Verbanden toevoegen en verwijderen (UpdateConnector KnRelationShip)

UpdateConnector voor het toevoegen en verwijderen van verbanden.

Naam UpdateConnector: KnRelationship

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Acties met de connector:

Actie XML / JSON

Toelichting

INSERT / POST

Records toevoegen

JSON-voorbeeldbestand downloaden

Het veld CnId wordt genegeerd.

Source en Target zijn interne codes die verwijzen naar een Organisatie, Persoon, of Contact (Contactpersoon, Afdeling, Afleveradres, ...)

Er worden altijd twee regels gemaakt. De velden Source en Target worden gebruikt voor de bronregel; voor de doelregel worden ze omgedraaid.

DELETE

Records verwijderen

Als je bij JSON meer dan één niveau diep wilt verwijderen, gebruik je PUT in plaats van DELETE.

JSON-voorbeeldbestand downloaden

Je biedt alleen het veld CnId aan.

Aandachtspunten:

  • Bij een nieuw record krijg je een response op het veld CnId.

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen