thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Logging op mutaties autorisatie

Wijzigingen in de autorisatie kunnen worden gelogd.

Je moet eerst aangeven welke wijzigingen je wilt loggen. Vanaf het moment dat je de logging inschakelt, worden wijzigingen in de autorisatie weggeschreven in logbestanden. Het gaat hierbij meestal om wijzigingen die je doorvoert in Algemeen / Beheer / Autorisatie tool. Ook wijzigingen in OutSite-rollen per contact kunnen worden gelogd.

Let op:

Als je mutaties laat loggen, wordt elke mutatie apart gelogd. Hierdoor kan het aantal mutatieregels flink oplopen, dit kan nadelige gevolgen hebben voor de performance. Schakel alleen logging in voor gegevens die echt gelogd moeten worden. Als je bepaalde logging niet meer nodig hebt, schakel deze dan uit.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het opschonen van regels, dit gaat niet automatisch. Exporteer oude regels eventueel naar Excel, als je deze nog wilt bewaren.

Inhoud

Overzicht

Je ziet in de tabel de gegevens die kunnen worden gelogd.

 • In de weergaven in Algemeen / Inrichting / Logboek / Mutaties autorisatie staan de gelogde gegevens.
 • Om gegevens te loggen moet je eerst de logging inschakelen in Algemeen / Inrichting / Logboek / Beheer.

Voor sommige weergaven moet de logging van twee rubrieken inschakelen.

Weergave (logging)

Rubriek (beheer)

Toelichting

Weergaven in Algemeen / Inrichting / Logboek / Mutaties autorisatie.

Rubrieken in Algemeen / Inrichting / Logboek / Beheer.

 

Logging gebruiker

Gebruiker

Eigenschappen per gebruiker.

 • Aanmaken en verwijderen van gebruikers
 • Wijzigen van eigenschappen

Logging autorisatie per gebruiker

Gebruikersbeleid

Autorisatie proces/gebruiker

Wijzigingen op het tabblad Autorisatie per gebruiker.

Logging menu per gebruiker

Autorisatie proces/gebruiker

Wijzigingen op het tabblad Menu per gebruiker.

Logging gebruikers per groep

Gebruiker per gebruikersgroep

 • Gebruikers toevoegen aan een groep of verwijderen uit een groep.
 • Geldt ook voor gebruikers die via een aan een groep gekoppelde selectie worden toegevoegd.

Logging gebruikersgroep

Gebruikersgroep

Eigenschappen per gebruikersgroep

Logging autorisatie per groep

Profielen per groep

Autorisatie proces/gebruikersgroep

Wijzigingen op het tabblad Autorisatie per gebruikersgroep.

Logging menu per groep

Autorisatie proces/gebruikersgroep

Wijzigingen op het tabblad Menu per gebruikersgroep

Logging autorisatierol per groep

Autorisatierol / Groep

InSite-rollen per groep.

Logging autorisatierol per contact

Autorisatierol / Contact

Klantportal-rollen per contact.

Logging menu Pocket

Groep autorisatie Pocket

Logging van Pocket-onderdelen die per gebruikersgroep worden toegevoegd of verwijderd.

Logging is toegevoegd op de volgende rubrieken:

 • Autorisatie views
 • View filters
 • Functionaliteit
 • Medewerkers rollen
 • Functionaliteit / Autorisatierol
 • Onderdeel / Functionaliteit
Logging inschakelen
 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Logboek / Beheer.
 2. Selecteer een rubriek waarop je logging wilt inschakelen.
 3. Vink de velden aan die je wilt loggen.
 4. Vink aan of je het toevoegen, wijzigen of verwijderen wilt loggen. Deze instelling geldt voor alle aangevinkte velden.
 5. Klik op: Voltooien.
Logging raadplegen
 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Logboek / Mutaties autorisatie.
 2. Open de juiste weergave.
 3. De gebruikersnaam van de gebruiker die een wijziging heeft doorgevoerd, staat in de kolom Log gebruiker.

   .

Direct naar

 1. Autorisatie beheren
 2. Autorisatie op acties, menu en tabbladen beheren
 3. Logging op mutaties autorisatie
 4. Logging van gebruikers van alle omgevingen
 5. Autorisatie replicatie

Process

Autorisatie

Work area

Algemeen