verband met verkregen kleinkindlegaten

 

 

 

Bij: fictieve verkrijging(en

 

 

 

Af: transport verkrijging naar partner

 

 

 

Bij: transport verkrijging van partner

 

 

 

Af: aandeel in vrijstelling bedrijfsopvolgingsregeling

 

 

 

Af: overige vrijstellingen

 

 

 

Af: te verrekenen belastinglatentie

 

 

 

Af: verkregen vermogen in verband met tweetrapsmaking

 

 

 

 

€ 130.000

€130.000

€ 130.000

Stap 2: Vervolgens worden de vrijstellingen van het fictieve erfdeel afgehaald, en kan met het belastbare bedrag het totaal aan erfbelasting in de fictieve situatie worden berekend.

 

B. Kind

C. Kind

A. Anders (verwerpt)

Totaal (uitkomst stap 4)

 

€ 130.000

€ 130.000

€ 130.000

 

Af: Vrijstelling

€ 22.918

€ 22.918

€ 2.418

 

Tarief belasting

10%

10%

30%

 

Belastbaar bedrag

€ 107.082

€ 107.082

€ 127.582

 

Te betalen erfbelasting als niet zou zijn verworpen:

€ 10.708

€ 10.708

€ 38.275

€ 59.691

Stap 3: Omdat A. Anders zijn erfdeel verwerpt, en er geen vervanger is, verschilt de fictieve situatie van de werkelijke situatie.

 

B. Kind

C. Kind

A. Anders (Verwerpt)

Totaal (uitkomst stap 3)

 

€ 195.000

€ 195.000

€ 0

 

Af: Vrijstelling

€ 22.918

€ 22.918

 

 

Erfbelasting tariefgroep 1 (10% over 138.642)

€ 13.864

€ 13.864

 

 

Erfbelasting tariefgroep 2 (20% over 33.440)

€ 6.688

€ 6.688

 

 

Te betalen erfbelasting in de werkelijke situatie:

€ 20.552

€ 20.552

 

€ 41.104

Stap 4: Vervolgens wordt de totaal (fictief) verschuldigde erfbelasting door de verwerpers uit stap 3 opgeteld bij de totaal (fictief) verschuldigde erfbelasting van alle erfgenaamobjecten (niet de erfgenamen die plaatsvervuller zijn). De uitkomst is de totaal fictief verschuldigde erfbelasting over de gehele nalatenschap, als niemand heeft verworpen. In dit geval 59.691.

Stap 5: Als de totale erfbelasting van stap 3 (= daadwerkelijke situatie vóór correctie) lager is dan de uitkomst van stap 4 (= fictieve situatie), betekent dit dat het verwerpen van (een deel van) de nalatenschap zorgt voor in totaal minder verschuldigde erfbelasting is. Dan vindt er een correctie plaats door middel van de volgende berekening: totale verschil (tussen stap 3 en stap 4) / het aantal in de aangifte aanwezige erfgenaamobjecten. De uitkomst is de waarde in het veld Correctie in verband met verworpen erfdeel door één of meer erfgenamen per erfgenaamobject.

59.691 - 41.104 = 18.587 / 2 = 9.293

Wanneer de totale erfbelasting van stap 4 (= daadwerkelijke situatie) gelijk aan/hoger is dan de uitkomst van stap 3 (= fictieve situatie), betekent dit dat het verwerpen van (een deel van) de nalatenschap niet leidt tot een verlaagde verschuldige van erfbelasting. In dat geval blijft de waarde in het veld Correctie in verband met verworpen erfdeel door één of meer erfgenamen leeg. Er wordt dus geen correctie berekend.

Voorbeeld verwerping erfdeel: één persoon verwerpt, er is één plaatsvervuller

De overledene heeft twee erfgenamen: één kind en één broer. De broer verwerpt het erfdeel. Een ander kind van de erfgenaam is plaatsvervanger. Hierdoor is het fictieve erfdeel 1/2 en het werkelijke erfdeel ook 1/2. Het totaal te verdelen nalatenschap is € 390.000.

Stap 1: Eerst wordt het fictieve erfdeel van de erfgenaam berekend als niet zou zijn verworpen:

 

B. Kind

C. Kind (plaatsvervanger)

A. Broer (verwerpt)

 

1/2

 

1/2

 

€195.000

 

€ 195.000

Af: legaten ten laste van erfgenaam

 

 

 

Bij: correctie begrafenis-/crematiekosten via langstlevende partner

 

 

 

Af: inbreng door erfgenaam

 

 

 

Af: eigen woning gesplitst via legaat in vruchtgebruik en bloot eigendom

 

 

 

Bij: totaal verkregen legaten

 

 

 

Bij: fictief vruchtgebruik overbedelingsschuld

 

 

 

Af: fictief vruchtgebruik onderbedelingsvordering

 

