CSR vastleggen en rapportage

In het kader van CSR kun je in Profit het energieverbruik en de gerelateerde CO2-uitstoot van je eigen organisatie vastleggen. Je krijgt inzicht in je verbruik via Profit en via het dashboard CSR.

Zie de pagina CSR in Profit voor meer inspiratie.

Let op:

Vanaf 28 maart 2023 zijn er nieuwe CSR-categorieën en -typen. De codes van de bestaande categorieën en typen zijn geoptimaliseerd, hierdoor zijn codes van bestaande categorieën en types gewijzigd. Je ziet de nieuwe codes in Algemeen / CSR / Inrichting / CSR-categorie.

Gebruik dit pdf-bestand om de gewijzigde en de nieuwe codes door te voeren in KPI's, connectoren en imports.

In de inrichting leg je voor de hele omgeving voor alle verbruikstypen (zoals elektriciteit) het CO2-tarief vast. Als je dat gedaan hebt, kun je per administratie per jaar/periode je feitelijke verbruik boeken en beoordelen.

In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 2.

Je kunt het verbruik nu vastleggen per rapportagedatum. Hierdoor kun je bijvoorbeeld voor elke dag het verbruik invullen of importeren via de importfunctie of de UpdateConnector KnCSRLine. Op basis van de datum worden jaar en periode automatisch bepaald. Als je dit niet wilt, laat het nieuwe veld Rapportagedatum leeg en vul je gewoon het jaar en de periode in.

Inhoud

Inrichting

Je legt het gebruik vast aan de hand van categorieën (zoals energie) en onderliggende typen (zoals gas, stroom hoog en stroom laag). De categorieën en typen worden standaard meegeleverd, je kunt zelf geen categorieën of typen aanmaken.

Op de categorieën en de onderliggende typen is geen vrije inrichting mogelijk.

Categorieën en typen vastleggen:

 1. Ga naar: Algemeen / CSR / Inrichting / CSR-categorie.

  De beschikbare categorieën worden getoond, je kunt deze niet wijzigen.

  Als je een categorie niet wilt gebruiken, dan kun je deze blokkeren. Hierdoor kun je geen verbruik op deze categorie en de onderliggende typen vastleggen.

 2. Open een categorie.
 3. Ga naar het tabblad: Type.
 4. Open een type.
 5. Leg per type de CO2-uitstoot per eenheid vast.

  Let op:

  Als je de CO2-uitstoot per eenheid wijzigt, dan werkt dit alleen door in nieuwe verbruiksregels. In bestaande verbruiksregels wordt altijd de CO2-uitstoot per eenheid gebruikt die gold bij het aanmaken van de verbruiksregel.

 6. Sla de wijziging op.

Verbruik en levering boeken

Je legt verbruik en levering vast per administratie,boekjaar/periode en (eventueel) per locatie.

Je kunt het verbruik handmatig boeken, of via de UpdateConnector KnCSRLine of import.

Verbruik handmatig boeken:

 1. Ga naar: Algemeen / CSR / CSR.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer categorie en type.

  Op geblokkeerde categorieën en typen kun je niet boeken.

 4. Selecteer locatie en administratie waarvoor je het verbruik wilt vastleggen. Je kunt de locaties vastleggen via Algemeen / Locatie / Locatie. Je kunt boeken op alle administraties, filterautorisatie op administratie is niet van toepassing.
 5. Voor de datum en boekjaar periode heb je twee mogelijkheden:
  • Vul de rapportagedatum in en boekjaar en periode worden automatisch bepaald. Dit is nieuw in Profit 2.
  • Vul de rapportagedatum niet in, maar alleen boekjaar en periode.
 6. Vul bij Waarde de verbruikte hoeveelheid in (bijvoorbeeld de hoeveelheid kubieke meters of KwH).
 7. Selecteer bij Verbruikt het soort verbruik.

  De CO2-uitstoot wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot per eenheid die je in de inrichting hebt vastgelegd.

CSR-regels verwijderen:

Je kunt CSR-regels collectief verwijderen via Acties / Collectief verwijderen. Deze actie kan niet apart worden geautoriseerd. Als een gebruiker toegang heeft tot Algemeen / CSR / CSR, dan is de actie Collectief verwijderen dus altijd beschikbaar.

Verbruik importeren:

Je kunt via de import nieuwe verbruiksregels boeken of bestaande regels wijzigen. Hiervoor ga je naar Algemeen / Beheer / Import / CSR. Via deze functie kun je:

 • Nieuwe verbruiksregels boeken

  Elke regel waarbij het veld Volgnummer NIET is gevuld, wordt beschouwd als een nieuwe regel. De velden hebben geen gele achtergrond, maar zijn allemaal verplicht, behalve het veld Locatie.

 • Vanaf Profit 2 geldt het volgende. Het veld Rapportagedatum heeft voorrang op de velden Boekjaar en Periode. Als de rapportagedatum gevuld is, hoef je boekjaar en periode niet aan te bieden (deze velden worden dan automatisch bepaald). Als je de rapportagedatum niet vult, dan moet je boekjaar en periode wel aanbieden.bestaande verbruiksregels wijzigen

  Elke regel waarbij het veld Volgnummer WEL is gevuld, wordt beschouwd als een te wijzigen regel. Hierbij lever je alleen het te wijzigen gegeven aan. Bij elk veld dat je niet wilt wijzigen selecteer je het veld en selecteer je vervolgens de optie Niet wijzigen.

Zie ook:

Inzicht in CSR

Naast het inzicht via Algemeen / CSR / CSR, kun je zelf een rapport, analyse of GetConnector maken op basis van de gegevensverzameling CSR.

Je krijgt inzicht in het verbruik via Profit en via het Dashboard CSR.