Er is een fout opgetreden. Kan geen verbinding maken met Qlik-Sense-engine. Mogelijke oorzaken: te veel open verbindingen, de service is offline of er zijn netwerkproblemen

Je krijgt deze melding bij het raadplegen van een dashboard in InSite.

Oorzaak

Deze melding krijg je als er geen verbinding gemaakt kan worden met de Qlik Sense-engine (de applicatie waarin de dashboards werken) en kan verschillende oorzaken hebben.

Oplossing

Je lost de melding op door onderstaande controles uit te voeren.

AFAS Status controleren

Ga naar afasstatus.nl om te controleren of er een storing is. Op de statuspagina houden wij je op de hoogte van actuele storingen op AFAS Online.

Geplande taken controleren

Voor het publiceren van HRM-dashboards leg je drie repeterende taken vast. Op het moment dat één van deze taken niet (volledig) uitgevoerd kan worden, worden de dashboards niet goed ververst. Controleer of de taken in de juiste volgorde zijn ingepland en of er voldoende tijd tussen zit (minimaal 30 minuten). De taken mogen elkaar niet overlappen.

Je kunt taken aan elkaar koppelen. Dan wordt een taak pas gestart als de vorige is voltooid.

  1. Actuele gegevens vernieuwen.
  2. Hrm-tabellen tbv Profit BI vullen.
  3. Dashboards vernieuwen.

    Let op:

    Houd er rekening mee dat de dashboards één keer per dag worden ververst. Heb je de taken nu goed ingepland staan, dan toont het dashboard de volgende dag weer de juiste gegevens. Tussentijds een extra taak inplannen om dashboards te publiceren is niet mogelijk. Het enige wat deze taak doet is een trigger geven aan de Qlik-server dat voor jouw omgeving de dashboards vernieuwd moeten worden. De volgende dag is het dashboard beschikbaar.

Meer informatie hierover lees je in het artikel Dashboards Profit BI inrichten.

Systeembeheer

Wordt er gebruik gemaakt van technieken als SSL-scanning, SSL-decryption, HTTPS inspection, deep packet inspection (DPI) of een intrusion prevention system (IPS), dan kan dit invloed hebben op de performance en stabiliteit of tot foutmeldingen leiden. Ook een tussenliggende VPN of proxyserver kan afhankelijk van de instellingen problemen opleveren. Overweeg het netwerkverkeer van AFAS Online voor deze methodes door jouw IT-afdeling op een allowlist te laten plaatsen. Al is het maar om te kunnen concluderen of het de oorzaak van een bepaald probleem kan zijn. De adressen van AFAS staan in het artikel Systeemeisen Citrix-platform.