 

 

Bij: vruchtgebruik in verband met kleinkindlegaten

 

 

 

Af: vruchtgebruik in verband met verkregen kleinkindlegaten

 

 

 

Bij: fictieve verkrijging(en

 

 

 

Af: transport verkrijging naar partner

 

 

 

Bij: transport verkrijging van partner

 

 

 

Af: aandeel in vrijstelling bedrijfsopvolgingsregeling

 

 

 

Af: overige vrijstellingen

 

 

 

Af: te verrekenen belastinglatentie

 

 

 

Af: verkregen vermogen in verband met tweetrapsmaking

 

 

 

 

€ 195.000

 

€ 195.000

Stap 2: Vervolgens worden de vrijstellingen van het fictieve erfdeel afgehaald en kan met het belastbare bedrag het totaal aan erfbelasting in de fictieve situatie worden berekend.

 

B. Kind

C. Kind (plaatsvervanger)

A. Broer (verwerpt)

Totaal (uitkomst stap 4)

 

€ 195.000

 

€ 195.000

 

Af: Vrijstelling

€ 22.918

€ 22.918

€ 2.418

 

Tarief belasting

10% / 20%

10% / 20%

30% / 40%

 

Belastbaar bedrag

€ 172.082

 

€ 192.582

 

Te betalen erfbelasting als niet zou zijn verworpen:

€ 20.552

 

€ 63.169

€ 83.721

Stap 3: Omdat A. Broer zijn erfdeel verwerpt, en een kind plaatsvervanger is, verschilt de fictieve situatie van de werkelijke situatie. Een kind betaalt een ander belastingtarief en heeft een hoger vrijstelling.

 

B. Kind

C. Kind (plaatsvervanger)

A. Broer (verwerpt)

Totaal (uitkomst stap 3)

 

€ 195.000

€ 195.000

 

 

Af: Vrijstelling

€ 22.918

€ 22.918

 

 

Erfbelasting tariefgroep 1 (10% over 138.642)

€ 13.864

€ 13.864

 

 

Erfbelasting tariefgroep 2 (20% over 33.440)

€ 6.688

€ 6.688

 

 

Te betalen erfbelasting in de werkelijke situatie:

€ 20.552

€ 20.552

 

€ 41.104

Stap 4: Vervolgens wordt de totaal (fictief) verschuldigde erfbelasting door de verwerpers uit stap 3 opgeteld bij de totaal (fictief) verschuldigde erfbelasting van alle erfgenaamobjecten (niet de erfgenamen die plaatsvervanger zijn). De uitkomst is de totaal fictief verschuldigde erfbelasting over de gehele nalatenschap, als niemand heeft verworpen. In dit geval 83.721.

Stap 5: Als de totale erfbelasting van stap 3 (= daadwerkelijke situatie vóór correctie) lager is dan de uitkomst van stap 4 (= fictieve situatie), dan betekent dit dat het verwerpen van (een deel van) de nalatenschap tot gevolg heeft dat in totaal minder erfbelasting verschuldigd is. Dan vindt er een correctie plaats door middel van de volgende berekening: totale verschil (tussen stap 3 en stap 4) / het aantal in de aangifte aanwezige erfgenaamobjecten. De uitkomst is de waarde in het veld Correctie in verband met verworpen erfdeel door één of meer erfgenamen per erfgenaamobject.

83.721 - 41.104 = 18.587 / 2 = € 21.309

Wanneer de totale erfbelasting van stap 4 (= daadwerkelijke situatie) gelijk aan/hoger is dan de uitkomst van stap 3 (= fictieve situatie), betekent dit dat het verwerpen van (een deel van) de nalatenschap niet leidt tot een verlaagde verschuldige van erfbelasting. In dat geval blijft de waarde in het veld Correctie in verband met verworpen erfdeel door één of meer erfgenamen leeg. Er wordt dus geen correctie berekend.

Voorbeeld verwerping erfdeel: twee personen verwerpen, en er is één plaatsvervuller

De overledene heeft vier erfgenamen: drie kinderen en één persoon met de relatie 'anders'. Één kind en de persoon met de relatie 'anders' verwerpen hun erfdeel. Een kleinkind van de erfgenaam is plaatsvervanger. Hierdoor is het fictieve erfdeel 1/4 en het werkelijke erfdeel 1/3. Het totaal te verdelen nalatenschap is € 599.000

Stap 1: Eerst wordt het fictieve erfdeel van de erfgenaam berekend als niet zou zijn verworpen:

 

B. Kind

C. Kind

A. Kleinkind (plaatsvervanger)

D. Anders (verwerpt)

E. Kind (verwerpt)

 

1/4

1/4

 

1/4

1/4

 

€ 149.750

€ 149.750

 

€ 149.750

€ 149.750

Af: legaten ten laste van erfgenaam

 

 

 

 

 

Bij: correctie begrafenis-/crematiekosten via langstlevende partner

 

 

 

 

 

Af: inbreng door erfgenaam

 

 

 

 

 

Af: eigen woning gesplitst via legaat in vruchtgebruik en bloot eigendom

 

 

 

 

 

Bij: totaal verkregen legaten

 

 

 

 

 

Bij: fictief vruchtgebruik overbedelingsschuld

 

 

 

 

 

Af: fictief vruchtgebruik onderbedelingsvordering

 

 

 

 

 

Bij: vruchtgebruik in verband met kleinkindlegaten

 

 

 

 

 

Af: vruchtgebruik in verband met verkregen kleinkindlegaten

 

 

 

 

 

Bij: fictieve verkrijging(en

 

 

 

 

 

Af: transport verkrijging naar partner

 

 

 

 

 

Bij: transport verkrijging van partner

 

 

 

 

 

Af: aandeel in vrijstelling bedrijfsopvolgingsregeling

 

 

 

 

 

Af: overige vrijstellingen

 

 

 

 

 

Af: te verrekenen belastinglatentie

 

 

 

 

 

Af: verkregen vermogen in verband met tweetrapsmaking

 

 

 

 

 

 

€ 149.750

 

€ 149.750

€ 149.750

€ 149.750

Stap 2: Vervolgens worden de vrijstellingen van het fictieve erfdeel afgehaald en kan met het belastbare bedrag het totaal aan erfbelasting in de fictieve situatie worden berekend.

 

B. Kind

C. Kind

A. Kleinkind (Plaatsvervanger)

D. Anders (verwerpt)

E. Kind (verwerpt)

Totaal (uitkomst stap 4)

 

€ 149.750

€ 149.750

 

€ 149.750

€ 149.750

 

Af: Vrijstelling

€ 22.918

€ 22.918

€ 22.918

€ 2.418

€ 22.918

 

Tarief belasting

10%

10%

18% / 36%

30% / 40%

10%

 

Belastbaar bedrag

€ 126.832

€ 126.832

 

 

€ 126.832

 

Te betalen erfbelasting als niet zou zijn verworpen:

€ 12.683

€ 12.683

 

€ 45.069

€ 12.683

€ 83.118

Stap 3: Omdat twee erfgenamen hun erfdeel verwerpen, en een kleinkind plaatsvervanger is, verschilt de fictieve situatie van de werkelijke situatie.

 

B. Kind

C. Kind

A. Kleinkind (Plaatsvervanger)

D. Anders (verwerpt)

E. Kind (verwerpt)

Totaal (uitkomst stap 3)

 

€ 199.666

€ 199.666

€ 199.666

 

 

 

Af: Vrijstelling

€ 22.918

€ 22.918

€ 22.918

 

 

 

Erfbelasting tariefgroep 1 (over € 138.642)

€ 13.864

€ 13.864

€ 24.955

 

 

 

Erfbelasting tariefgroep 2 (over €38.106)

€ 7.621

€ 7.621

€ 13.718

 

 

 

Te betalen erfbelasting in de werkelijke situatie:

€ 21.485

€ 21.485

€ 38.673

 

 

€ 81.643

Stap 4: Vervolgens wordt de totaal (fictief) verschuldigde erfbelasting door de verwerpers uit stap 3 opgeteld bij de totaal (fictief) verschuldigde erfbelasting van alle erfgenaamobjecten (niet de erfgenamen die plaatsvervuller zijn). De uitkomst is de totaal fictief verschuldigde erfbelasting over de gehele nalatenschap, als niemand heeft verworpen. In dit geval 83.118.

Stap 5: Als de totale erfbelasting van stap 3 (= daadwerkelijke situatie vóór correctie) lager is dan de uitkomst van stap 4 (= fictieve situatie), dan betekent dit dat het verwerpen van (een deel van) de nalatenschap tot gevolg heeft dat in totaal minder erfbelasting verschuldigd is. Dan vindt er een correctie plaats door middel van de volgende berekening: totale verschil (tussen stap 3 en stap 4) / het aantal in de aangifte aanwezige erfgenaamobjecten. De uitkomst is de waarde in het veld Correctie in verband met verworpen erfdeel door één of meer erfgenamen per erfgenaamobject.

83.118 - 81.643 = 1.475 / 3 = € 491

Wanneer de totale erfbelasting van stap 4 (= daadwerkelijke situatie) gelijk aan/hoger is dan de uitkomst van stap 3 (= fictieve situatie), betekent dit dat het verwerpen van (een deel van) de nalatenschap niet leidt tot een verlaagde verschuldige van erfbelasting. In dat geval blijft de waarde in het veld Correctie in verband met verworpen erfdeel door één of meer erfgenamen leeg. Er wordt dus geen correctie berekend.

Direct naar

  1. Fiscaal